Verksamhetsberättelse 2015- 2016

Verksamhetsberättelse för perioden 2015-11-15 till 2016-12-31.

Föreningen bildades 2015-11-15 som en fortsättning av projektet ”Centrumutveckling på landsbygden” som finansierades av VG regionen och kommunen. Grunden blev de c:a 150 idéer som Tunborna redovisade som önskemål vid stormötet våren 2015.

Till styrelse valdes:
Ordförande:                   Clas-Göran Malm
Kassör                          Johan Björnsson
Sekreterare                   Gudrun Carlsson
Ledamot                        Urban Lundberg
Ledamot                        Torbjörn Lingvall

Adjungerade
www-tun.se                   Raina Karlsson
Projektledare                 Tomas Aldén

I arbetet har efter projektets avslutande även resterande ur styrgruppen deltagit:

Ingela Nilsson
Lisbeth Olofsson
Roger Olofsson
Tommy Johansson
Bert Frisell
Mats Karlsson

Föreningens verksamhet har i stort haft två grenar under året.

Den första och möjligen viktigaste har varit att söka stöd, pengar och annat från en mängd olika företag, myndigheter och organisationer.

En större ansökan sändes in till Leader om att få genomföra hela omformningen av centrumet i Tun, ansökan avslogs.

Några mindre ansökningar fick bättre resultat:

 • Föreningen deltog som nominerade till ”250 möjligheters hederspris” som utdelas av Jönköpings handelshögskola till den eller de som presenterade den bästa modellen för landsbygdsutveckling. Föreningen blev inte utsedd men blev tvåa.
 • Föreningen fick utmärkelsen ”Lidköpings kommuns pris för hållbar utveckling”.
 • Föreningen sökte och fick bidrag från Åse Viste Sparbanksstiftelse till två stycken anslagstavlor för att informera om bygdens verksamheter.
 • En ansökan om att asfaltera ytorna runt affär och bensinstation har sänts in. Ansökan är inte behandlad än, avvaktar beslut.
 • Förhandlingar om att flytta busshållplatsen har inletts.
 • Arbete med att få vägverk eller kommun att bygga G/C väg mellan Tun och F7 vakt har startats upp, arbetet kommer att fortsätta.
 • Förhandlingar pågår med Post Nord om Paketservice i CULiTun och Tidningstjänst om leverans av kvällstidningar till CULiTun.

Den andra delen har varit de verksamheter som genomförts:

 • Drivit minigolfbanan på den tillfälliga platsen i väntan på att Tuns centrum kan ta emot banan.
 • Med stor hjälp av Tuns vägförening flyttat återvinningsstationen längre österut i byn, detta för att ge plats åt det nya centrum som planeras.
 • Föreningen har köpt plats i destination Läckö-Kinnekulle AB och deras turistbilaga till NLT där Tunbygden profileras och turister välkomnas. Detta i ett större projekt att marknadsföra bygden att både bo i och verka i samt möjliggöra turism i bygden.
 • Arbetet att marknadsföra Tunbygden har till stor del genomförts av tun.se som med sin redaktör och fotograf lyckats sprida information om vad som händer i Tunbygden på ett mirakulöst sätt. Hemsidan har tusen och åter tusen läsare över hela värden, c:a 750 läsare varje dag varav c:a 50 läsare utanför Sverige.
 • Föreningen har tillsammans med vägföreningen och föräldraföreningen skrivit till Trafikverket om den mycket farliga trafiksituationen som råder i byn. Inget resultat har synts men arbetet kommer att fortsätta.
 • Deltagit aktivt för att starta upp och återskapa Tunets IP med en anpassning till dagen verksamheter och få igång idrottsföreningen igen.
 • Föreningen har aktivt verkat för att bygdens vatten skall hålla en bättre och jämnare kvalité. Nya ledningen som Lidköpings kommun beslutat om för vatten, avlopp och fiber skall byggas inom ett år.
 • Föreningen har stöttat föräldraföreningen i deras arbete att iordningställa ”linbanan på skolgården, till denna fick man bidrag från ”prosten Silvius fond”.
 • Föreningen stod som ansvarig för en sommarjobbare under tre veckor.

Föreningen har antagit stadgar, registrerat föreningen hos Lidköpings kommun, Bolagsverket och Skatteverket.

Ett bankgiro med kontonummer 5059-4522 och anslutit föreningens ekonomi till Föreningssparbankens E-bokföring.

Föreningen ekonomi redovisas separat.

Styrelsen tackar för förtroendet.

På uppdrag av styrelsen

Clas-Göran Malm
Ordförande