STÄDGLÄDJE KRYDDAT MED SMOLK I BÄGAREN

I går var det städkväll på Stenkullen inför Valborgsfirandet.
Ett gäng glada Tunbor ställde frivilligt upp och hjälpte till att snygga upp gräsytorna runt Stenkullen och brasan.

Majbrasan är även i år gigantisk tack vare flitiga Tunbor som kört sitt trädgårdsavfall till elden.
Men med häpnad och även ilska förundrades vi i städgänget över vilken bekväm Tunbo som tömt tre högar med grenar och bark rakt av utan att dessa var i närkontakt med brasan. Hur tänkte du där?
Tror du elden hoppar till högarna?

Tycker du att någon annan skall göra ditt jobb och slänga upp högarna på brasan? Naturligtvis så blev det precis som du hade tänkt Tungänget ställde upp för dig och med gemensamma krafter såg till att dina högar kom upp på brasan.

Text/foto Raina Karlsson

GATUSOPNING

I morgon förmiddag den 12 april kommer äntligen gatorna i Tun att sopas efter att vädergudarna har spelat ett litet spratt med Tuns vägförening och boende i Tun.
Styrelsen ser att Ni har varit duktiga att sopa ut från era tomtgränser, men är det någon som har missat detta har ni kvällen på er. Tänk också på att inte ha bilarna stående på gatan under förmiddagen i morgon.

Nu håller Tuns vägföreningens styrelse tummarna att vi lyckas på tredje försöket.

Styrelsen

ANMÄLAN TILL BADET F7

Lite sent men nu kommer intresseanmälan för alla som vill bli badgäster på F7 sommaren 2022.Var snäll och sprid denna till alla som bor inom byn och alla barn/barnbarn till dem.
Lapparna får ni lägga i vår postlåda.

Med vänlig hälsning
Clas-Göran Malm
Tunbygdens intresseförening
0708869815
clas-goran.malm@tun.nu

ANNSÖKAN
Intresseansökan för inpassering genom F7 Flottiljvakt för tillträde till Såtenäs
badplats 2022.
För att utan anställning inom Såtenäs garnison ges tillträde till badplatsen belägen
inom skyddsobjektet Såtenäs garnison, skall Tun Bygdens Intresseförening årligen
inhämta uppgifter om intressenter, som är boende (mantalsskriven) inom Tuns
samhälle (inom Tuns kyrkby) eller barn/barnbarn till sådan. Efter särskild prövning kan
C F7 göra undantag från ovan. C F7 beslutar årligen om tillstånd.
Tillträdesreglerna kvitteras vid första inpassering genom vakten.
Namn: …………………………………………………………………………..
Personnummer:……………………………………………………………………….
Adress: ……………………………………………………………………………
Telefonnummer:………………………………………………………………………
Försäkran om svenskt medborgarskap:……………………………………………
(underskrift av sökande eller målsman)
Släktskap: Barn / Barnbarn till ………………………………………………………………
Lista kommer sedan att finnas i flottiljvakten (besöksmottagningen) på alla godkända
badgäster:
• Alla godkända badgäster över 15 år legitimerar sig och hämtar passerbricka
samt lämnar den åter vid flottiljvakten vid varje besök.
• Alla godkända badgäster under 12 år, skall vara i vuxens sällskap med
besökstillstånd.
• Besöks tillstånd är personligt.
• Hundar får inte medföras.
Tillträdet gäller enbart väg från vakten till badplatsen och åter till vakten. Tillträdet gäller
1/5 – – 1/10 2022 mellan kl. 06:00 och 22:00.
C F7 kan begränsa tillträdet till badplatsen vid höjd beredskap eller övningar eller
annan militär verksamhet. Om uppställda regler inte efterföljs kan tillståndet dras in.
Nygammalt sedan 2020:
Ni som vill ta med barnbarn till badet söker tillstånd för dessa redan nu.

”Sköna maj välkommen till vår bygd igen”

Våren är i full gång och allting i naturen är så nytt och fint, detta firades i går kväll traditionsenligt på Stenkullen i Tun.

Silviikörens sång klingade vackert över ett stort antal besökare.

Medan de vuxna lyssnade på sång och vårtal befann sig barnen, lika traditionsenligt som vårsångerna, på det spännande stora bronsåldersröset.

Medan majbrasan, som i år fick ett snabbt förlopp eftersom det varit en regnfattig vår, sprakade och värmde

vårtalade Birgitta Pantzar, Tun. Hon berättade bland annat om att namnet Valborg härstammar från det tyska helgonet Sankta Walpurgis (Valborg) som var abbedissa och levde under 700-talet. Valborgsmässor är en följd av att Valborg helgonförklarades 1 maj.

Medan valborgsmässoaftonen rullade på kunde besökarna köpa ficka och gott kaffebröd av klass 6 från Tuns skola och umgås med vänner och grannar

och även fota brasan och det kvarglömda plakat som efter värmen från brasan fått en konstnärlig form.

Medan Stenkullens Vänners styrelse bevakade elden.

Text/foto Raina Karlsson

ÄNTLIGEN, VALBORGSFIRANDE

Valborgsfirandet på Stenkullen i Tun har legat i träda på grund av pandemin men nu har Stenkullens Vänner vilat sig i form och är tillbaka med full styrka. Så rota fram studentmössan ta på er vårkappa och söka upp Stenkullen i Tun på lördag klockan 19:00.

Där bjuds ni på stämningsfull körsång av Silviikören under ledning av Per Bjelkeflo medan ni värmer er vid majbrasan och ser ert trädgårdsavfall gå upp i rök. Ni får lyssna på vårtal av….? Ja, det kan ni fundera på under veckan. Medan ni umgås med grannar och vänner finns det tillgång till korv/bröd, kaffe och lotterier som klass 6 från Tuns skola säljer.

Det känns fint att vi återigen får samlas för att fira in våren, och det i en mycket orolig tid men där vi möts för att tillsammans göra saker som är ljusa och ger hopp om en lugn framtid.

VÄLKOMNA
Styrelsen

foto/text Raina Karlsson

”ANGÅENDE RÅDANDE SÄKERHETSLÄGE”

Det råder ett försämrat säkerhetspolitiskt läge i vårt närområde. Försvarsmakten är därför intressant för olika grupperingar. Det kan röra sig om de som är allmänt militärt intresserade och ägnar sig åt militär turism, till de som har avsikt och förmåga att skada svenska intressen. Försvarsmakten kommer att ha extra vaksamhet, men ingen annan är lika väl skickade att avgöra vad som är normalbild än de som bor och verkar i Tun med omnejd. Vi önskar därför er hjälp ett tag framöver att hålla ögonen öppna för saker som verkar avvikande.I första hand ska iakttagelser av aktiviteter som bedöms vara brottsliga rapporteras till Polisen för vidare handläggning. Iakttagelser om avvikande aktiviteter som inte når upp till nivån brottslig verksamhet kan rapporteras till besöksmottagningen F7. 0510-47 78 91

För att underlätta rapportering lär vi ut minnesramsan 7S

Stund (tidpunkt för iakttagelse)

Ställe

Styrka (hur många)

Slag

Sysselsättning

Sedan (vad hände sedan)

Sagesman (hur får vi kontakt med dig om vi behöver mer info)

MVH
ERIK LINDSTRÖM
Planeringsofficer

TRÄDGÅRDSAVFALL

Nu finns det möjlighet för boende i Tun att lägga brännbart trädgårdsavfall på platsen för Valborgsmässoelden invid Stenkullen t.o.m. torsdagen den 28 april. Som trädgårdsavfall räknas gräs, löv, kvistar och andra växtdelar som uppstår vid trädgårdsskötsel.
Ej virke. – Ej heller gummi, plast, mm. då detta bildar giftig rök.

Tuns Vägförening Mats Karlsson/Ordf.
Har Du funderingar, kontakta ordförande Mob. 070-328 10 49