MEDLEMSAVGIFT

Du kan bli medlem i  Stenkullens Vänners föreningen genom att betala en medlemsavgift på 20 kronor till föreningens Bankgiro 121-8965

Ange namn, e-mailadress och telefonnummer på talongen för de personer som önskar bli medlemmar i föreningen.

Har du frågor om den nya föreningen kan du vända dig till
ordförande Mats Karlsson Tel.070-328 10 49