Karaby kyrka

fotot lånat

fotot lånat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karaby kyrka ligger längst västerut i Örslösa församling, alldeles intill Vänern. Den 9 februari 1919 eldhärjades den gamla kyrkan. Endast vapenhuset och kyrkklockan kunde räddas. För övrigt vara bara murarna kvar. En ny kyrka uppfördes på de gamla murarna och invigdes 13 januari 1924. Alla inventarier förstördes vid branden. Altarskåpet är utfört av Eric Nilsson, Harplinge och installerades 1965. Dopfunten i sandsten är skadad men har sig givna plats i kyrkan.

Mer info

www.svenskakyrkan.se/orlsosa