FRITIDSGÅRD

41

Tuns Fritidsgård

Vi som arbetar på fritidsgården är Torbjörn Skoglund, Jessica Tidblom och Inger Malm.

Öppettider

Måndagar och torsdagar mellan klockan 17:00 – 20:30.