VÄNERSLINGAN

Logga-Liten-Vänerslingan

Välkommen att utforska ”Vänerslingan” som är både en landsväg och en sjöväg längs Vänerns sydvästra strand, väster om Lidköping.

Längs denna – för många okända sträcka – finns en vacker natur med många gömda skatter och sevärdheter som vi vill lyfta fram och synliggöra!

Vänerslingan följer landsvägen från Örslösarondellen i Lidköping till Tun och vidare ut mot rastplats ”Viggen” (vid väg 44).Vänerslingan är också motsvarande sträcka i den okända vackra skärgården längs Vänerns sydvästra strand.