Verksamhetsplan för 2017 samt 2018

Föreningens verksamhetsplan för 2017 samt 2018

  • Vara behjälplig i marknadsföring av lokala entreprenörer och föreningar samt övriga lokala föreningar.
  • Självständigt bedriva marknadsföring av Tun bygden
  • Vara behjälplig vid utvecklingsarbete av Tun bygden.
  • Självständigt bedriva utvecklingsarbete av Tun bygden
  • Tillvarata Tunbygdens gemensamma möjligheter och behov för att vara ett attraktivt samhälle.
  • Driva Minigolfbana i Tuns centrum.
  • Den skall dessutom aktivt arbeta för att förändra och tillvarata centrumytan i samhället så att den kan bli den samlingsplats och rekreationsplats som behövs. Som steg 1 skall busshållplatsen flyttas till nord/östra kanten så att bussarna kör runt hela centrumplatsen.
  • Den skall även fortsätta arbeta med att flytta färdigt, både för och efterarbete, vid flytten av återvinningsstationen.
  • Söka bidrag/projektmedel för att färdigställa centrumytan enligt av byborna utformade plan där även den gamla busshållplatsens vindskydd skall vara med.
  • Vara en av parterna i arbetet för att förändra trafiksituationen i Tuns samhääe, detta i samarbete med  Tuns vägföreningen, Tun skola, Cul i Tun, F7 Såtenäs, Lidköpings kommun, Trafikverket, NTF Skaraborg med flera.