ÅRSMÖTE TUNS VÄGFÖRENING

Onsdagen den 22 mars höll Tuns Vägförening årsmöte i Tuns Dagcentral. Ett 30 tal medlemmar hade hörsammat inbjudan.
Mötet inleddes med att ordförande Mats Karlsson hälsade alla välkomna och därefter följde sedvanliga förhandlingar och val av styrelse.

DSC_0047Medlemmarna lyssnade noggrant och följde med i texten när sekreterare Torbjörn Lingvall läste upp verksamhetsberättelsen som sedan kunde läggas till handlingarna utan anmärkning.

DSC_0017

DSC_0020DSC_0018

DSC_0023

Man gick igenom kassarapport för det gångna året, beviljade ansvarsfrihet, tog upp inkomna ärenden och motioner och förrättade val av styrelse.

Tuns Vägförenings styrelse 2017
Ordförande
Mats Karlsson
Ledamot
Torbjörn Lingvall
Carl-Johan Sundberg
Gunnar Pantzar
Berth Frisell
Suppleant
Anders Lundgren
Tomas Löfberg
Sigvard Larsson
Revisor
Stefan Tiller
Olof Petersson
Revisorssuppleant
Birgitta Pantzar

DSC_0013Efter övriga frågor avslutades förhandlingarna och Tuns Vägförening bjöd på kaffe och ostfralla.

DSC_0032DSC_0028

DSC_0034Kvällen avslutades sedan med att Charlotta Malmgren höll föredrag om väder och klimat.

DSC_0033

Charlotta Malmgren arbetar som navigatör på Hercules, F7 Såtenäs men har tidigare arbetat som meteorolog bl.a som sommarvikarierande meteorolog på SVT.

BeFunky Collage

Charlotta talade på ett lättförståeligt och intressant sätt om vädersystem, hög – och lågtryck, åska, molntyper, sjöbris och landbris. Hon tog också upp väderfenomenet ”snökanon” som just Tun vissa vintrar känner av.
Orsaken är att vi bor nära Vänern och fenomenet uppstår när en stor mängd kall luft strömmar ut över öppet vatten som fortfarande håller relativt hög temperatur. Temperaturkontrasten får stora mängder vatten att avdunsta och bilda moln som nästan omedelbart ger ifrån sig snö. Med vindens hjälp förs snöfallet vidare in över land där det förstärks. En snökanon kan ge ifrån sig mycket stora snömängder på kort tid.

DSC_0045

Charlotta avslutade sitt föredrag med att ta upp klimatförändringarnas konsekvens för naturmiljön och människan.
Vägföreningens ordförande tackade Charlotta Malmgren för det trevliga och givande föredraget.
Och jag tror att det blir många av åhörarna likasom Tuns hemsida som kommer att titta extra i vår och sommar efter detta molnfenomen,

Fotot lånat

Fotot lånat

helt okänt för hemsidan, men efter Charlottas information vet vi,…..Mammamoln…… var namnet.
Det är väldigt oklart hur de uppstår, men de är ofta en förvarning på dåligt väder.

Text/foto Raina K

EFTERLYSNING FOTON

Tunbygdens Hembygdsförening har en studiecirkel där man inventerar alla hus som finns och har funnits i Tuns kyrkby och alla dess ägare till husen.
Tuns Hemsidan fick igår träffa några av deltagarna i studiecirkeln,
Britt och Berndt Nilsson samt Kent Olsson, för att få information om projektet.

DSC_0013

De har förhoppningar att om några år kunna ge ut en bilderbok om Tuns kyrkby och bjuda på en resa från dåtid till nutid. Många Tunbor vet nog inte hur det såg ut tidigare i byn, att det tex har funnits
fem affärer, hotell, vapenaffär, plastfabrik, radioaffär, urmakare, polis och mycket ,mycket mera.

Projektet är ett flerårsprojekt, för det första handlar det om att skramla fram så mycket fotografier som möjligt ur allas byrålådor och fotoalbum. 

DSC_0020Så därför uppmanar Tuns Hembygdsförening dig att prata om detta med alla du träffar, för har du inte egna foton så kan din granne eller vän ha det.

Alla fotografier från förr till nutid är av intresse, hus, personbilder, hus under byggnation, affärer, händelser, hantverkare, släktfoton mm.

Har ni foton vill hembygdsföreningen gärna ta emot dessa för att kopiera av.
Ni kan höra av er till
Britt Nilsson 
Tel. 0510-80132
bsmnilsson@yahoo.se

DSC_0027

Som avslutning ett foto från Tuns Ålderdomshem i sin glans dagar, ålderdomshemmet är i dag rivet, huset låg vid Stenkullen, Tun.

(Fotot är lånat från Tunbygdens hembygdsföreningens studiecirkel)

DSC_0031

Text/Foto Raina K

OBS ÄNDRING AV INFORMATION

ÄNDRING
AV INFORMATION FRÅN
SKARABORGS FLYGFLOTTILJ

Väg mellan Tun och Gammalstorp/44 KOMMER INTE STÄNGAS AV!
Men det kommer däremot vara begränsad framkomlighet under angivna tider.
Trafiken kommer att kunna passera mellan Tun och väg 44, dock med kortare väntetider.
Militärpolis kommer att finnas på plats för trafikdirigering.

OBS! Arbetet imorgon den 9:e mars är inställt. På grund av väderleken har vi fått ändra på våra planer.

Det arbete vi skulle göra imorgon är istället framflyttat till måndag den 13 mars klockan 14:00-15:00. Samma förutsättningar för begränsad framkomlighet.

Onsdagen 13 mars ca 1400 – 15 00
Onsdag 15:e mars ca 10:00-11:00 ca 13:30-14:30

Vid frågor kontakta informationschef John Lidman, telefon 0708-870078.
John Lidman
Informationschef F 7
Tun och Tunbygdens foto.

SKARABORGS FLYGFLOTTILJ INFORMERAR

Väg mellan Tun och Gammalstorp/44 avstängd för genomfart.
Under torsdag 9:e mars samt onsdag 15:e mars kommer Lidköpingsvägen mellan Tun och väg 44 stängas av för genomfart. Det kommer med stor sannolikhet inte att finnas möjlighet till passage under denna tid. Vägen kommer att vara avstängd cirka en (1) timma enligt schema nedan.
Avstängingen gäller Lidköpingsvägen sträckan mellan taxilänken (utfart vid 80-skylten sydost om Tun) och norra infarten till Tomten.
Detta innebär även att möjligheten till påfart från anslutande vägar inom den avstängda sträckan inte är möjlig under delar av den aktuella timmen. Tag därför i första hand annan väg för utfart mot Tun eller väg 44.
Militärpolis kommer att finnas på plats för trafikdirigering.
Torsdag 9:e mars ca 10:00-11:00
Onsdag 15:e mars ca 10:00-11:00
ca 13:30-14:30
Vid frågor kontakta informationschef John Lidman, telefon 0708-870078.

John Lidman
Informationschef F 7image001

ÅRSMÖTE TUNBYGDENS INTRESSEFÖRENING

DSC_0001

I tisdagskväll höll Tunbygdens Intresseförening sitt första årsmöte.
Förenings bildades den 15 november 2015 och som fram till
tisdagens årsmötet har haft en interimsstyrelse.
Tunbygdens Intresseförening är en fortsättning av projektet ”Centrumutveklingen på landsbygden” som finansierades av VG regionen och kommunen.

Vid stormötet våren 2015 redovisades ca 150 idéer/önskemål från Tunborna.

Tyvärr var det bara ett fåtal som hörsammat inbjudan till tisdagens årsmötet med Tunbygdens Intresseförening och som var intresserade av vad som hade hänt under 2016 med alla idéer/önskemål och vad som är på gång.

DSC_0010

Den hårt arbetande för Tunbygdens Intresseförenings ordföranden Clas-Göran Malm gick igenom föreningens verksamhetsberättelse och de församlade kunde konstatera att det har hänt mycket i föreningen från november 2015 – 2016 och också att föreningen har satt Tunbygden på kartan.
(läs:Verksamhetsberättelsen under Tunbygdens Intresseförening här.)

DSC_0009

Paragraf 16 på årsmötets dagordning var val av styrelse.
Valberedningen hade arbetat och kommit fram till följande förslag till styrelse under 2017 som mötet godkände.

Ordförande       Clas-Göran Malm
Sekreterare       Ingela Nilsson
Kassör               Johan Björnsson
Ledamot            Mats Karlsson
Ledamot            Urban Lundberg
Suppleant          Lisbeth Olofsson
Suppleant          Gudrun Carlsson

Revisor              Anders Lundgren
Revisor              Kent Olof Olsson
Rev.suppleant    Torbjörn Lingvall

Valberedningen  Roger Olofsson och Tommy Johansson

DSC_0011

Ordförande beskrev också föreningens verksamhetsplan
för 2017 samt 2018 som ni kan läs här

Medlemsavgiften för 2017  beslutades vara oförändrad.

Ordförande meddelade också att det är hög tid att betala in medlemsavgift för 2017.
Detta kan göras på Bankgiro 5059-4522 eller
Swish nummer 123 514 41 18

Medlemsavgift 

-enskild                           20 kr
-familj                              50 kr
– företag                        300 kr
-ideell förening              100 kr
-ekonomisk förening     300 kr

Efter ha fastslagit ekonomi, medlemsavgift verksamhetsplan, stadgar för nästa år förklarade ordförande mötet avslutat och bjöd till kaffe.

BeFunky Collage11

DSC_0021 DSC_0022 DSC_0017DSC_0025

 

Under kaffet  samtalades det om vad Tuns Intresseföreningen mera kan uträtta för Tunbygden.

Foto/text Raina K

INBJUDAN

Lidkoepings-kommun_mediumVälkomna till möte i ” Vänerslingan-rådet” – från Örslösa till Tun

Alla ni som bor i orterna längs Vänerslingan, från Örslösa till Tun är hjärtligt välkomna till möte med kommunens politiker.

Onsdagen 1 mars kl 18.30 i Tådene bygdegård
Information från Teknisk service om vatten, avlopp och fiber längs ”Tunbanan”

Välkomna!
Kjell Hedvall
Kommunstyrelsens ordförande i Lidköping

CIRKELTRÄNING

Varje torsdag klockan 10 träffas ett glatt gäng pensionärer på Tuns Dagcentral för att köra ett pass Cirkelträning. Det är en ny aktivitet i Tun som började för tre veckor men som redan har blivit populär.

Det är Cecilia Jönhammar och Birgitta Larsson  på Dagcentralen som håller i träningen.

DSC_0008 DSC_0096

När Tuns hemsidan kommer till Tuns Dagcentralen hörs dansvänlig musik och 16 pensionärer står i ring och värmer upp inför cirkelträningen.

DSC_0011

DSC_0009

Cirkelträning är ett enkelt och effektivt sätt att träna sin kondition, balans, rörlighet och styrka.

DSC_0005

Under ett cirkelpass växlar man mellan olika stationer. Här på dagcentralen finns det 10 stationer. Alla byter övning efter en minut och vilar först när man har gått igenom alla stationera en gång.

DSC_0018

BeFunky Collage

Här övar man med hantlar och några övar bäckenlyft

DSC_0023

En övning som är extra jobbig är balans på boll

BeFunky Collage1men Hjördis klarar det alldeles utmärkt

DSC_0183

Benmusklerna får också sin beskärda del, här är det Ingela och
Ing-Marie som stärker benmusklerna.

DSC_0201DSC_0027

Bröströrlighet med pinne övas här

DSC_0116 DSC_0088

Efter första rundan blir det en paus och då smakar det väldigt gott med ett glas vatten.

DSC_0100DSC_0143

Sedan är det dags för en cirkelrunda till.
Balansen är viktigt att träna när man blir äldre, här är det 
Bo, Ove och Jan som övar.

DSC_0052DSC_0126

Cecilia instruerar Bengt Inge och Ing-Marie hur man använder gummiband. Ett redskap som är bra när man träna sina axlar,
Cecilia berättar att dessa band finns att köpa på Rusta.

DSC_0042Tider går fort och det ser ut som  gruppen har kul och mår bra att träna tillsammans.
-Nu är det bara stretching kvar säger Cecilia

DSC_0252DSC_0223 DSC_0243 DSC_0235Efteråt bjuder Cecilia och Birgitta på läskande Smoothie, för dom som önskar.

DSC_0211

Birgitta och Cecilia berättar för hemsidan att det finns ytterligare platser kvar. Så känner du för ett Cirkelpass är du välkommen på torsdagar kl 10 till Tuns Dagcentral.

DSC_0078

Kom ihåg, det är aldrig för sent. Träning fungerar i alla åldrar. Så länge vi lever kan vi träna, bygga upp och förbättra våra funktioner och vår kapacitet. Träning kan till och med vara extra tacksamt när vi är äldre. Marginalerna minskar med åren och träning ger oss möjlighet att fortsätta vara aktiva på det sätt vi önskar. Lite träning kan göra stor skillnad. Inte minst tack vara att vi har kul och mår bra tillsammans med andra på träningen.

Text/foto Raina Karlsson

PROGRAM SPORTLOVSVECKA

Tunbygdens sportlovsaktiviteter
i Tun 2017

BeFunky Collage 1

MÅNDAG
Tuns skolgård 10:00 – 20:30
Skridskoåkning på skolgården, pulkaåkning på kullen, allt beroende på vädret.
Gratis hjälm, skridskor, skydd. pulka, skidor

Tuns Fritidsgård 17:00 – 20:30
Ute i snö eller på isen, (obligatorisk hjälm) inne vid höstväder, lekar eller häng.
Gratis hjälm, skridskor, skydd. pulka, skidor

Tuns Bibliotek 13:00 – 17:00
Spelhörna, spela brädspel eller andra spel eller bara läsa en bok Gratis
TISDAG 
Tuns skolgård
10:00 – 20:30
Skridskoåkning på skolgården, pulkaåkning på kullen, allt beroende på vädret. Gratis hjälm, skridskor, skydd. pulka, skidor

Tunets Idrottsplats 13:00 – 15:00
Idrottsaktiviteter allt efter väderleken på spåret vid Tunets IP. Korvgrillning mm. Gratis.
Utekläder och skor eller skidor

ONSDAG
Tuns skolgård 10:00 – 20:30
Skridskoåkning på skolgården, pulkaåkning på kullen, allt beroende på vädret. Gratis Hjälm, skridskor, skydd. Pulka, skidor

Tuns Bibliotek 10:00 – 14-30
Spelhörna, spela brädspel eller andra spel eller bara läsa en bok.Gratis

Tunbygdens hembygdsmuseum 13:00 – 15:00
Museet öppet med guide, kom se och lär om skolan och Tuns historia Gratis

TORSDAG
Tuns skolgård 10:00 – 20:30
Skridskoåkning på skolgården, pulkaåkning på kullen, allt beroende på vädret. Gratis Hjälm, skridskor, skydd. Pulka, skidor

Tuns Bibliotek 16:00 – 19:00
Spelhörna, spela brädspel eller andra spel eller bara läsa en bok Gratis

Såtenäs Gårdsmuseum 16:00 – 19:00
Museet öppet med guide, kom och se Såtenäs och flygets historia Gratis

FREDAG
Tuns skolgård 10:00 – 20:30
Skridskoåkning på skolgården, pulkaåkning på kullen, allt beroende på vädret.
Hjälm, skridskor, skydd. Pulka, skidor Gratis

LÖRDAG
Tuns skolgård 10:00 – 20:30
Skridskoåkning på skolgården, pulkaåkning på kullen, allt beroende på vädret. Gratis Hjälm, skridskor, skydd. Pulka, skidor

SÖNDAG
Tuns skolgård 10:00 – 20:30 Skridskoåkning på skolgården, pulkaåkning på kullen, allt beroende på vädret. Gratis Hjälm, skridskor, skydd. Pulka, skidor

Glöm inte att hjälm är obligatorisk på isen!
Föräldrar är alltid välkomna

Foto Raina Karlsson

ANSLAGSTAVLA

Kylan biter i kinderna, det är snö i luften men detta tycks inte påverka Lars Eklöf och Clas-Göran Malm,Tun som denna lördagsförmiddag håller på att sätta upp Tunbygdens nya anslagstavla på utsidan av affären Cul i Tun.

DSC_0013

Anslagstavlan är inköpt av Tuns Intresseföreningen för medel från ÅseViste Fonden, Sparbanken Grästorp.

DSC_0016

Lars Eklöf skruvade 

BeFunky Collage

och Clas-Göran var behjälplig med att hålla den stora tavlan.

DSC_0042Det krävdes uthållighet i armarna för att hålla tavlan så lite vila och lite diskussion om uppsättningen behövdes

DSC_0043innan de duktiga Tunkillarna var på det igen….

DSC_0044BeFunky Collagerrrrr

Så var den på plats

DSC_0073– Det blev väl bra, säger Clas-Göran och Lars håller med och beundrar uppsättningen.

DSC_0075Tuns Intresseföreningen tackar Åse Viste fonden för bidraget till denna fina anslagstavla och för en mindre sådan som senare kommer att sättas upp på Tuns Ställplats.

Text/foto Raina Karlsson