SKOLA

Tuns skola

Tuns skola är en liten skola i landsbygdsmiljö. Vi arbetar inom åldersgrupperna förskoleklass till årskurs tre och årskurs fyra till årskurs sex. Vi arbetar i kreativa lärmiljöer med olika ämnesrum. Lärarna arbetar utifrån sina olika kompetenser.

Tuns skola

Informations och kommunikationsteknik (IKT) utgör en stor och viktig del av skolans pedagogiska verktyg. Varje elev i årskurs 1-6 har tillgång till en egen iPad som används dagligen i lärandet.

Vi har också tillgång till elev pc, projektorer och smartboards. Eleverna bloggar om sitt lärande för att få möjlighet till respons från en större omvärld. Med dessa verktyg vill vi skapa en skola för hållbart lärande där våra elever är väl rustade för framtiden.

Upptagningsområde Tuns samhälle och kringliggande landsbygd.
Antal elever 73
Antal klasser 3
Antal pedagoger 9
Avdelningar på fritids Herkules
Antal elever på fritids 33

Vår vision är att alla barn skall känna nyfikenhet, levnadsglädje och vara väl rustade för morgondagens samhälle.

Trygghet – Alla barn ska känna sig trygga i våra verksamheter som en förutsättning för att kunna utvecklas på bästa sätt.
Lust och glädje – Det ska vara roligt att lära och att utvecklas.
Socialt samspel – I lärandet samspelar våra elever/barn med varandra och med olika pedagoger för att nå bästa tänkbara utveckling.
Hållbar utveckling – Vi lägger fokus på att lära för att fungera i framtidens samhälle. Vi arbetar för ett medvetet förhållningssätt kring vår miljö för att våra barn ska kunna förvalta detta arv på ett hållbart sätt. Vi lägger fokus på socialt samspel för att våra barn/elever ska vara väl rustade för framtiden.

Adress

Tunvägen 18
530 30 Tun