VÄNERSLINGANRÅDET

Status

Tuns Intresseförening
Det var möte i rådet idag, mycket dålig uppslutning från alla, jag var nästan själv?
Mötet var digitalt, frågor som vi pratade om:
Vattnet i Tun, där kommer mer info senare.
Trafiken, vägen till Örslösa kommer repareras, från Örslösa till stan läggs ny beläggning nästa år. Åtgärder för att sänka hastigheten i Tun kommer i ett åtgärdsprogram de närmaste åren.
Ny huvudman för fritidsgården kommer beslutas innan jul, det blir kultur och fritid.
Kommunens översiktsplan för Tun, diskussion om möjligheten att bygga i Tun togs upp, kommunen kommer kalla till möte om detta.
Vänerslinganrådet kommer delas på så att Tun får ett eget möte.
Information och protokoll från mötena finns på kommunens webb med adress enligt nedan.
Clas-Göran Malm
ordf. Tunbygdens Intresseförening

https://lidkoping.se/kommun-och-politik/politik/lokal-demokratiutveckling/vanerslinganradet/