VÄNERSLINGANRÅDET

Vänerslinganrådet
Lokala råd  är till för medborgarnas delaktighet och inflytande i den politiska processen. För området längs den väg som kallas  Vänerslingan  finns det nystartade Vänerslinganrådet. Rådet har till uppgift att vara kontaktgrupp och språkrör mellan boende i området och Lidköpings kommun. Syftet med Vänerslinganrådet är att stärka delaktigheten och inflytandet över lokal utveckling i hela området.