STADGAR

  • Föreningens ändamål är att:
  • Vara behjälplig i marknadsföringen av lokala entreprenörer och föreningar samt övriga lokala föreningar.
  • Självständigt bedriva marknadsföring av Tunbygden.
  • Vara behjälplig vid utvecklingsarbetet av Tunbygden.
  • Tillvarata Tunbygdens gemensamma möjligheter och behov för att vara ett attraktivt samhälle.
  • Vara religiöst och politisk obunden.