F7 GÅRDS och FLOTTILJMUSEUM

fotot lånat

fotot lånat

Museet speglar hur en herrgård har förvandlats från ett stort gods till en modern flygflottilj.
Fram tills 1940 har Såtenäs varit förknippat med en väl fungerande herrgård med lantbruksskola, tegelbruk och egen hamn för utskeppning av godsets varor. Allt detta förändrades i och med att Kungliga Skaraborgs flygflottilj förlades till godset Såtenäs. Här får du följa historien från lantbruk till Gripenflygplan via olika mer eller mindre kända personers öden.
Gårds- och flottiljmuseet ligger i den gamla biografsalongen Gyllene Vingen som ger en härlig rymd och spännande interiör. Vi har olika temautställningar som vi förnyar oss med.

Gården innan 1940
Det finns lämningar som vittnar om att det funnits folk på Såtenäs redan under stenåldern. Sedan 1700 talet har det funnits en herrgård med ett antal torp som har bebotts. Det har även funnits prisbelönta djur, egen järnväg och mejeri.

Flottiljen
F7 Kungliga Skaraborgs flygflottilj sattes upp som en bombflottilj 1940. Under tidens gång har uppgifterna förändrats vilket gör att idag har vi både stridsflyg med JAS 39 Gripen och inte minst är vi ”hem” åt Sveriges Herkulesflygplan som har sin hemmabas här.
Muséet skildrar både flygvapnets historia i Sverige och på F7 i synnerhet. Utanför muséet finns en JAS 39 som tjänstgör på flottiljen sedan 1996. Det finns modeller av alla flygplanstyper som funnits på flottiljen. Många är de unga killar och senare även tjejer som ”blivit män” i och med att de gjort sin militära grundutbildning på F7, kanske finner du dig eller någon bekant bland våra bilder?

Villastaden
Utan personal är flottiljen inget så när de anställda kom krävdes det ny infrastruktur och bostäder ute på den skaraborgska slätten. Ett litet samhälle i miniatyr växte fram och museet har i nära anslutning också en hel villa från Såtenäs villastad sparad vilket är ett levande museum från beredskapstiden inredd som det kan ha sett ut på tidigt 40-tal.

Kontaktuppgifter

Ove Larsson
Tel: 0708-870016
Öppettider: Torsdagar jämna veckor kl 15-19
Söndagar kl 13-16

Kommer ni som en större grupp och vill komma på andra tider kan ni
kontakta Ove Larsson
Museet är beläget alldeles utanför flottiljens grindar så besökare har inga problem med inpassering.
Fri entré!