Tuns vägförenings styrelse

Ordförande
Mats Karlsson

Sekreterare
Torbjörn Lingvall

Kassör
Carl-Johans Sundberg

Ledamot  
Gunnar Pantzar
Bert Frisell

Suppleant
Anders Lundgren
Tomas Löfberg
Sigvard Larsson

Revisorer
Stefan Tiller
Olof Pettersson
Revisorssuppleant
Birgitta Pantzar