Stenkullen

192188

Röset är en 4000 år gammal bronsåldersgrav. Det är 60 m i diameter och 7 m hög och därmed ett av landets största bronsåldersrösen. Vid Stenkullen kan man även se resterna av en förhistorisk boplats, en offerkälla och Tuns medeltida bytomt. Vid Tuns kyrka startar en fornstig med informationstavlor. ( textwww.lackokinnekulle.se)

Söder om röset ansluter ett gravfält från yngre järnåldern (500-1050 e.kr) där flera anläggningar än idag är bevarade. Några meter norr om röset finns en källa ”Kuskällan” eller ”Korskällan” som är en så kallad offerkälla och man kunde slänga i ett mynt eller något annat av värde så att man blev frisk. Lite mera Nordväst om röset finns det lämningar kvar från Tuns gamla bytomt som har varit bebodd från yngre järnåldern ända fram till 1806 då byn flyttades.

Står man uppe på röset och tittar åt nordväst ser man idag Såtenäs (Skaraborgs Flygflottilj) och närmast hangarerna för transportflyget. Har man tur kan man se hela Sveriges flotta av C-130 Hercules, som har sin hemmabas här, stå uppställda utanför.

Hade man stått här och tittat 1392 hade man sett = en by ”Sathonaes” som bestod av minst sex gårdar och där riddaren Jon Dansson då utfärdade ett brev (den äldsta skriftliga handlingen där Såtenäs omtalas)

Föreningen Stenkullens vänner ansvarar för Stenkullens skötsel. Se under föreningar STENKULLEN VÄNNER.

Kontaktuppgifter

Mats Karlsson mats.uno@telia.com  Tel.:070-3281049