VÅRVINDAR FRISKA

Ett stort antal besökande hade kommit till Stenkullen i Tun för att fira in våren. Vårvinden var frisk och smög sig oundvikligt in under vårkappor och täckjackor.

Eftersom militärövning Aurora pågår så fanns även hemvärnet på plats på Stenkullen denna kväll.

Stenkullens Vänners ordförande Mats Karlsson hälsade alla välkomna.

Därefter sjöng Silviikören under ledning av Per Bjelkeflo de traditionsenliga vårsångerna.

Vårtal hölls i år av Håkan Nilsson, Tun.

Efter ett längre funderande togs beslutet att tända brasan trots de friska vindarna.

Idag är vårat trädgårdsfall ett minne blott och vår glödbädd blivit kändis i NLT efter att någon anmält glödbädden som terrängbrand? Glöden som vi så väl hade hanterat med ett schaktblad och isolerat långt från gräset så att de sista trädgårdsresterna skulle få glöda ned till grunden. Nu begöt brandkåren våran fina glöd och allt det ihopschaktade for ut på gräset?

text/bild Raina Karlsson

STÄDGLÄDJE KRYDDAT MED SMOLK I BÄGAREN

I går var det städkväll på Stenkullen inför Valborgsfirandet.
Ett gäng glada Tunbor ställde frivilligt upp och hjälpte till att snygga upp gräsytorna runt Stenkullen och brasan.

Majbrasan är även i år gigantisk tack vare flitiga Tunbor som kört sitt trädgårdsavfall till elden.
Men med häpnad och även ilska förundrades vi i städgänget över vilken bekväm Tunbo som tömt tre högar med grenar och bark rakt av utan att dessa var i närkontakt med brasan. Hur tänkte du där?
Tror du elden hoppar till högarna?

Tycker du att någon annan skall göra ditt jobb och slänga upp högarna på brasan? Naturligtvis så blev det precis som du hade tänkt Tungänget ställde upp för dig och med gemensamma krafter såg till att dina högar kom upp på brasan.

Text/foto Raina Karlsson

GATUSOPNING

I morgon förmiddag den 12 april kommer äntligen gatorna i Tun att sopas efter att vädergudarna har spelat ett litet spratt med Tuns vägförening och boende i Tun.
Styrelsen ser att Ni har varit duktiga att sopa ut från era tomtgränser, men är det någon som har missat detta har ni kvällen på er. Tänk också på att inte ha bilarna stående på gatan under förmiddagen i morgon.

Nu håller Tuns vägföreningens styrelse tummarna att vi lyckas på tredje försöket.

Styrelsen

ANMÄLAN TILL BADET F7

Lite sent men nu kommer intresseanmälan för alla som vill bli badgäster på F7 sommaren 2022.Var snäll och sprid denna till alla som bor inom byn och alla barn/barnbarn till dem.
Lapparna får ni lägga i vår postlåda.

Med vänlig hälsning
Clas-Göran Malm
Tunbygdens intresseförening
0708869815
clas-goran.malm@tun.nu

ANNSÖKAN
Intresseansökan för inpassering genom F7 Flottiljvakt för tillträde till Såtenäs
badplats 2022.
För att utan anställning inom Såtenäs garnison ges tillträde till badplatsen belägen
inom skyddsobjektet Såtenäs garnison, skall Tun Bygdens Intresseförening årligen
inhämta uppgifter om intressenter, som är boende (mantalsskriven) inom Tuns
samhälle (inom Tuns kyrkby) eller barn/barnbarn till sådan. Efter särskild prövning kan
C F7 göra undantag från ovan. C F7 beslutar årligen om tillstånd.
Tillträdesreglerna kvitteras vid första inpassering genom vakten.
Namn: …………………………………………………………………………..
Personnummer:……………………………………………………………………….
Adress: ……………………………………………………………………………
Telefonnummer:………………………………………………………………………
Försäkran om svenskt medborgarskap:……………………………………………
(underskrift av sökande eller målsman)
Släktskap: Barn / Barnbarn till ………………………………………………………………
Lista kommer sedan att finnas i flottiljvakten (besöksmottagningen) på alla godkända
badgäster:
• Alla godkända badgäster över 15 år legitimerar sig och hämtar passerbricka
samt lämnar den åter vid flottiljvakten vid varje besök.
• Alla godkända badgäster under 12 år, skall vara i vuxens sällskap med
besökstillstånd.
• Besöks tillstånd är personligt.
• Hundar får inte medföras.
Tillträdet gäller enbart väg från vakten till badplatsen och åter till vakten. Tillträdet gäller
1/5 – – 1/10 2022 mellan kl. 06:00 och 22:00.
C F7 kan begränsa tillträdet till badplatsen vid höjd beredskap eller övningar eller
annan militär verksamhet. Om uppställda regler inte efterföljs kan tillståndet dras in.
Nygammalt sedan 2020:
Ni som vill ta med barnbarn till badet söker tillstånd för dessa redan nu.

”Sköna maj välkommen till vår bygd igen”

Våren är i full gång och allting i naturen är så nytt och fint, detta firades i går kväll traditionsenligt på Stenkullen i Tun.

Silviikörens sång klingade vackert över ett stort antal besökare.

Medan de vuxna lyssnade på sång och vårtal befann sig barnen, lika traditionsenligt som vårsångerna, på det spännande stora bronsåldersröset.

Medan majbrasan, som i år fick ett snabbt förlopp eftersom det varit en regnfattig vår, sprakade och värmde

vårtalade Birgitta Pantzar, Tun. Hon berättade bland annat om att namnet Valborg härstammar från det tyska helgonet Sankta Walpurgis (Valborg) som var abbedissa och levde under 700-talet. Valborgsmässor är en följd av att Valborg helgonförklarades 1 maj.

Medan valborgsmässoaftonen rullade på kunde besökarna köpa ficka och gott kaffebröd av klass 6 från Tuns skola och umgås med vänner och grannar

och även fota brasan och det kvarglömda plakat som efter värmen från brasan fått en konstnärlig form.

Medan Stenkullens Vänners styrelse bevakade elden.

Text/foto Raina Karlsson