INBJUDAN VÄNERSLINGANRÅDET

Logga-Liten-Vänerslingan

 

 

 

 

Välkomna till ”Vänerslinganrådet” – från Örslösa till Tun

Alla ni som bor i orterna längs Vänerslingan, från Örslösa till Tun är hjärtligt välkomna till möte med kommunens politiker.
Onsdagen 6 sept kl 18.30 i Örslösa IP
Vård & omsorg informerar om planer för äldreomsorgen i Örslösa och Tun
Rapport om ”Vänerslingan – hållbar turismutveckling”
Övriga frågor

Välkomna!
Jonas Sundström
Kommunstyrelsens ordförande i Lidköping

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN FÖREGÅENDE MÖTE

Mötesanteckningar möte i Vänerslinganrådet
Tid och plats 2017-01-03 Tådene bygdegård
Deltagare Från området 95 deltagare
Från kommunen: Kjell Hedvall, Bertil Jonsson,
Pernilla Bratt, Anette Andersson, Linda Lundström, Jan Kristoffersson, Thomas Björkståhl, Monika Andersson
Kommuniceras

Internt Externt

Välkomna
Kjell Hedvall hälsade välkomna.

Information från Vänerslingans förening
Översyn av båtleden efter vinterns härjningar. 32 av 143 sjömärken hade drivit iväg under förra vintern. Det tog två dagar med stor arbetsbåt. Alla prickar har fått sin position utmätt och märkplåtar så man vet vilket sjömärke det är. Vandringslederna och kraken har skötts om och kompletterats med en till grillplats. Fler medlemmar önskas och frivilliga som kan hjälpa till med att underhålla vandringslederna.

Lidköpings bredband
Thomas Björkståhl informerade om vad som händer nu och framåt. Bredband kommer att ta kontakt med alla vattenföreningar. Det kommer att hållas lokala informationsmöten för varje förening. Första mötet för att informera om varför Bredband och vad som finns som tjänster. Det andra mötet är mer praktiskt inriktat med själva ledningsdragningen på enskilda tomten.

Bredband kommer att lägga ner slang samtidigt som VA lägger ner vatten och avloppsslang. När fiber sen kan anslutas beror på var man bor. Fiber finns framme i Tun, en ny station sätts upp i Friel och anslutning kan även ske i Örslösa. Det betyder att fiber kan dras fram och kopplas in snabbare än vatten och avlopp kan kopplas in. En fiberförening finns i området som utgår från Gillstad. De har ett eget verksamhetsområde.

Avgiften beror på lokala förhållanden men man räknar preliminärt på 16 800 kr för en anslutning och man hoppas kunna nå det. I staden är kostnaden för anslutning 18900 kr. Om man inte drar VA samtidigt kostar det 25100 kr. Priset för att ansluta ett hushåll till på tomten prissätts utifrån de lokala förutsättningarna, kontakta Bredband om detta.

I Karaby finns en fiberförening som tar fiber från Grästorp.

För att se vilket utbud som finns av bredband, TV och telefon kan man redan nu gå in på www.openbit.se.

De fastigheter som inte är anslutna någonstans, varken till vatten eller avlopp kommer att få erbjudande om fiber. Ingen kommer att lämnas utanför.

Önskemål: Det är bra om kommunen så snart som möjligt kan komma med besked om var mätpunkter, brunnar kommer att vara. Var vill Teknisk service ha sina VA-brunnar och fiberskåp.

Möjligheter att söka bidrag
VA föreningar får 10 timmars rådgivning för att skriva stadgar m m . Coompanion står för rådgivningen. Kommunen betalar denna rådgivning och den bokas via kommunens VA-enhet, Jan Kristoffersson.
Coompanion ger råd om man skall bilda en samfällighet eller en ekonomisk förening. Det finns fördelar inför framtida fastighetsförsäljning med att välja samfällighetsförening.

Beträffande bidrag till fiberföreningarna så ta först kontakt med Lidköpings Bredband om alla funderingar så kan de lotsa föreningen rätt igenom regelverket.

Information från Vatten och avlopp
Pernilla Bratt och Jan Kristoffersson från VA informerade. VA köper nu in huvudstammen ”Tunbanan”, syftet är att få fram bra vatten till Tun så snart som möjligt. Alla som finns längs Tunbanan kan senare koppla på avlopp och fiber. Just nu projekterar man för denna ledningsdragning.

Tunbanan går från Örslösa och följer gamla järnvägen, den går inte in vid Källstorp utan går via Norra Kedum till Tranum. Efter Tunbanan går en annan ledning ”Hasses-ledning” till Friel och vidare till Tun. Från denna dragning går ett 30-tal stick ut. Avloppen kopplas på samma dragning.

Arbetet med VA-ledningsdragningen pågår med start nu fram till 2018-2019. Vatten till Tun kopplas på så snart som möjligt med en tillfällig lösning. Inkoppling av avloppen måste invänta nya reningsverket dvs 2020-2021 innan de kan släppas in.

Huvudstammen ska klara alla hushållen, inkl. Såtenäs och ända bort till Grästorp. Diskussion pågår med Grästorp om att de kanske skall ansluta de också. Planeringen får ta höjd för flera värnpliktiga på Såtenäs och en tät kontakt hålls mellan flyget och kommunen.

Anslutningskostnaden för både VA är beräknad till 18000 kr per anslutning, de som har vatten betalar idag 12000 så att få med avlopp kostar 6000 kr.

Från föregående möte
Tomter i Örslösa finns fortfarande kvar. En privat byggare är intresserad av att bygga på en annan plats i Örslösa.

Förslag till nya LIS-områden hanteras i samband med Översiktsplanen. Förslag finns på LIS vid Marbogården och ett område vid Tådene. Översiktsplanen kommer på samråd i höst och beslutas 2018.

Busskort för alla skolungdomar är en budgetfråga. Ett första steg kan vara regionen runt-kort på sommarlovet men även den kostnaden är hög. Frågan har varit uppe med Västtrafik och kollektivtrafiknämnden. Att ge fler äldre gratis buss kostade kommunen 1 miljon och för ungdomar skulle det kosta 10 miljoner.

Övriga frågor
Vägen från Örslösarondellen är en ”spårväg”. Detta tas upp med Trafikverket på möte den 6 april. Hela vägen längs Vänerslingan borde rustas upp. Trafikverket prioriterar utifrån trafikintensiteten och bedömning av bärigheten.

Förslag har tidigare framförts på en rastplats vid Örslösarondellen jfr rastplats Viggen. Förslaget tas upp i samband med Översiktsplanen.

Kommunen har ett mål om fördubblad besöksnäring. Kommunen jobbar med besöksnäringen via Destinationsbolaget och Läcköstiftelsen. Det som saknas mest är ett nytt hotell så det inte bara blir dagbesök. Ökad internationell marknadsföring satsar man också på. Attraktiva miljöer och lokala satsningar gör att turisterna stannar en natt till.

Mer arbetstillfällen ger fler invånare. Förr var det arbetet som styrde vart man flyttade men nu är det jobben som följer människorna. Attraktiva områden att bo där man kan pendla till jobbet inom rimligt avstånd, dit vill man flytta. Attraktiva områden och relativt låga huspriser lockar även de äldre från storstäderna att flytta hit. Kommunikationerna måste hänga med. Den bättre vägen till Göteborg via Trollhällan har gett effekt. Lidköping har den lägsta brottsligheten i Sverige det är också attraktivt.

De nya bostäderna vid brandstationen ser bra ut. De är billigare än vanliga hus och det är attraktivt för unga. Bygg gärna fler sådana hus. Bygg även tätare inne i stan så det inte blir så dött på torget.

Kommunerna samarbetar. Lidköping har samarbete med de 6 kommunerna i västra Skaraborg ”V6-kommunerna”. Samarbete sker även med Trollhättan-Vänersborg i vissa frågor. Strategiska frågor brukar tas i Skaraborgs kommunalförbund. I framtiden behöver kommunerna samarbeta och bli större för att klara kraven utan att få orimligt hög kommunalskatt.

Turister som övernattar är intressant. Övernattning på landsbygden ger en längre säsong eftersom det lockar utländska turister. Sluta med att marknadsföra porslinet utan välj närproducerade livsmedel istället. Caféer lockar, Café Storeberg lockar folk så långt som 10 mil bort t ex på motorcykel.

Bostäder för turister behövs. Förslag är t ex att skapa annorlunda övernattning t ex husvagnar i beteshagar eller mindre ställplatser på landsbygden. Behövs bygglov? Det är inte alltid lätt att få bra besked och bygglov kostar. Tillväxt Lidköping är en bra kontakt för att lotsa företagsidéer in i kommunen.

Bolagsrådet äger 60 % av Tillväxt Lidköping och tar upp företagsfrågor ihop med Tillväxt Lidköping. Bolagsrådet bjuder in till informationskvällar för företagare. Ta vara på denna möjlighet.

Det finns mycket dålig mark att bygga på landsbygden runt Lidköping. Nu när VA finns framme är det lättare att kunna bygga på landsbygden. De som vill bo på landet vill bygga lite friare, inte som i ett villaområde. Närheten till vatten är attraktivt.

Nästa möte
Tådene ligger mitt i men växla ort till Tun någon gång och Örslösa eller Söne en annan gång.

Vård & Omsorg skickar nu ut en enkät till alla boende i och runt Örslösa om de är intresserade av att det byggs trygghetsboende i Örslösa. Bjud i Vård & Omsorg till nästa möte.

Nästa möte 6 sept kl 18:30 på Örslösa IP.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.