TUNS PENSIONÄRSFÖRENING

Tuns Pensionärsförening har planerad verksamhet, månadsmöten och bingo på Tuns dagcentral. Datum för månadsmöten och bingo finns på Hemsidans kalender.

217

Boule ingår och i  Tuns Pensionärsföreningsverksamhet .Man tränar Boule tisdagar kl. 14:00 på Boulebanan bakom Tuns dagcentral ev. källarlokal i pensionärslängan. Samt seriespel. (se tider kalender)


STYRELSE  2017
Ordförande  
Jerry Andersson
Ledamot            
Ove Sunnergren
Berth Frisell
Said Johansson
Styrelseersättare
Gösta Mörkås
Revisorer
Ingrid Pantzar
Ingela Nilsson
Revisorersättare
Ingmarie Johansson