BADTILLSTÅND

 13521845_1066705833412594_7405440789363616445_n

Ansök om året badtillstånd på F7 NU!
Blankett finns inne hos CUL i Tun
Lämna blanketten i lådan inne hos CUL i Tun  eller i C-G Malms postlåda. 
Senast 2019-05-01

Intresseansökan för inpassering genom F7 Flottiljvakt för tillträde till Såtenäs badplats 2019.

För att utan anställning inom Såtenäs garnison ges tillträde till badplatsen belägen inom skyddsobjektet Såtenäs garnison, skall Tun Bygdens Intresseförening årligen inhämta uppgifter om intressenter, som är boende (mantalsskriven) inom Tuns samhälle (inom Tuns kyrkby) eller barn/barnbarn till sådan. Efter särskild prövning kan C F7 göra undantag från ovan. C F7 beslutar årligen om tillstånd.

Tillträdesreglerna kvitteras vid första inpassering genom vakten.

Namn: …………………………………………………………………………..

 

Personnummer:……………………………………………………………………….

 

Adress: ……………………………………………………………………………

 

Telefonnummer:………………………………………………………………………

 

Försäkran om svenskt medborgarskap:……………………………………………

(underskrift)

Släktskap: Barnbarn till ………………………………………………………………

Lista kommer sedan att finnas i flottiljvakten (besöksmottagningen) på alla godkända badgäster:

 • Alla godkända badgäster över 15 år legitimerar sig och hämtar passerbricka samt lämnar den åter vid flottiljvakten vid varje besök.
 • Alla godkända badgäster under 12 år, skall vara i vuxens sällskap med besökstillstånd.
 • Besöks tillstånd är personligt.
 • Hundar får inte medföras.

Tillträdet gäller enbart väg från vakten till badplatsen och åter till vakten. Tillträdet gäller 1/6 – – 15/9 2018 mellan kl. 06:00 och 22:00.

C F7 kan begränsa tillträdet till badplatsen vid höjd beredskap eller övningar eller annan militär verksamhet. Om uppställda regler inte efterföljs kan tillståndet dras in.

Nygammalt 2019:

Ni som vill ta med barnbarn till badet söker tillstånd för dessa redan nu.

Clas-Göran Malm Bankgiro nr. 5059-4522
clas-göran.malm@tun.nu
Lidköpingsvägen 6
53030 Tun
c/o Org. nr. 802498-4752

www.tun.se

ANSÖKAN BADPLATS

 

13521845_1066705833412594_7405440789363616445_n

Lite försenat kommer här intresseanmälan för att åka till Såtenäs för att bada i sommar.

Nytt för i år är att ni kan ta med er barnbarn, om dom finns på listan i vakten, så sök tillstånd för dom redan nu!
Ansökningslappar kommer att läggas i CUL i Tun, prata med alla era grannar och andra i Tun kyrkby så att alla som vill lämnar in ansökan nu. (jag har inte mailadress till alla)

Ansökan lägger ni i en låda i CUL i Tun eller i min postlåda, senast den 7 maj.

MVH
Tun Bygdens Intresseförening
Clas-Göran Malm
0708-869815
0510-80756
clas-goran.malm@tun.nu

Intresseansökan för inpassering genom F7 Flottiljvakt för tillträde till Såtenäs badplats 2017.

För att utan anställning inom Såtenäs garnison ges tillträde till badplatsen belägen inom skyddsobjektet Såtenäs garnison, skall Tun Bygdens Intresseförening årligen inhämta uppgifter om intressenter, som är boende (mantalsskriven) inom Tuns samhälle (inom Tuns kyrkby). Efter särskild prövning kan C F7 göra undantag från ovan.
C F7 beslutar årligen om tillstånd.
Tillträdesreglerna kvitteras vid första inpassering genom vakten.
Namn: …………………………………………………………………………..

Personnummer:……………………………………………………………………….

Adress: ……………………………………………………………………………

Telefonnummer:………………………………………………………………………

Försäkran om svenskt medborgarskap:……………………………………………
(underskrift)

Släktskap: Barnbarn till ………………………………………………………………

Lista kommer sedan att finnas i flottiljvakten (besöksmottagningen) på alla godkända badgäster:
Alla godkända badgäster över 15 år legitimerar sig och hämtar passerbricka samt lämnar den åter vid flottiljvakten vid varje besök.
Alla godkända badgäster under 12 år, skall vara i vuxens sällskap med besökstillstånd.
Besöks tillstånd är personligt.
Hundar får inte medföras.
Tillträdet gäller enbart väg från vakten till badplatsen och åter till vakten. Tillträdet gäller 1/5 – – 31/8 2017 mellan kl. 06:00 och 22:00.
C F7 kan begränsa tillträdet till badplatsen vid höjd beredskap eller övningar eller annan militär verksamhet. Om uppställda regler inte efterföljs kan tillståndet dras in.
Nytt 2017:
Ni som vill ta med barnbarn till badet söker tillstånd för dessa redan nu.

KARTA
för det boende inom det linjerade område på kartan är det möjligt att söka inpassering till Såtenäs bad.

DSC_00461

 

INTRESSEANSÖKAN FÖR INPASSERING TILL SÅTENÄS BADPLATS.

Nu har du möjlighet som är boende (mantalsskriven) inom Tuns samhälle ( inom Tuns kyrkby). se karta,  göra en intresseansökan för inpassering genom F7 Flottiljvakt för tillträde till Såtenäs badplats.

Detta badtillstånd är en test och försök under 2016 och skall utvärderas under hösten.
Synpunkter och frågor kan lämnas till ordförande Clas- Göran Malm i Tunbygdens Intresseföreningen så att de kommer med vid utvärderingen.

Senast den 29 juni skall din ansökan vara inlämnad.

C F7 beslutar sedan om tillstånd. 

 

DSC_0046

Du gör din ansökan med den blankett som finns längs ner på detta inlägg. OBS! en blankett för varje person som önskar inpassering till badplatsen alltså både vuxna och barn.
Lämna den ifyllda blanketten
SENAS DEN 29 JUNI 2016
till Tunbygdens Intresseförenings Ordförande Clas-Göran Malm Lidköpingsvägen 6, 530 30 Tun 

eller till Tun ochTunbygdens hemsida  Raina Karlsson Silvii väg 27 530 30 Tun  

Har du inte möjlighet att skriva ut blanketter kan du hämta blanketter hos Clas-Göran Malm eller Raina Karlsson.

Om du har några frågor kontakta Tunbygdens Intresseförenings
ordförande Clas -Göran Malm
Telefon 0510-80756, 070 886 9815
clas-goran.malm@tun.se

REGLER

Tillträdesregler kvitteras vid första inpassering genom vakten.

 •  Alla godkända badgäster över 15 år legitimerar sig och hämtar passerbricka samt lämnar den åter vid flottiljvakten vid varje besök.
 • Målsman ansvarar för barn mellan 12 – 15 år, som får tillträde utan vuxen som sällskap.
 • Alla godkända badgäster under 12 år, skall vara i vuxens sällskap med besökstillstånd.
 • Besökstillstånd är personligt
 • Hundar får inte medföras

Tillträde gäller enbart väg från vakten till badplatsen och åter till vakten

Tillträdet gäller 1/6 — 31/8 2016 mellan kl. 06:00 och 22:00

C F7 kan begränsa tillträdet till badplatsen vid höjd beredskap eller övningar eller annan militär verksamhet.
Om uppställda regler inte efterföljes kan tillstånd dras in.

 


 

 

 Blankett för ansökan

Intresseansökan för inpassering genom F7 Flottiljvakt för tillträde till Såtenäs badplats.

För att utan anställning inom Såtenäs garnison ges tillträde till badplatsen belägen inom skyddsobjektet Såtenäs garnison, skall Tun Bygdens Intresseförening årligen före 30/3 inhämta uppgifter om intressenter, som är boende (mantalsskriven) inom Tuns samhälle (inom Tuns kyrkby). Efter särskild prövning kan C F7 göra undantag från ovan.

C F7 beslutar senast den 30/4 årligen om tillstånd.

Tillträdesreglerna kvitteras vid första inpassering genom vakten.

Uppgifter som skall lämnas in på den sökande:

Namn:         …………………………………………………………………………..

Personnummer:……………………………………………………………………….

Adress:       ……………………………………………………………………………

Telefonnummer:………………………………………………………………………

Försäkran om svenskt medborgarskap:……………………………………………

(underskrift)

Lista kommer sedan att finnas i flottiljvakten (besöksmottagningen) på alla godkända badgäster:

 • Alla godkända badgäster över 15 år legitimerar sig och hämtar passerbricka samt lämnar den åter vid flottiljvakten vid varje besök.
 • Målsman ansvarar för barn mellan 12-15 år, som får tillträde utan vuxen som sällskap.
 • Alla godkända badgäster under 12 år, skall vara i vuxens sällskap med besökstillstånd.
 • Besöks tillstånd är personligt.
 • Hundar får inte medföras.

Tillträdet gäller enbart väg från vakten till badplatsen och åter till vakten. Tillträdet gäller 1/6 – – 31/8 2016 mellan kl. 06:00 och 22:00.

C F7 kan begränsa tillträdet till badplatsen vid höjd beredskap eller övningar eller annan militär verksamhet. Om uppställda regler inte efterföljs kan tillståndet dras in.