STYRELSE

Interimsstyrelse fram till årsmötet 2017

Ordförande Mats Karlsson
Sekreterare Elisabeth Gustavsson
Kassör Carl-Johan Sundberg
Ledamot
Reymond Gustavsson och Bertil Jern
Suppleant Anne – Louise Jern och Raina Karlsson