FRIELS BYGDEGÅRDSFÖRENING

 DSC_0137

 

 

 

 

 

Verkar för att på olika sätt bevara Frielsbygdens bygdegårds olika värden. Föreningen är också aktiv med många arrangemang under hela året.

  • Uthyrning av bygdegården

  • Barnfestkommittén arrangerar enligt tradition luciafest och barnfest. Dessa arrangemang är oftast välbesökta

  • Festkommittén arrangerar Grillfest i bygdegården

  • Bordtenniskvällar anordnas flera gånger per år

  • Städdagar genomförs för att bevara bygdegården och området kring bygdegården

  • Målning av Bygdegården och Klockarstôva

 

Kontaktuppgifter

Jonny Johansson
Tel: 070-8680200
E-post: fmv@telia.com
Webb: www.friel.n.nu