Församlingshem

Tuns Församling 

Olika aktiviteter inryms i detta vackra hus som en gång i tiden var Tun posthus.

59

Minor o Juniorverksamhet , Silvii körens övningslokal , Cafe Grace  mm.

Vill du hyra lokalen hör av dig till Södra Kållands pastorat Telväxel 0510-48 52 00