Stormöte

Måndagen den 23 februari var det stormöte i Tun om ortens framtida utveckling. Ett 60 tal innevånare i och runt orten hade hörsammat inbjudan.

 

Även lokalpressen  visade stort intresse för projektet.

DSC_0002

Projektet presenterades av projektledare Thomas Aldén  och hållbarhetsstrateg Monika Andersson från Lidköping kommun. Dessutom medverkade Tobias Bengtsson, chef för stadsbiblioteket,Paula Evertsson, administrativ chef vård och omsorg och Jim Josefsson, vd Destination Läckö-Kinnekulle.

PicMonkey Collage

Thomas Aldén informerade att projektet kommer att pågå till hösten 2016 och är i behov av att snabbt få reda på konstruktiva åtgärdsförslag och andra önskemål. Det skall inte bli någon önskelista utan förslag vi skall kunna genomföra, säger Aldén. I projektet finns 480 000 kronor avsatta till en förstudie om förbättringar och åtgärder i Tun, Järpås och Vinninga.

I Tun finns en styrgrupp som redan har börjat sitt arbete. Fem arbetsgrupper är utsedda och dessa är:

  • Attraktivt Centrum
  • Barn, skola och bibliotek
  • Boende
  • Butiken
  • Utveckling besöksnäring

Det är ni som skapar delaktigheten för Tunbygden utveckling och det är vi som skall försöka hjälpa till att förverkliga era idéer, sa Thomas Aldén. De inbjudna fick under kvällen skriva sina önskemål, idéer på lappar som sedan sattes upp på stora pappersark, där de också fick anmäla sig till någon av arbetsgrupperna.

Det funderades

och idéer bollades

DSC_0038

DSC_0039

Mötes gick i positiv anda, där också en fikapaus fanns på programmet.

Ett antal lappar skrev och många tankar delades under kvällen. t.e.x tyckte man att det var på tiden att Tun får uppmärksamhet. Man trodde också att invånarnas vilja att engagera sig är ganska stort.Thomas Aldén var imponerad av responsen och tror att det krävs ett nytt stormöte för att återkoppla.

/Raina K

Info. Arbetsgrupp Boende

 

DSC_0026

 

 

 

 

 

Arbetsgrupp Boende har kommit igång med sitt arbete och sammankallande Gudrun Carlsson kommer med följande information.

  • Skrivelse till F7 angående nyttjande badplats
  • Frågor (se nedan ) till Lidköpings kommun som har möte 20 april
  • Mattias Molin skriva till Västtrafik om bussförbindelser västerut.

 

Från Tunbygdens utvecklingsgrupp – Boende.

Frågeställningar till Lidköpings kommun angående byggnation och utveckling av Tunbygden som bostadsort.

Först frågan som främst berör boendet för äldre;
Det finns s.k. pensionärslägenheter i Tun; en del är handikappanpassade men det återstår några; När kommer de att rustas upp?
Trapporna till ”tvåorna” behöver byggas bort; När?
De ettor som finns i Tun har periodvis varit svåruthyrda då de är ganska små; Finns det planer på att bygga ihop två lägenheter till rymligare tvåor?
För drygt ett år sen var det möte i Tun om trygghetsboende som sen resulterade i en enkät till hushåll i postnummer 530 30- området. Har det kommit in många svar och vad sade de? Fanns det ett intresse för trygghetsboende i Tuns centrum?

Så bostäder för yngre och barnfamiljer;
Vi tror att det finns ett behov av hyreslägenheter för både yngre som sätter sitt första bo och för barnfamiljer. Att bygga hus är dyrt idag och genom att många jobbar på F7 och kanske inte tänker eller har möjlighet att bo kvar länge så kan det finnas ett intresse för att hyra sin bostad i Tun med omnejd. Hur ser kommunen på möjligheten att släppa fram hyresbostäder på tomter som är obebyggda eller idag har ett bostadshus som kanske i framtiden säljs och där bygga ut till fler bostäder?
Finns det byggbara tomter i Tun som inte har tagits i anspråk?
Hur är det med det omtalade byggstoppet i Tun? Gäller det eller kan det lämnas dispens för bygge med moderna byggnormer där ljudisolering ingår?
Finns bygglovet kvar för de tomter som en gång togs fram placerade nordost om skolan? (det gärde som idag gränsar till skoltomten mot Friel).

Fråga angående Hemvården i Tun
Det ryktas att den hemvårdsgrupp som idag finns i Tun skall flyttas till Örslösa och ha sin utgångspunkt där. Detta ser vi mycket allvarligt på. Det vore att utarma bygden och dessutom orsaka onödigt mycket bilresande. Varför har denna fråga väckts? Vad ligger bakom den?
Genom den överenskommelse som kommunerna gjorde med landstinget 1992, i dagligt tal benämnt ”ädelreformen” så försvann den distriktssjuksköterska som fanns stationerad i Tun till Ågårdsskogens vårdcentrum. Detta var en klar försämring för de boende här ute, nu tvingas man in till stan för blodtryckskoll, omläggningar, suturtagningar och annat som sköttes på plats förut. Vi vet att de som behöver mycket hjälp/vård skrivs in i hemvården men den som då och då behöver lite hjälp tillfälligt drabbas av den här förändringen. Nu har det gått över tjugo år och vi har en annan debatt om närhet och lokal service, då tycker vi att frågan kan väckas om en distriktssköterska med sin bas i Tun.

Det kom upp en fråga på stormötet om möjligheten att odla på kommunal mark, alltså någon typ av kolonilott, den som bor i hyreslägenhet kanske också vill odla för egen del. Gruppen kom på att en tomt, lokalt benämnt Klockarvallen, där man idag inte får bygga hus och kommunen klipper gräset där. Nu undrar vi kan det finnas en möjlighet att utnyttja den till annat än gräsodling? Om intresse finns.

 

Nästa möta med arbetsgrupp Boende blir den 31 mars i Tuns Lanthandel kl.18.30