FÖRSKOLA

Tuns förskola

Tuns förskola ligger i det trevliga samhället Tun.

Tun fsk

För oss är det viktigt att barnen ska känna nyfikenhet och levnadsglädje. Vi arbetar för att de vara väl rustade för morgondagens samhälle.

Tuns förskola är certifierade med utmärkelse ”hållbar utveckling”. Det innebär att vi arbetar för ett medvetet förhållningssätt kring vår miljö för att våra barn ska kunna förvalta detta arv på ett hållbart sätt. Vi arbetar vi mycket med socialt samspel för att våra barn ska vara väl rustade för framtiden.

Avdelningar/Hemvister Snäckan och Pärlan
Antal platser Cirka 30
Antal pedagoger Cirka 7
Antal heltidstjänster Cirka 5,0-5,2

Vi arbetar för att alla barn ska känna trygghet som en förutsättning för att kunna utvecklas och lära. Vi fokusera på ett lärande som ska vara lustfyllt och ske i samspel med andra barn och pedagoger i verksamheten. Som en del i verksamheten samverkar vi med Tun skola, Fritidshem och Pedagogisk omsorg, detta för vi ska vara en del i barnens lärande och utveckling från första steget.

 

Adress

Svensrovägen 7
530 30 Lidköping