FLYGVAPENÖVNING

F7 Såtenäs informerar närboende.

DSC_0020-014

1.

Information om prov av larmsystem på Skaraborgs flygflottilj

Onsdagen den 31:e augusti kommer Skaraborgs flygflottilj prova larmsystem på flottiljområdet.
Larmet består av ljudsignaler och beroende på ljudutbredning, bland annat genom vindriktning, kan signalerna komma att höras även utanför flottiljens område. Allmänheten behöver inte ta någon hänsyn till larmen.
Observera att ljudsignalerna inte skall förväxlas med signalerna ”Viktigt Meddelande till Allmänheten” (VMA). Dessa signaler styrs av SOS Alarm. Om du känner dig osäker på hur dessa signaler låter samt vilka åtgärder som krävs, kan du läsa mer om detta på www.sosalarm.se. Navigera vidare till 112 och ”Viktigt Meddelande till Allmänheten”.

Denna information finns även på vår websida www.forsvarsmakten.se/f7 samt på vår facebooksida ”Skaraborgs flygflottilj F 7”.

Datum:          Onsdag 31:e augusti.
Tid:               Två tillfällen mellan 10:00 – 12:00.

 John Lidman
Informationschef F 7

2.

Flygvapenövning 16

Under tiden fredag 2016-09-02 till och med tisdag 2016-09-06
genomförs Flygvapenövning 16.

FVÖ 16 bidrar till att bygga ett starkare försvar och öka Försvarsmaktens samlade förmåga att möta ett angrepp mot Sverige. Övningen har genomförts sedan 2010 och ökar i komplexitet för varje år. Sammanlagt deltar omkring 3500 personer i övningen på platserna Uppsala, Såtenäs, Ronneby, Malmslätt, Hagshult och Visby.

 Flygövningsområdet ligger i Sveriges sydöstra del och sträcker sig över Gotland. Såtenäs kommer att användas för start och landning dygnet runt, vilket innebär ökad risk för buller. Flygning i mörker skiljer sig på många sätt från att flyga i dagsljus vilket gör att det är viktigt att öva även under dessa förhållanden.

Detta är första gången som Skaraborgs flygflottilj deltar i nuvarande FVÖ-serien som krigsförband vad gäller JAS 39 Gripen. Vi varit ett utbildningsförband under de tidigare övningarna och därför baserat på Visby som ”fiender”. Från och med i år är vi åter ett krigsförband och ingår på ett nytt sätt i skyddet av Sverige.

Transport- och specialflyget med bland annat Hercules har under hela tiden varit ett krigsförband och ingår även i övningen som sådant, med bland annat transporter och radarspaning.

 För mer information ring: 010-8237900

Kn/Capt JOHN LIDMAN

Förbandsledningens informatör
Public Affairs Officer

john.lidman@mil.se

Webbplats http://www.forsvarsmakten.se/f7

/Foto Raina Karlsson

F7 SÅTENÄS INFORMERAR

198

Ökad byggtrafik till flottiljen

Boende i Tun har kanske uppmärksammat en ökad byggtrafik till och från F 7 Såtenäs under de senaste veckorna. Anledningen till detta är att en del av start- och landningsbanan fått ny beläggning. Det arbetet är nu under slutförande och byggtrafiken kommer således att minska i omfattning igen.

Under veckorna 36-41 kommer byggtrafiken återigen att öka. Då kommer förbättringsarbeten av asfalten på vissa flygplanuppställningsplatser och taxivägar på flygplatsen att göras.

Flottiljen vill på detta sätt ge en förklaring till varför byggtrafiken till och från flottiljen ökat och samtidigt informera om kommande arbete under veckorna 36-41.

Henrik Gebhardt
F 7 informationschef

Text Henrik Gebhardt/foto R Karlsson

MOTIONSSPÅR VID TUNS IP

Vill du ta en härlig promenad eller en löprunda på bekvämt avstånd från Tuns folkliv så finns motionsspår vid Tuns IP.

DSC_0065
DSC_0002Spåren är nu uppröjda från vindfällor och preparerade.

DSC_0006

Det finns tre motionsspår att välja på
Röda spåret= 1200 meter,
Bruna spåret = 900 meter och
Gula spåret = 2000 m
Samtliga elljusspår

Den gröna linjen är en anslutningsväg till motionsspåret från Tun.

DSC_0111

Nu är det åter perfekt för en promenad eller löprunda på de mjuka spåren

DSC_0041

och på kvällstid är spåren upplysta.

dddd

Här råder lugnet, du kan se ljuset sila genom trädens kronor, höra fågelsång, kanske se rådjur….

DSC_0012

 det är omväxlande barr – och lövskog ….

DSC_0008

…….mossklädda stubbar och stenar

052…….naturen är rik på upplevelser

DSC_0031DSC_0044…..vid midsommartid täcks marken vid elljusspåret av tusentals blommande lupiner.

DSC_0357……under hösten kan du säker hitta svamp och bär runt spåren.

DSC_0068Snörika vintrar kommer Lidköpings kommun att spåra ett skidspår på slingorna.

DSC_0056Vandring/löparskor + avstängd mobil + hunden kopplad + stillhet  = 100% avkoppling

DSC_0038

Text/foto Raina K