THOMAS ALDÉN HAR ORDET

DSC_0020

Projekt:
Centrumutveckling av landsbygden
Sammanfattning av vad som gjorts och vad som är på gång i Tun
Vid stormötet i slutet av februari i år, som var mycket välbesökt, fick vi in mer än 150 förslag och idéer! Den styrgrupp, som hade bildats inför stormötet, har sedan dess träffats en gång per månad. Gruppens första arbete var att knyta ihop alla idéer och förslag till ett hanterligt antal. Vid stormötet hade redan fem arbetsområden definierats:
Barn, skola och bibliotek
Butik
Attraktivare centrum
Utveckling av besöksnäringen
Byggnation och tomter inklusive frågan om iordningsställande av badet vid Sjövik
Engagemanget i arbetsgrupperna och styrgruppen har varit väldigt givande. Ett antal förslag har redan genomförts eller är på gång. Detta ska ses med beaktande av det arbete som nu genomförs egentligen är en förstudie! Men det är svårt att hålla tillbaka, när engagemanget är stort. Det finns inte några större pengar i projektets förstudie, men vi har ändå fått beslut om en del. Nedan redovisas en del av vad arbetsgrupperna hittills kommit fram till.
Gruppen för barn, skola och bibliotek har tagit fram en omfattande lista över projekt som man vill genomföra. Samverkan med skolan och bibliotek är en förutsättning och kontakter har tagits. Men man vill också att fler engagera sig i frågan om skolan och barnen i Tun. Därför har arbetsgruppen beslutat att bilda en föräldraförening, som gäller för alla barn i Tunbygden, från att de föds tills de slutar gymnasiet. Föreningen kommer att bildas den 19 oktober. Inbjudan kommer att gå ut i olika medier.
Ett av huvudskälen till att detta projekt kom tillstånd, var att rädda butiken i Tun. Kommunledningen har uttryckligen framfört detta till mig som projektledare. Vi vet att Bo Hultman går i pension (gjorde redan i maj månad) och att det därmed behövs en ny ägare. Vi har arbetat med flera olika spår sedan projektet startade men av olika skäl så har de fallit ifrån. Man kan verkligen tala om hopp och förtvivlan! Nu är en lösning på gång, en mycket bra lösning. Många känner redan till den, men jag vill vänta med att redogöra för detta tills allt är klart. Vi återkommer om detta både på denna hemsida och via media.
För att göra Tun attraktivare har myntats begreppet ”Det blomstrande Tun”. Det är ett stort och tidskrävande projekt, men kan genomföras i etapper. F d stadsträdgårdsmästaren i Lidköping Gösta Nilsson har fått i uppdrag att tillsammans med arbetsgruppen att ta fram ett förslag under hösten. Det arbetet kommer att påbörjas i dagarna.
Styrgruppen har diskuterat en annan placering av de containrarna. Att ha en återvinningsstation mitt i centrala Tun är inte lämpligt. En alternativ placering har utstakats och det torde finnas goda möjligheter att det blir en flyttning.
Arbetsgruppen har jobbat på och plötsligt händer saker som inte var tänkt eller planerat, nämligen att flottiljen skänker deras minigolfbana! Den är i förhållande gott skick och kommer att renoveras på KomJobb i Lidköping i vinter. Projektet kommer att finansiera detta genom medel från kommunen.
”Det blomstrande Tun” är ett stort projekt, som omfattar många olika delprojekt, men vi tror att det successivt kommer att växa fram. Det är också ett projekt som engagerar (ska engagera) många. Det kommer att bli tillfällen till detta på olika sätt, men redan nu har styrgruppen beslutat att om ett nytt stormöte i februari 2016. Vi återkommer om detta.
Arbetsgruppen för att utveckla besöksnäringen är också på gång. Den ställplats för husbilar som ställdes iordning i somras är ett exempel. Denna hemsida ett annat! Vi har också inlett ett samarbete med projektet ”Vänerslingan”. Detta är naturligt, då Tun utgör en strategisk del av slingan. Dessutom har vi många sevärdheter och besöksmål, som borde kunna få en större publik!
Vänerslingans ordförande Roland Gustafsson ingår numera i styrgruppen för att underlätta samverkan. Styrgruppen tog, vid mötet i veckan som gick, beslut att bilda en ny förening, nämligen Tunbygdens Intresseförening. Detta kommer att ske i november. Varför ytterligare en förening? Jo, det har visat sig att det behövs en förening, som kan bli medlem i Destinationsbolaget Läckö Kinnekulle, vilket i sin tur är en förutsättning att få in information på deras hemsida. Det medför också att vi kommer att få en s k infopunkt för turistinformation i eller vid butiken. Detta var en fråga som var uppe på stormötet i februari, som nu får en lösning.
Den arbetsgrupp som har det svårast uppdraget är den som arbetar för nybyggnation och framtagande av tomtmark. Det är svårt med de förutsättningar som finns men också att vi väntar på kommunens åsikt i denna fråga. Arbetsgruppen har därför också tagit i frågan om iordningsställande av badplatsen vid Sjövik. Vid stormötet i februari var frågan om ett bad i Tun mycket het så det är en angelägen fråga.
Avslutningsvis kan vi konstateras att engagemanget är stort för att utveckla Tunbygden. Denna förstudie är ett s k BID- projekt, vilket betyder att kraften, idéerna och engagemanget ska komma från människorna som bor och verka på orten. Som projektledare kan jag konstatera det är ingen brist på engagemang bland Tunborna! Tvärtom, väldigt många är inne i projektet och jag är övertygad om att än fler kommer att tycka att det är värt möda att avsätta tid för utvecklingen av sin egen bygd. Det är en tid till nästa stormöte i februari men det finns goda förhoppningar att vi till dess har kommit ytterligare en bit på väg till ett attraktivare Tun.

Thomas Aldén
Projektledare

Text /Thomas Aldén
foto/ Raina K

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.