FRITIDSGÅRD

41

Tuns Fritidsgård

Till Tuns fritidsgård kan du komma när du går i årskurs 4 – 9

Onsdaga 17:30 – 20:30

Kontakt Adam Fällström
Telefon 0510 – 77 67 09