MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgift

-enskild                             20 kr
-familj                                50 kr
-företag                           300 kr
-ideell förening                100 kr
-ekonomisk förening       300 kr

BANKGIRO
Bankgiro 5059-4522
Swish nummer 123 514 41 18
Kassör Johan Björnson  johan@aleback.se