Tuns kyrka

fotot lånat

fotot lånat

 

 

 

 

 

 

Tuns kyrka är uppförd 1846 och ligger på samma plats som dess föregångare från medeltiden. Tuns kyrka restaurerades 1948-1950 och vid utgrävningarna påträffades lämningar från den tidigare kyrkan.
Altartarmålningen föreställande Kristus och Emmaus-lärjungarna är ett verk av konstnärinnan Marina Kylberg, Såtenäs.

Mer info

www.svenskakyrkan.se/orslosa