INBJUDAN VÄNERSLINGANRÅDET

Logga-Liten-Vänerslingan

 

 

 

 

Välkomna till ”Vänerslinganrådet” – från Örslösa till Tun

Alla ni som bor i orterna längs Vänerslingan, från Örslösa till Tun är hjärtligt välkomna till möte med kommunens politiker.
Onsdagen 6 sept kl 18.30 i Örslösa IP
Vård & omsorg informerar om planer för äldreomsorgen i Örslösa och Tun
Rapport om ”Vänerslingan – hållbar turismutveckling”
Övriga frågor

Välkomna!
Jonas Sundström
Kommunstyrelsens ordförande i Lidköping

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN FÖREGÅENDE MÖTE

Mötesanteckningar möte i Vänerslinganrådet
Tid och plats 2017-01-03 Tådene bygdegård
Deltagare Från området 95 deltagare
Från kommunen: Kjell Hedvall, Bertil Jonsson,
Pernilla Bratt, Anette Andersson, Linda Lundström, Jan Kristoffersson, Thomas Björkståhl, Monika Andersson
Kommuniceras

Internt Externt

Välkomna
Kjell Hedvall hälsade välkomna.

Information från Vänerslingans förening
Översyn av båtleden efter vinterns härjningar. 32 av 143 sjömärken hade drivit iväg under förra vintern. Det tog två dagar med stor arbetsbåt. Alla prickar har fått sin position utmätt och märkplåtar så man vet vilket sjömärke det är. Vandringslederna och kraken har skötts om och kompletterats med en till grillplats. Fler medlemmar önskas och frivilliga som kan hjälpa till med att underhålla vandringslederna.

Lidköpings bredband
Thomas Björkståhl informerade om vad som händer nu och framåt. Bredband kommer att ta kontakt med alla vattenföreningar. Det kommer att hållas lokala informationsmöten för varje förening. Första mötet för att informera om varför Bredband och vad som finns som tjänster. Det andra mötet är mer praktiskt inriktat med själva ledningsdragningen på enskilda tomten.

Bredband kommer att lägga ner slang samtidigt som VA lägger ner vatten och avloppsslang. När fiber sen kan anslutas beror på var man bor. Fiber finns framme i Tun, en ny station sätts upp i Friel och anslutning kan även ske i Örslösa. Det betyder att fiber kan dras fram och kopplas in snabbare än vatten och avlopp kan kopplas in. En fiberförening finns i området som utgår från Gillstad. De har ett eget verksamhetsområde.

Avgiften beror på lokala förhållanden men man räknar preliminärt på 16 800 kr för en anslutning och man hoppas kunna nå det. I staden är kostnaden för anslutning 18900 kr. Om man inte drar VA samtidigt kostar det 25100 kr. Priset för att ansluta ett hushåll till på tomten prissätts utifrån de lokala förutsättningarna, kontakta Bredband om detta.

I Karaby finns en fiberförening som tar fiber från Grästorp.

För att se vilket utbud som finns av bredband, TV och telefon kan man redan nu gå in på www.openbit.se.

De fastigheter som inte är anslutna någonstans, varken till vatten eller avlopp kommer att få erbjudande om fiber. Ingen kommer att lämnas utanför.

Önskemål: Det är bra om kommunen så snart som möjligt kan komma med besked om var mätpunkter, brunnar kommer att vara. Var vill Teknisk service ha sina VA-brunnar och fiberskåp.

Möjligheter att söka bidrag
VA föreningar får 10 timmars rådgivning för att skriva stadgar m m . Coompanion står för rådgivningen. Kommunen betalar denna rådgivning och den bokas via kommunens VA-enhet, Jan Kristoffersson.
Coompanion ger råd om man skall bilda en samfällighet eller en ekonomisk förening. Det finns fördelar inför framtida fastighetsförsäljning med att välja samfällighetsförening.

Beträffande bidrag till fiberföreningarna så ta först kontakt med Lidköpings Bredband om alla funderingar så kan de lotsa föreningen rätt igenom regelverket.

Information från Vatten och avlopp
Pernilla Bratt och Jan Kristoffersson från VA informerade. VA köper nu in huvudstammen ”Tunbanan”, syftet är att få fram bra vatten till Tun så snart som möjligt. Alla som finns längs Tunbanan kan senare koppla på avlopp och fiber. Just nu projekterar man för denna ledningsdragning.

Tunbanan går från Örslösa och följer gamla järnvägen, den går inte in vid Källstorp utan går via Norra Kedum till Tranum. Efter Tunbanan går en annan ledning ”Hasses-ledning” till Friel och vidare till Tun. Från denna dragning går ett 30-tal stick ut. Avloppen kopplas på samma dragning.

Arbetet med VA-ledningsdragningen pågår med start nu fram till 2018-2019. Vatten till Tun kopplas på så snart som möjligt med en tillfällig lösning. Inkoppling av avloppen måste invänta nya reningsverket dvs 2020-2021 innan de kan släppas in.

Huvudstammen ska klara alla hushållen, inkl. Såtenäs och ända bort till Grästorp. Diskussion pågår med Grästorp om att de kanske skall ansluta de också. Planeringen får ta höjd för flera värnpliktiga på Såtenäs och en tät kontakt hålls mellan flyget och kommunen.

Anslutningskostnaden för både VA är beräknad till 18000 kr per anslutning, de som har vatten betalar idag 12000 så att få med avlopp kostar 6000 kr.

Från föregående möte
Tomter i Örslösa finns fortfarande kvar. En privat byggare är intresserad av att bygga på en annan plats i Örslösa.

Förslag till nya LIS-områden hanteras i samband med Översiktsplanen. Förslag finns på LIS vid Marbogården och ett område vid Tådene. Översiktsplanen kommer på samråd i höst och beslutas 2018.

Busskort för alla skolungdomar är en budgetfråga. Ett första steg kan vara regionen runt-kort på sommarlovet men även den kostnaden är hög. Frågan har varit uppe med Västtrafik och kollektivtrafiknämnden. Att ge fler äldre gratis buss kostade kommunen 1 miljon och för ungdomar skulle det kosta 10 miljoner.

Övriga frågor
Vägen från Örslösarondellen är en ”spårväg”. Detta tas upp med Trafikverket på möte den 6 april. Hela vägen längs Vänerslingan borde rustas upp. Trafikverket prioriterar utifrån trafikintensiteten och bedömning av bärigheten.

Förslag har tidigare framförts på en rastplats vid Örslösarondellen jfr rastplats Viggen. Förslaget tas upp i samband med Översiktsplanen.

Kommunen har ett mål om fördubblad besöksnäring. Kommunen jobbar med besöksnäringen via Destinationsbolaget och Läcköstiftelsen. Det som saknas mest är ett nytt hotell så det inte bara blir dagbesök. Ökad internationell marknadsföring satsar man också på. Attraktiva miljöer och lokala satsningar gör att turisterna stannar en natt till.

Mer arbetstillfällen ger fler invånare. Förr var det arbetet som styrde vart man flyttade men nu är det jobben som följer människorna. Attraktiva områden att bo där man kan pendla till jobbet inom rimligt avstånd, dit vill man flytta. Attraktiva områden och relativt låga huspriser lockar även de äldre från storstäderna att flytta hit. Kommunikationerna måste hänga med. Den bättre vägen till Göteborg via Trollhällan har gett effekt. Lidköping har den lägsta brottsligheten i Sverige det är också attraktivt.

De nya bostäderna vid brandstationen ser bra ut. De är billigare än vanliga hus och det är attraktivt för unga. Bygg gärna fler sådana hus. Bygg även tätare inne i stan så det inte blir så dött på torget.

Kommunerna samarbetar. Lidköping har samarbete med de 6 kommunerna i västra Skaraborg ”V6-kommunerna”. Samarbete sker även med Trollhättan-Vänersborg i vissa frågor. Strategiska frågor brukar tas i Skaraborgs kommunalförbund. I framtiden behöver kommunerna samarbeta och bli större för att klara kraven utan att få orimligt hög kommunalskatt.

Turister som övernattar är intressant. Övernattning på landsbygden ger en längre säsong eftersom det lockar utländska turister. Sluta med att marknadsföra porslinet utan välj närproducerade livsmedel istället. Caféer lockar, Café Storeberg lockar folk så långt som 10 mil bort t ex på motorcykel.

Bostäder för turister behövs. Förslag är t ex att skapa annorlunda övernattning t ex husvagnar i beteshagar eller mindre ställplatser på landsbygden. Behövs bygglov? Det är inte alltid lätt att få bra besked och bygglov kostar. Tillväxt Lidköping är en bra kontakt för att lotsa företagsidéer in i kommunen.

Bolagsrådet äger 60 % av Tillväxt Lidköping och tar upp företagsfrågor ihop med Tillväxt Lidköping. Bolagsrådet bjuder in till informationskvällar för företagare. Ta vara på denna möjlighet.

Det finns mycket dålig mark att bygga på landsbygden runt Lidköping. Nu när VA finns framme är det lättare att kunna bygga på landsbygden. De som vill bo på landet vill bygga lite friare, inte som i ett villaområde. Närheten till vatten är attraktivt.

Nästa möte
Tådene ligger mitt i men växla ort till Tun någon gång och Örslösa eller Söne en annan gång.

Vård & Omsorg skickar nu ut en enkät till alla boende i och runt Örslösa om de är intresserade av att det byggs trygghetsboende i Örslösa. Bjud i Vård & Omsorg till nästa möte.

Nästa möte 6 sept kl 18:30 på Örslösa IP.

 

VERNISSAGE OCH KONSTUTSTÄLLNING

VÄLKOMNA TILL KONSTUTSTÄLLNING I SIVLII SKOLA. VERNISSAGE LÖRDAGEN DEN 12/8 KL. 14.00. DÄREFTER ÖPPET TILL OCH MED LÖRDAGEN DEN 19/8.
ÖPPETTIDER: 14-18 DAGLIGEN.

IMG_2992

Christina Nina Almén

Christina Nina Almén är född och uppvuxen på Prästbolet i Tun, dotter till Hans och Gudrun Almén storasyster till Magnus och Sara Almén. Christina Nina är bosatt i Luleå sedan drygt 20 år tillbaka.

Nina-2

Konstintresset har funnits sedan barnsben. Det började med söndagsskolans pysseltimmar i Silvii skola med Anna-Matilda och Julia (två äldre systrar som var bosatta i Tun på den tiden), som därefter övergick i kyrkans Miniorer och Juniorer. Där gavs möjlighet till kreativitet liksom i Tuns skola. I Silvii skola kunde Christina Nina betrakta Regina Kylbergs tavlor under övning med ungdomskören under ledning av dåvarande kantor, Solveig Johansson. Tavlorna gjorde stort intryck på Christina Nina. Dessa nämnda delar har legat till grund för hennes konstintresse.
Efter studier avslutade studier i Örebro och Stockholm flyttade Christina Nina till Luleå och började arbeta som handläggare på Arbetsförmedlingen. Efter 19 års anställning sade hon upp sig för att påbörja studier på Konstskolan på Sunderby Folkhögskola, 5 år.
Christina Nina arbetar främst med skulpturala tredimensionella föremål inom keramik, glas och metall. Emellanåt ägnar hon sig åt måleri och emalj. Föremålen behöver inte nödvändigtvis vara naturligt föreställande, känslan och uttrycket i föremålen är viktigare än ett faktiskt” avbildande. Christina Nina har deltagit vid fem offentliga utställningar (2015-2017) varav en jurybedömd på Norrbottens Museum 2015, deltagit i ”Konst från Torg till Torg” Piteå 2015 samt Konstrundan i Norrbotten 2017 hos konstnär Inger Thurfjell på Brändön. I juni 2017 erhöll Christina Nina Sunderby Folkhögskolas konststipendium för sitt utforskande- och experimenterande arbete i olika material med utgångspunkt i den organiska formen.

IMG_2816

Christina Nina arbete utgår från henne själv och det hon upplever. Det kan röra sig om livets med- och motgångar och det som händer i omvärlden. Hon experimenterar i tanken, funderar över vilket material som lämpar sig bäst att uttrycka sig i och provar därefter på olika tekniker. Ett ivrigt sökande i att hitta en kommunikation mellan olika valda material och få dessa att tekniskt fungera med varandra. Christina Nina arbetar ständigt med att hitta uttryckssätt, att lära sig olika tekniker och få materialkännedom. Sist men inte minst, arbetar hon med att hitta sitt eget formspråk.

IMG_2887Christina hälsar alla Tunbor med omnejd välkomna på vernissage lördagen den 12 augusti, klockan 14.00 i Silvii Skola. Därefter pågår utställningen dagligen fram till lördagen den 19 augusti. Öppettider: 14-18 varje dag.

LEDIG

Nu tar Tun och Tunbygdens hemsida
sommarledigt några veckor.

Fil 2017-07-15 20 30 15

Nu skall jag bara vila och praktisera den svårbemästrade konsten att ge mig själv den mänskliga rättigheten att stundtals göra alls – ingenting.

192

Kära vänner…
ta vara på sommardagarna, ta ett morgondopp, bygg sandslott, fixa grillkvällar och
tänk inte så mycket på morgondagen.
Njut varje minut av den vackra tiden och av varandra
så ses vi snart igen!

173Foto/text Raina Karlsson

POWER BIG MEET

Var ni också där, 
på årets stora händelse och folkfest i Lidköping?

DSC_0392DSC_0390

Cul i Tun var där med serveringstält och Tun och Tunbygdens hemsida var där och fotade.
Ni som inte hade möjlighet att besöka Lidköping och Power Big Meet har här möjlighet att se foton från lördagens cruising och därefter blir det ett besök i Cul i Tuns tält.

DSC_0443

Många hade tagit cykeln in till kvällens cruising.

DSC_0424Från stadens vackra blomsterplanteringar kunde man känna doften av sommarblommor

DSC_0420

men mest doftade det nog avgaser och bensin denna kväll.

DSC_0295

DSC_0108-001 DSC_0197 8 BeFunky Collage35

Bilens lack den glänste å kromen blixtrade i dess nos……. var det inte så Arne ”rosen” Qvick sjöng

4DSC_0235 DSC_0234

DSC_0044-003 DSC_0198 DSC_0214

Kanske något för dig, bara att ringa…….

6

En Camaro från 1969, sååå.. snygg

BeFunky Collagert

En stolt dansk i sitt vackra ekipage

DSC_0335

Alla sätt är bra….. vädring av motorn 

BeFunky Collagefg

Bra och snygga modeller för shopping…..

DSC_0095-002

DSC_0103-001

DSC_0356

My baby drove up in a brand new Cadilac………

BeFunky Collage12Inte bara bilarna iakttogs…..

BeFunky Collage1234Go, glad släkting i snyggaste bilen……..

BeFunky Collage45

Den här var inte snyggast men den längsta……..

DSC_0174

Många festade och hade kul….

DSC_0224 DSC_0366DSC_0116-001och några fick på bilen strul…..

DSC_0385DSC_0397men då fanns alltid ordningsmakten där med en hjälpande hand

DSC_0387DSC_0216både till häst

DSC_0413och till bil

DSC_0249Men vad gör du här…..???

DSC_0068-003och inte skall väl du vara med…..??

DSC_0119-001eller du……??

DSC_0285men ni får gärna vara med…

DSC_0210

BeFunky Collagesg DSC_0158och den här skulle hemsidan gärna ta med sig hem….

DSC_0255Nej, nu har ni väl tröttnat på det här …
Nu drar vi över bron till torget och får oss lite i hungrig mage……
På soldäcket njuter människorna av kvällens vackra väder.

DSC_0430 Rådhuset ligger i soldis eller är det rök från alla grillar på torget….

DSC_0437

Mina steg går naturligtvis till Cul i Tuns tält för att kolla läget.

DSC_0513

Där möts jag av en glad Urban Lundberg och det känns precis som hemma i Tun när jag besöker affären Cul i Tun, mysigt och familjärt.

DSC_0446

Det är kö till disken där duktiga flickor och en kock jobbar med att ta emot beställningar.

DSC_0466

DSC_0452DSC_0447DSC_0492DSC_0506Hemsidan träffar också på en utflyttad Tunbo som tar en korv och njuter av den trevliga stämningen i tältet tillsammans med en väninna.

DSC_0485Urban berättar att det har varit och är många barnfamiljer som besöker tältet.

DSC_0503

Vi säger hej då till Urban medan han fyller på glas med öl till törstiga gäster och önskar honom fortsatt fin kväll, jag vet att det kommer bli en lång natt för Urban och hans personal. 

DSC_0458Sakta går jag genom staden och hör musiken från stadsträdgården och ser hur cruisingbilarna åker oförtröttat runt i sommarnatten.

DSC_0028-003

DSC_0381DSC_0204

DSC_0246Denna text stämde bra på utbudet av bilar denna kväll, gammalt och högljutt……..DSC_0225Text/foto Raina Karlsson

ANHÖRIGDAG F7

DSC_0001

Lördagen den 1 juli anordnades anhörigdag på Skaraborgs flygflottilj F7, Såtenäs. Inbjudna var anhöriga till garnisonens personal, boende i Tun och medlemmar i F6, F7, F9 och E1 kamratföreningar. Syftet var att  ge de inbjudna större förståelse för flottiljens och garnisonens verksamhet.

Dagens program började med fika medan de inbjudna samlades för att lyssna till C F7,Lars Helmrich BeFunky Collagekaffe

som hälsade välkommen och informerade övergripande om F7 verksamhet.
DSC_0025

Han sa bl.a att: ”Vårt jobb är att försvara Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer”.

DSC_0007

Avslutningsvis informerade kommunikationschef John Lidman alla som hade fått möjlighet att under dagen få en flygtur med antingen
C 130 Hercules eller SK 60.

BeFunky Collageflygtur

Tuns hemsida träffade också på ett gäng ungdomar Young Pilots som är på flygläger på Såtenäs under 30 juni – 5 juli.
Young Pilots, YP, är en del av organisationen Frivilliga Flygkåren, FFK, som genom frivillig verksamhet från luften hjälper samhället och dess myndigheter med alltifrån sjöövervakning och brandflyg till eftersökning av försvunna personer och pejling av djur. 

DSC_0039Under sommaren 2017 erbjuds ungdomar för elfte året i rad att besöka flottiljen F7 Såtenäs. Under lägerveckan får deltagarna testa på aktiviteter såsom motor- och segelflyg och göra flera intressanta studiebesök på och i anslutning till F7 Såtenäs men också en hel del mer militärt inriktade aktiviteter såsom exercis, första hjälpen och grupptävlingar. DSC_0041I Gripen Centrum kunde man se visning Demo Luft.

DSC_0070

Vilket innebär att stridsleda flygförband med hjälp av radar.

DSC_0069DSC_0072Räddningstjänsten på flottiljen visad upp hela sin maskinpark utanför brandstationenBeFunky Collageräddning

och många var intresserad av att höra vad räddningspersonalen sysslar medDSC_0078DSC_0105 DSC_0133Särskilt kul tyckte Mio det var att få prova brandmannens utrustning medan hennes lillebror intresserat följde påklädningen

brandTotal lycka var det för lille Cornelius som tillsammans med pappa Patrik fick känna på hur det är att ratta den stora brandbilen. Detta kanske kommer bli grunden till yrkesval framöver, att döma av Cornelius ansiktsuttryck.

pojke

Man visade också materiel och verksamhet vid Flygbaskompaniet.

DSC_0135

här är det Sara som får lite vapenhjälp av Robin

skjuta

Man kunde också besöka Hercules hangaren

hercules

och titta in i en Tp 84 Hercules

BeFunky CollageddddNågot som Tuns hemsida undrade över är vad de röda hinkarna används till……
Något ni också kan få fundera över.

DSC_0167Var det ingen flyguppvisning??
Jo, så klart…… två gånger under dagen genomfördes flyguppvisnings med Jas 39 Gripen av den skicklige uppvisningspiloten
Peter Fällén som rollade, loopade, dånade och sköt fyrverkerier till besökarnas stora förtjusning.

BeFunky Collage

Tuns hemsida lämnade Såtenäs och tackar för ett trevligt program medan efterdyningarna av uppvisningen tonar ut på sommarhimlen.

DSC_0225Foto/ text Raina Karlsson

POWER BIG MEET

power-big-meet-1990-platskylt
Information till alla Tunbor från Tunmacken och Cul i Tun. 
Tänk på att tanka bilen på Tunmacken och köpa hem råvaror från Cul i Tun i god tid innan torsdagen den 6 juli. 
Detta för att de skall kunna fylla upp sina lager så att det finns bränsle och råvaror till alla turister och ”raggare” som vi hoppas kommer att besöka Tun.

BeFunky Collageaffär

 

CUL I TUN NOMINERAD

DSC_0082 (2)

Vår fina och populära samlingspunkt Cul i Tun AB har av Länsstyrelsen, Västra Götalands län blivit nominerad till årets Ullbaggepris som delas ut i dalarna i höst.

Ullbaggen_optCul i Tun är en av tre som är slutnominerande till priset. Nomineringen sker i kategorin, Övriga landsbygdsnäringar.

Mål och resultat
Målet var att återöppna lanthandeln i Tun och utöka den grundläggande servicen på orten.

BeFunky Collageq

Resultatet blev en given samlingspunkt med dagligvaror, kultur mat och service.

DSC_0008-001

DSC_0027

Lokalproducerade produkter finns i sortimentet

DSC_0104-003 det ordnas olika kulturella aktiviteter 

DSC_0004-003

och det är bred samverkan med lokala konstnärer.

DSC_0059-005Det lokala engagemanget har varit över förväntan.

DSC_0200 DSC_0131

På sikt kan detta bidra till att stärka samhället för ytterligare satsningar och samverkan kring hållbar utveckling.
Även en ny bensinstation i anslutning till butiken blev ett av resultaten i samhällets samverkan för utveckling.

DSC_0065

Målgruppen
Boende, besökande och verksamma i Tun, Lidköpings kommun. Turister får ett fantastiskt besöksmål där de kan stanna, handla, tanka, se sig om och äta.

DSC_0004-001

DSC_0135DSC_0025Motivering till nomineringen
Det är ofta i möte med människor som tankar och idéer föds som sedan kan leda till utveckling. Att skapa sociala mötesplatser där människor kan träffas och samtala är därför positivt för utveckling.
Cul i Tun har lyckats skapa en inspirerande mötesplats i sin butik där de vardagliga ärendena utförs. De har lyckats korta avstånd till grundläggande service och gett samhället flera anledningar till att handla lokalt och spara långa resor. Genom bred samverkan med den lokala intresseföreningen har de utvecklat den lokala servicen och bidragit och stärkt den lokala handeln för boende och turister.

BeFunky Collagegkj

 Vi som bor i Tun och Tun o Tunbygdens hemsida

DSC_0074

säger grattis till Cecilia och Urban Lundberg, Cul i Tun AB  och håller tummarna för att ni tar hem Ullbaggen i höst, det är ni verkligen värda!

DSC_0138Text/foto Raina K och utdrag ur Länsstyrelsen i Västra Götalands läns nomineringstext.

TUNS IK

DSC_0085

Sedan 2014 har Tuns IK inte haft något lag i seriespel eller någon verksamhet på Tunet. Tyvärr har den anrika fotbollsplanen legat öde och tyst, men inte nu längre.
Idag är det en ny generationen som tränar på Tunet.
Knattarna, Tuns IK:s framtid.DSC_0049

Risken var överhängande att Tunets idrottslokal skulle rivas och Tunet skulle försvinna. Det var då den företagsamme ordförande i Tunbygdens Intresseförening Clas-Göran Malm tog tag i frågan och såg till att det bildades en ny styrelse i Tuns IK. Styrelsen började direkt arbeta för att få igång verksamheten och för att idrottsplatsen skulle överleva.

DSC_0011Nu har det gått en tiden, det är åter liv och rörelse på Tunet.
I höstas fick föreningen ett investeringsbidrag från Lidköpings kommun till att sätta in en ny varmvattenberedare man har också satt in en ny kamin i lokalen för att håller nere värmekostnaderna. Terrängspåret har blivit uppsnyggat och mycket mera är på gång.

DSC_0191

Det finns flera eldsjälar som lägger ner mycket frivilligt arbete på Tunet. Henrik Steiner och Håkan Eklöf är två av dessa, de sköter idrottslokalen, klipper gräset och ser till att terrängspåret är snyggt och välskött.

DSC_0172

Tränarna  Peter Nybo och Lars Keller, Såtenäs tar hand om barnens träning. Målet för dessa är att kunna skapa utvecklande, roliga och stimulerande träningar som gör att barnen fortsätter med fotboll även i framtiden.DSC_0066Hemsidan har under två onsdagskvällar besökte Tunet för att se när barnen tränar och nu i går den 21 juni vara med om avslutningen på vårens fotbollsträning.DSC_0075

DSC_0059

DSC_0077

De duktiga tränarna Peter och Lars ser till att skapa en miljö där barnen trivs, mår bra och har roligt.

cd

DSC_0022

fffffjjj

DSC_0033

DSC_0082BeFunky Collage1

DSC_0032DSC_0202 Barnen lyssnade noga på Peter när han förklarade hur övningen ska genomföras

DSC_0086

och sedan går barnen in för uppgiften med liv och lust

BeFunky Collage4

DSC_0227

eeeeeeeeDSC_0070

När det är match tar man inte upp bollen med händerna, förklarade Lars för Knattarna

DSC_0204

DSC_0045

Därför tränade man ”hålla händerna på ryggen” medan man för bollen framför sig.

DSC_0209

Lätt som en plätt tyckte barnen om övningen…..

gggggg

Föräldrarna umgås, samtalar och dricker kaffe i den sköna sommarkvällen medan de följer barnens träningen på lite lagom  avstånd. 

2

DSC_0058

Men avslutningskvällen blir det ingen vila för föräldrarna, nej de skall möta barnen i en fotbollsmatch. Här några pappor som pratar taktik inför matchen.

DSC_0131

Så är matchen igång…….föräldrarna får det jobbig från start för barnen är ett tufft lag att möta.

DSC_0158

DSC_0164

Duktiga barn gör snart sitt första mål 

DSC_0143och stor glädje utbrister bland barnen.

DSC_0188

Men barnen är också listiga, ser till att matchen slutar oavgjort……. så att föräldrarna inte ska gå hem med sura miner. Är man stark måste man också vara ödmjuk.

DSC_0155

Efter matchen blir det lite bus bland barn och föräldrar där även en liten söt hundvalp vill vara med.

DSC_0111DSC_0114DSC_0122BeFunky Collagehund Diplom får sedan alla barn av Tuns IK:s ordförande Clas-Göran Malm.

DSC_0210DSC_0212

Kvällen avslutades med att alla bjuds på grillad korv och saft
 av Tuns IK.

DSC_0234DSC_0267gggggDSC_0246DSC_0263 DSC_0250

Vilken festlig avslutning på fotbollsträningen tyckte barnen, medan de äter korv, dricker saft och pratade fotboll.
Till hösten ses de igen för nya utmaningar inom fotbollsträningen men först ett skönt sommaruppehåll.

DSC_0286

Tuns hemsida tackar ledare, barn, föräldrar och Tuns IK för att jag fick vara med om två jättetrevliga kvällar på Tunet. Håller med devisen som står på anslagstavlan på Tunet.

DSC_0001

Foto/text Raina Karlsson

ANHÖRIGASDAG

Närboende till Skaraborgs flygflottilj

FS

Lördagen den 1 juli anordnar Skaraborgs flygflottilj anhörigas dag. Syftet är att ge anhöriga till garnisonens personal en större förståelse för flottiljens och garnisonens verksamheter. Alla enheter visar delar ur det arbete vi dagligen utför på F 7. Vi planerar för två flyguppvisningar med JAS 39 Gripen.

Chefen för Skaraborgs flygflottilj bjuder in flottiljens närboende att delta vid anhörigdagen.

Program anhörigdag
09:00 C F7 hälsar välkommen och informerar övergripande om F 7 verksamhet
10:00-15:00 Visning JAS 39 Gripen
Visning MSS
Visning Demo Luft
Visning av materiel och verksamheter vid Flygbaskompaniet
Visning Tp84 Hercules

Anmälan
Anhörigdagen är inte öppen för allmänheten. Vi behöver därför namn och personnummer på förbandets närboende som önskar besöka oss på anhörigdagen.

Intresserade Tun-bor anmäler namn och personnummer till f7-info@mil.se senast tisdag 20 juni.
Med vänliga hälsningar

John Lidman
Kommunikationschef