STATISTER I ÖVNINGEN AURORA

Igår på Tun och Tunbygdens Facebooksida kallades Tunbor och övriga in för att vara statister i övningen Aurora.

DSC_0030

Det var mening att ”hungriga folkmassor” skulle gå mot avspärrningarna vid Såtenäs och tigga mat.Två personer hade tidigare under dagen varit framme vid vakten och tiggt och fått utspisning. Man ville nu se hur vakterna skulle reagera om det blev en större grupp.

DSC_0043DSC_0048

Tyvärr var det bara ett fåtal som hade hörsammat uppropet, men den lilla ”hungriga” gruppen gick med bestämda steg mot avspärrningen.

DSC_0034Det blev högljudda diskussioner men vakterna var inte villiga att ge folket mat eller låta dem tala med chefen. Det hela slutade med att de ”hungriga” fick en påse med kaffepulver??

DSC_0046DSC_0050Folket lovade då att återkomma. Kanske kan Tunborna och övriga mobilisera en större grupp denna dag och ge hemvärnssoldaterna nya prövningar.
Text/foto Raina Karlsson

”DOMUM”

DSC_0042-001

Under senaste vecka har konstnär Christina Nina Almén, Luleå ställt ut sina verk i Silviiskolas lokaler,Tun.

DSC_0001

Utställning har hon kallat ”DOMUM” som är latin och betyder HEM.
Att Nina valt namnet Domum beror på att utställningslokalen
Silviiskola var en gång latinskola och att hennes hem under barn och ungdomsåren var Prästbolet i Tun.
Man kan också se detta i några av hennes konstverk på utställningen där hon kärleksfullt avbildat sina nära.
Här Nina och pappa Hans som ömt håller armen om sin dotter.

DSC_0007Och en vacker tavla av mor Gudrun som ung flicka.

DSC_0028

Det har varit många besökare under veckan och många glada återseenden.

DSC_0037

DSC_0041-001

DSC_0110

DSC_0092

DSC_0023DSC_0026

Nina har under fem år pluggat konst på Sunderby folkhögskola, Luleå. Där har hon arbetat i många olika tekniker bl.a keramik, metall, glas och akrylmålning. 

DSC_0123

DSC_0090

DSC_0010-001

DSC_0012-001

DSC_0095Nina tycker det är roligast att arbeta i keramik, här en installation med puppor.

BeFunky CollageMen hon inte vill inte släppa de andra teknikerna.

DSC_0035-001

DSC_0086

Nina gillar också att experimentera.
Detta kan man se i den ärggröna igelkotten som är gjord av patronhylsor döpt till Capsula Border-Line.

DSC_0012

Nina berättar att hon inte var nöjd med den guldiga färgen på patronhylsorna så konstverket fick stå på undantag tills hon kom på att spraya ”kotten” med saltvatten och linda in den i plast, då hände något snabbt, den blev ärggrön.
Så vackert och häftigt hördes från många besökare, ett konstverk som verkligen drog blickarna till sig under utställningen.

DSC_0010

Nina arbetar också i Rakulera.
Raku är benämningen på en keramisk tillverkningsmetod, som har sitt ursprung i Japan. Det japanska tecknet för ”raku” betyder lycka, glädje och behag.

1

Nina upplevs som en konstnär som får ut mycket av sitt inre i sin konst och hon berättar att målsättning är att försöka skapa en bild av världsläget och oron i världen.

DSC_0046-001

Nina fick i år Sunderby folkhögskolas konststipendium för sitt utforskande-och experimenterande arbete i olika material med utgångspunkt i den organiska formen.
Hemma i Luleå har hon egen ateljé i lokaler som tillhört det gamla regementet i Luleå och där ser hon framemot att få fortsätta experimentera.
Nina upplevs i sin konst som en mycket modern och lycklig konstnär.

DSC_0019-001

Tuns hemsida kan också förmedla det glädjande beskedet till alla i Tun att Christina Ninas skänker konstverket ”Minneskapslar” till Tun och Tunborna. Konstverket kommer placeras i Silviiskola.

DSC_0107

Tack Christina Nina för den vackra utställningen och för den vackra gåvan till Tun. Hemsidan önskar dig all lycka i framtiden!

Tuns hemsida kan också presentera  vinnarna i Konstlotteriet,”Domum”.
Blomsterhav, sidenmåleri; Hjördis Nilsson, Tun
Liten mamma, giclée; Anette Carlsson, Lidköping
Stort Grattis!

Text/foto Raina Karlsson

INBJUDAN VÄNERSLINGANRÅDET

Logga-Liten-Vänerslingan

 

 

 

 

Välkomna till ”Vänerslinganrådet” – från Örslösa till Tun

Alla ni som bor i orterna längs Vänerslingan, från Örslösa till Tun är hjärtligt välkomna till möte med kommunens politiker.
Onsdagen 6 sept kl 18.30 i Örslösa IP
Vård & omsorg informerar om planer för äldreomsorgen i Örslösa och Tun
Rapport om ”Vänerslingan – hållbar turismutveckling”
Övriga frågor

Välkomna!
Jonas Sundström
Kommunstyrelsens ordförande i Lidköping

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN FÖREGÅENDE MÖTE

Mötesanteckningar möte i Vänerslinganrådet
Tid och plats 2017-01-03 Tådene bygdegård
Deltagare Från området 95 deltagare
Från kommunen: Kjell Hedvall, Bertil Jonsson,
Pernilla Bratt, Anette Andersson, Linda Lundström, Jan Kristoffersson, Thomas Björkståhl, Monika Andersson
Kommuniceras

Internt Externt

Välkomna
Kjell Hedvall hälsade välkomna.

Information från Vänerslingans förening
Översyn av båtleden efter vinterns härjningar. 32 av 143 sjömärken hade drivit iväg under förra vintern. Det tog två dagar med stor arbetsbåt. Alla prickar har fått sin position utmätt och märkplåtar så man vet vilket sjömärke det är. Vandringslederna och kraken har skötts om och kompletterats med en till grillplats. Fler medlemmar önskas och frivilliga som kan hjälpa till med att underhålla vandringslederna.

Lidköpings bredband
Thomas Björkståhl informerade om vad som händer nu och framåt. Bredband kommer att ta kontakt med alla vattenföreningar. Det kommer att hållas lokala informationsmöten för varje förening. Första mötet för att informera om varför Bredband och vad som finns som tjänster. Det andra mötet är mer praktiskt inriktat med själva ledningsdragningen på enskilda tomten.

Bredband kommer att lägga ner slang samtidigt som VA lägger ner vatten och avloppsslang. När fiber sen kan anslutas beror på var man bor. Fiber finns framme i Tun, en ny station sätts upp i Friel och anslutning kan även ske i Örslösa. Det betyder att fiber kan dras fram och kopplas in snabbare än vatten och avlopp kan kopplas in. En fiberförening finns i området som utgår från Gillstad. De har ett eget verksamhetsområde.

Avgiften beror på lokala förhållanden men man räknar preliminärt på 16 800 kr för en anslutning och man hoppas kunna nå det. I staden är kostnaden för anslutning 18900 kr. Om man inte drar VA samtidigt kostar det 25100 kr. Priset för att ansluta ett hushåll till på tomten prissätts utifrån de lokala förutsättningarna, kontakta Bredband om detta.

I Karaby finns en fiberförening som tar fiber från Grästorp.

För att se vilket utbud som finns av bredband, TV och telefon kan man redan nu gå in på www.openbit.se.

De fastigheter som inte är anslutna någonstans, varken till vatten eller avlopp kommer att få erbjudande om fiber. Ingen kommer att lämnas utanför.

Önskemål: Det är bra om kommunen så snart som möjligt kan komma med besked om var mätpunkter, brunnar kommer att vara. Var vill Teknisk service ha sina VA-brunnar och fiberskåp.

Möjligheter att söka bidrag
VA föreningar får 10 timmars rådgivning för att skriva stadgar m m . Coompanion står för rådgivningen. Kommunen betalar denna rådgivning och den bokas via kommunens VA-enhet, Jan Kristoffersson.
Coompanion ger råd om man skall bilda en samfällighet eller en ekonomisk förening. Det finns fördelar inför framtida fastighetsförsäljning med att välja samfällighetsförening.

Beträffande bidrag till fiberföreningarna så ta först kontakt med Lidköpings Bredband om alla funderingar så kan de lotsa föreningen rätt igenom regelverket.

Information från Vatten och avlopp
Pernilla Bratt och Jan Kristoffersson från VA informerade. VA köper nu in huvudstammen ”Tunbanan”, syftet är att få fram bra vatten till Tun så snart som möjligt. Alla som finns längs Tunbanan kan senare koppla på avlopp och fiber. Just nu projekterar man för denna ledningsdragning.

Tunbanan går från Örslösa och följer gamla järnvägen, den går inte in vid Källstorp utan går via Norra Kedum till Tranum. Efter Tunbanan går en annan ledning ”Hasses-ledning” till Friel och vidare till Tun. Från denna dragning går ett 30-tal stick ut. Avloppen kopplas på samma dragning.

Arbetet med VA-ledningsdragningen pågår med start nu fram till 2018-2019. Vatten till Tun kopplas på så snart som möjligt med en tillfällig lösning. Inkoppling av avloppen måste invänta nya reningsverket dvs 2020-2021 innan de kan släppas in.

Huvudstammen ska klara alla hushållen, inkl. Såtenäs och ända bort till Grästorp. Diskussion pågår med Grästorp om att de kanske skall ansluta de också. Planeringen får ta höjd för flera värnpliktiga på Såtenäs och en tät kontakt hålls mellan flyget och kommunen.

Anslutningskostnaden för både VA är beräknad till 18000 kr per anslutning, de som har vatten betalar idag 12000 så att få med avlopp kostar 6000 kr.

Från föregående möte
Tomter i Örslösa finns fortfarande kvar. En privat byggare är intresserad av att bygga på en annan plats i Örslösa.

Förslag till nya LIS-områden hanteras i samband med Översiktsplanen. Förslag finns på LIS vid Marbogården och ett område vid Tådene. Översiktsplanen kommer på samråd i höst och beslutas 2018.

Busskort för alla skolungdomar är en budgetfråga. Ett första steg kan vara regionen runt-kort på sommarlovet men även den kostnaden är hög. Frågan har varit uppe med Västtrafik och kollektivtrafiknämnden. Att ge fler äldre gratis buss kostade kommunen 1 miljon och för ungdomar skulle det kosta 10 miljoner.

Övriga frågor
Vägen från Örslösarondellen är en ”spårväg”. Detta tas upp med Trafikverket på möte den 6 april. Hela vägen längs Vänerslingan borde rustas upp. Trafikverket prioriterar utifrån trafikintensiteten och bedömning av bärigheten.

Förslag har tidigare framförts på en rastplats vid Örslösarondellen jfr rastplats Viggen. Förslaget tas upp i samband med Översiktsplanen.

Kommunen har ett mål om fördubblad besöksnäring. Kommunen jobbar med besöksnäringen via Destinationsbolaget och Läcköstiftelsen. Det som saknas mest är ett nytt hotell så det inte bara blir dagbesök. Ökad internationell marknadsföring satsar man också på. Attraktiva miljöer och lokala satsningar gör att turisterna stannar en natt till.

Mer arbetstillfällen ger fler invånare. Förr var det arbetet som styrde vart man flyttade men nu är det jobben som följer människorna. Attraktiva områden att bo där man kan pendla till jobbet inom rimligt avstånd, dit vill man flytta. Attraktiva områden och relativt låga huspriser lockar även de äldre från storstäderna att flytta hit. Kommunikationerna måste hänga med. Den bättre vägen till Göteborg via Trollhällan har gett effekt. Lidköping har den lägsta brottsligheten i Sverige det är också attraktivt.

De nya bostäderna vid brandstationen ser bra ut. De är billigare än vanliga hus och det är attraktivt för unga. Bygg gärna fler sådana hus. Bygg även tätare inne i stan så det inte blir så dött på torget.

Kommunerna samarbetar. Lidköping har samarbete med de 6 kommunerna i västra Skaraborg ”V6-kommunerna”. Samarbete sker även med Trollhättan-Vänersborg i vissa frågor. Strategiska frågor brukar tas i Skaraborgs kommunalförbund. I framtiden behöver kommunerna samarbeta och bli större för att klara kraven utan att få orimligt hög kommunalskatt.

Turister som övernattar är intressant. Övernattning på landsbygden ger en längre säsong eftersom det lockar utländska turister. Sluta med att marknadsföra porslinet utan välj närproducerade livsmedel istället. Caféer lockar, Café Storeberg lockar folk så långt som 10 mil bort t ex på motorcykel.

Bostäder för turister behövs. Förslag är t ex att skapa annorlunda övernattning t ex husvagnar i beteshagar eller mindre ställplatser på landsbygden. Behövs bygglov? Det är inte alltid lätt att få bra besked och bygglov kostar. Tillväxt Lidköping är en bra kontakt för att lotsa företagsidéer in i kommunen.

Bolagsrådet äger 60 % av Tillväxt Lidköping och tar upp företagsfrågor ihop med Tillväxt Lidköping. Bolagsrådet bjuder in till informationskvällar för företagare. Ta vara på denna möjlighet.

Det finns mycket dålig mark att bygga på landsbygden runt Lidköping. Nu när VA finns framme är det lättare att kunna bygga på landsbygden. De som vill bo på landet vill bygga lite friare, inte som i ett villaområde. Närheten till vatten är attraktivt.

Nästa möte
Tådene ligger mitt i men växla ort till Tun någon gång och Örslösa eller Söne en annan gång.

Vård & Omsorg skickar nu ut en enkät till alla boende i och runt Örslösa om de är intresserade av att det byggs trygghetsboende i Örslösa. Bjud i Vård & Omsorg till nästa möte.

Nästa möte 6 sept kl 18:30 på Örslösa IP.

 

VERNISSAGE OCH KONSTUTSTÄLLNING

VÄLKOMNA TILL KONSTUTSTÄLLNING I SIVLII SKOLA. VERNISSAGE LÖRDAGEN DEN 12/8 KL. 14.00. DÄREFTER ÖPPET TILL OCH MED LÖRDAGEN DEN 19/8.
ÖPPETTIDER: 14-18 DAGLIGEN.

IMG_2992

Christina Nina Almén

Christina Nina Almén är född och uppvuxen på Prästbolet i Tun, dotter till Hans och Gudrun Almén storasyster till Magnus och Sara Almén. Christina Nina är bosatt i Luleå sedan drygt 20 år tillbaka.

Nina-2

Konstintresset har funnits sedan barnsben. Det började med söndagsskolans pysseltimmar i Silvii skola med Anna-Matilda och Julia (två äldre systrar som var bosatta i Tun på den tiden), som därefter övergick i kyrkans Miniorer och Juniorer. Där gavs möjlighet till kreativitet liksom i Tuns skola. I Silvii skola kunde Christina Nina betrakta Regina Kylbergs tavlor under övning med ungdomskören under ledning av dåvarande kantor, Solveig Johansson. Tavlorna gjorde stort intryck på Christina Nina. Dessa nämnda delar har legat till grund för hennes konstintresse.
Efter studier avslutade studier i Örebro och Stockholm flyttade Christina Nina till Luleå och började arbeta som handläggare på Arbetsförmedlingen. Efter 19 års anställning sade hon upp sig för att påbörja studier på Konstskolan på Sunderby Folkhögskola, 5 år.
Christina Nina arbetar främst med skulpturala tredimensionella föremål inom keramik, glas och metall. Emellanåt ägnar hon sig åt måleri och emalj. Föremålen behöver inte nödvändigtvis vara naturligt föreställande, känslan och uttrycket i föremålen är viktigare än ett faktiskt” avbildande. Christina Nina har deltagit vid fem offentliga utställningar (2015-2017) varav en jurybedömd på Norrbottens Museum 2015, deltagit i ”Konst från Torg till Torg” Piteå 2015 samt Konstrundan i Norrbotten 2017 hos konstnär Inger Thurfjell på Brändön. I juni 2017 erhöll Christina Nina Sunderby Folkhögskolas konststipendium för sitt utforskande- och experimenterande arbete i olika material med utgångspunkt i den organiska formen.

IMG_2816

Christina Nina arbete utgår från henne själv och det hon upplever. Det kan röra sig om livets med- och motgångar och det som händer i omvärlden. Hon experimenterar i tanken, funderar över vilket material som lämpar sig bäst att uttrycka sig i och provar därefter på olika tekniker. Ett ivrigt sökande i att hitta en kommunikation mellan olika valda material och få dessa att tekniskt fungera med varandra. Christina Nina arbetar ständigt med att hitta uttryckssätt, att lära sig olika tekniker och få materialkännedom. Sist men inte minst, arbetar hon med att hitta sitt eget formspråk.

IMG_2887Christina hälsar alla Tunbor med omnejd välkomna på vernissage lördagen den 12 augusti, klockan 14.00 i Silvii Skola. Därefter pågår utställningen dagligen fram till lördagen den 19 augusti. Öppettider: 14-18 varje dag.

LEDIG

Nu tar Tun och Tunbygdens hemsida
sommarledigt några veckor.

Fil 2017-07-15 20 30 15

Nu skall jag bara vila och praktisera den svårbemästrade konsten att ge mig själv den mänskliga rättigheten att stundtals göra alls – ingenting.

192

Kära vänner…
ta vara på sommardagarna, ta ett morgondopp, bygg sandslott, fixa grillkvällar och
tänk inte så mycket på morgondagen.
Njut varje minut av den vackra tiden och av varandra
så ses vi snart igen!

173Foto/text Raina Karlsson

POWER BIG MEET

Var ni också där, 
på årets stora händelse och folkfest i Lidköping?

DSC_0392DSC_0390

Cul i Tun var där med serveringstält och Tun och Tunbygdens hemsida var där och fotade.
Ni som inte hade möjlighet att besöka Lidköping och Power Big Meet har här möjlighet att se foton från lördagens cruising och därefter blir det ett besök i Cul i Tuns tält.

DSC_0443

Många hade tagit cykeln in till kvällens cruising.

DSC_0424Från stadens vackra blomsterplanteringar kunde man känna doften av sommarblommor

DSC_0420

men mest doftade det nog avgaser och bensin denna kväll.

DSC_0295

DSC_0108-001 DSC_0197 8 BeFunky Collage35

Bilens lack den glänste å kromen blixtrade i dess nos……. var det inte så Arne ”rosen” Qvick sjöng

4DSC_0235 DSC_0234

DSC_0044-003 DSC_0198 DSC_0214

Kanske något för dig, bara att ringa…….

6

En Camaro från 1969, sååå.. snygg

BeFunky Collagert

En stolt dansk i sitt vackra ekipage

DSC_0335

Alla sätt är bra….. vädring av motorn 

BeFunky Collagefg

Bra och snygga modeller för shopping…..

DSC_0095-002

DSC_0103-001

DSC_0356

My baby drove up in a brand new Cadilac………

BeFunky Collage12Inte bara bilarna iakttogs…..

BeFunky Collage1234Go, glad släkting i snyggaste bilen……..

BeFunky Collage45

Den här var inte snyggast men den längsta……..

DSC_0174

Många festade och hade kul….

DSC_0224 DSC_0366DSC_0116-001och några fick på bilen strul…..

DSC_0385DSC_0397men då fanns alltid ordningsmakten där med en hjälpande hand

DSC_0387DSC_0216både till häst

DSC_0413och till bil

DSC_0249Men vad gör du här…..???

DSC_0068-003och inte skall väl du vara med…..??

DSC_0119-001eller du……??

DSC_0285men ni får gärna vara med…

DSC_0210

BeFunky Collagesg DSC_0158och den här skulle hemsidan gärna ta med sig hem….

DSC_0255Nej, nu har ni väl tröttnat på det här …
Nu drar vi över bron till torget och får oss lite i hungrig mage……
På soldäcket njuter människorna av kvällens vackra väder.

DSC_0430 Rådhuset ligger i soldis eller är det rök från alla grillar på torget….

DSC_0437

Mina steg går naturligtvis till Cul i Tuns tält för att kolla läget.

DSC_0513

Där möts jag av en glad Urban Lundberg och det känns precis som hemma i Tun när jag besöker affären Cul i Tun, mysigt och familjärt.

DSC_0446

Det är kö till disken där duktiga flickor och en kock jobbar med att ta emot beställningar.

DSC_0466

DSC_0452DSC_0447DSC_0492DSC_0506Hemsidan träffar också på en utflyttad Tunbo som tar en korv och njuter av den trevliga stämningen i tältet tillsammans med en väninna.

DSC_0485Urban berättar att det har varit och är många barnfamiljer som besöker tältet.

DSC_0503

Vi säger hej då till Urban medan han fyller på glas med öl till törstiga gäster och önskar honom fortsatt fin kväll, jag vet att det kommer bli en lång natt för Urban och hans personal. 

DSC_0458Sakta går jag genom staden och hör musiken från stadsträdgården och ser hur cruisingbilarna åker oförtröttat runt i sommarnatten.

DSC_0028-003

DSC_0381DSC_0204

DSC_0246Denna text stämde bra på utbudet av bilar denna kväll, gammalt och högljutt……..DSC_0225Text/foto Raina Karlsson

ANHÖRIGDAG F7

DSC_0001

Lördagen den 1 juli anordnades anhörigdag på Skaraborgs flygflottilj F7, Såtenäs. Inbjudna var anhöriga till garnisonens personal, boende i Tun och medlemmar i F6, F7, F9 och E1 kamratföreningar. Syftet var att  ge de inbjudna större förståelse för flottiljens och garnisonens verksamhet.

Dagens program började med fika medan de inbjudna samlades för att lyssna till C F7,Lars Helmrich BeFunky Collagekaffe

som hälsade välkommen och informerade övergripande om F7 verksamhet.
DSC_0025

Han sa bl.a att: ”Vårt jobb är att försvara Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer”.

DSC_0007

Avslutningsvis informerade kommunikationschef John Lidman alla som hade fått möjlighet att under dagen få en flygtur med antingen
C 130 Hercules eller SK 60.

BeFunky Collageflygtur

Tuns hemsida träffade också på ett gäng ungdomar Young Pilots som är på flygläger på Såtenäs under 30 juni – 5 juli.
Young Pilots, YP, är en del av organisationen Frivilliga Flygkåren, FFK, som genom frivillig verksamhet från luften hjälper samhället och dess myndigheter med alltifrån sjöövervakning och brandflyg till eftersökning av försvunna personer och pejling av djur. 

DSC_0039Under sommaren 2017 erbjuds ungdomar för elfte året i rad att besöka flottiljen F7 Såtenäs. Under lägerveckan får deltagarna testa på aktiviteter såsom motor- och segelflyg och göra flera intressanta studiebesök på och i anslutning till F7 Såtenäs men också en hel del mer militärt inriktade aktiviteter såsom exercis, första hjälpen och grupptävlingar. DSC_0041I Gripen Centrum kunde man se visning Demo Luft.

DSC_0070

Vilket innebär att stridsleda flygförband med hjälp av radar.

DSC_0069DSC_0072Räddningstjänsten på flottiljen visad upp hela sin maskinpark utanför brandstationenBeFunky Collageräddning

och många var intresserad av att höra vad räddningspersonalen sysslar medDSC_0078DSC_0105 DSC_0133Särskilt kul tyckte Mio det var att få prova brandmannens utrustning medan hennes lillebror intresserat följde påklädningen

brandTotal lycka var det för lille Cornelius som tillsammans med pappa Patrik fick känna på hur det är att ratta den stora brandbilen. Detta kanske kommer bli grunden till yrkesval framöver, att döma av Cornelius ansiktsuttryck.

pojke

Man visade också materiel och verksamhet vid Flygbaskompaniet.

DSC_0135

här är det Sara som får lite vapenhjälp av Robin

skjuta

Man kunde också besöka Hercules hangaren

hercules

och titta in i en Tp 84 Hercules

BeFunky CollageddddNågot som Tuns hemsida undrade över är vad de röda hinkarna används till……
Något ni också kan få fundera över.

DSC_0167Var det ingen flyguppvisning??
Jo, så klart…… två gånger under dagen genomfördes flyguppvisnings med Jas 39 Gripen av den skicklige uppvisningspiloten
Peter Fällén som rollade, loopade, dånade och sköt fyrverkerier till besökarnas stora förtjusning.

BeFunky Collage

Tuns hemsida lämnade Såtenäs och tackar för ett trevligt program medan efterdyningarna av uppvisningen tonar ut på sommarhimlen.

DSC_0225Foto/ text Raina Karlsson