TUNS VÄGFÖRENING

013

Tuns vägföreningen bildades mars 1965. Förening ansvarar för skötsel av gator, parker, lekplatser och grönytor inom skötselområdet. Gatubelysning ingår i uppdraget. Kommunen står för alla kostnader.

Medlemmar i föreningen är alla som äger fastighet inom skötselområdet

Kontaktperson Mats Karlsson (ordf) mats.uno@telia.com  Tel. 070-3281049