Tuns IK Bastubad

Start fredag den 25 augusti 2017
Bastun öppen en kväll/vecka från vecka 2 – 17 (januari – april) 16 V.
Bastun öppen en kväll/vecka från vecka 36 – 51 (september – december) 16 V.
Fredag Kl. 17:00 – 18:30 för damer. Kl. 19:00 – 20:30 för herrar.
Tider och dagar kan komma att justeras efterhand som intresset visar sig.
Bastubiljetter
För medlemmar i Tuns IK: Medlemmen köper ”enkelbiljett”
på plats i klubbhuset. Pris 40 kr.
Medlemmen köper ett klippkort
på 10 biljetter kontant i klubbhuset. Pris 300 kr.
För icke medlemmar i Tuns IK:
Personen köper ”enkelbiljett” på plats i klubbhuset. Pris 50 kr.
Medlemmen köper ett klippkort på 10 biljetter kontant i klubbhuset. Pris 450 kr.Medlemsavgift kan betas kontant på Tunets IP