HEDERSPRIS 2016

TUNBYGDENS INTRESSEFÖRENING SEGRADE INTE,
MEN VANN ÄNDÅ.

250 Möjligheter, hederspris till Tunbygdens Intresseförening. Foto Anna Hållams

250 Möjligheter, hederspris till Tunbygdens Intresseförening. Foto Anna Hållams

fil-2016-09-09-07-26-42Tun bygdens intresseförening har varit med om att sätta Lidköping på kartan, föreningen var nominerad till 250 möjligheters hederspris på årets konferens i Jönköping den 7-8 september.
Konferensen anordnades av, och på, Internationella handelshögskolan och sponsrades av en mängd stora företag och institutioner mm. och handlade om urbaniseringen i landet och värden, samt visade på många stora underverk som gjorts av enskilda eller organisationer för att motverka konsekvenserna.

14222371_513614972181189_7776258919993939385_n

En av de större frågorna som blev obesvarad är ju hur man kan vara boende på landsbygden och känna på sig att man bor i glesbygd, trotts att man bor i ett område som har stor befolkning och ”tätt mellan städerna”. Detta beror på att alla politiska beslut går ut på att städerna skall växa och bli större, och har varit så de senaste århundradena.
Att bli nominerad till detta hederspris och komma med i finalomgången bland de tre bästa förslagen 2016 visade sig var en större bedrift än vad vi tänkt oss. Tänk er själva, att en liten ort som Tun med c:a 200 personer boende i tätorten, i Lidköpings kommun, kan var en av de tre bästa i Sverige, då man mäter engagemang, resultat, långsiktighet, hållbarhet mm.
Att vi skulle få vara med i detta finrum bland regionpolitiker, företagsledare, myndighetsledare och andra i samhällets elit och dessutom bli nominerad till topp tre är svårt att förstå.

14191919_513646435511376_1219988203556573549_n
Vi fick vara med om en helt fantastiskt dag med enormt kvalificerade föreläsare som Alexander Bard, Andreas Carlsson, Birgitta Notlöf och allt samordnades av Johan Wester som gjorde ett utmärkt jobb genom att styra alla dessa vilda hjärnor under dagen, han kunde dessutom kosta på sig att vara rolig emellanåt. Dagen avslutades med en lokalproducerad middag på Vista kulles bärodling utanför Husqvarna. Under middagen tillkännagavs vem som skulle vinna årets hederspris från 250 möjligheter.
Vi tre som var nominerade var Brålanda företagarförening, Kiladalens utveckligs AB, Tuns intresseförening, beskrivning av våra verksamheter finns att läsa under www.250mojligheter.se Vinnare blev Kiladalens utveckling AB som har kommit lite längre än vad vi gjort, bland annat utvecklat en livsmedelsbutik som E-handel. Att komma delad tvåa i detta sällskap kan inte varit annat än en seger.

Jag tycker Lidköpings kommun kan ta åt sig lite av äran då de stöttat vårt projekt under hela resans gång från 2012 då Tunmacken skapades och fram genom 2015-16 då BID projektet genomdrivits. Tomas Aldén har likaså varit en klippa att luta sig mot när han lett projektet och lotsat oss andra fram i regelverken mm.
Clas-Göran Malm
Ordförande Tuns Intresseförening

Text C-G Malm/ Foto lånade från 250 möjligheter

STORMÖTE I TUN

001

Snart har det gått ett år sedan förra stormötet i Tun och projektet “Centrumutveckling på landsbygden” startade. Styrgruppen och de olika arbetsgrupperna som tillsattes för ett år sedan skulle under stormötet redovisa vad som gjorts eller inte gjorts.

DSC_0017

Ett 50-tal innevånare som hade hörsammat inbjudan hälsades välkomna av projektledare Tomas Aldén som också presenterade vad som skulle hända under kvällen, förra stormötet och hur man har jobbat med projektet under året.

DSC_0031

BeFunky Collage

Först ut var ordförande i Tunbygdens nybildade Intresseförening och tillika ordförande i Tun Macken, Clas -Göran Malm.

DSC_0011

Han redovisade om Tunbygdens Intresseförening och deras framtida uppgifter och mål.

DSC_0036

Han berättade också att Tun Mackens drivmedelsförsäljning har blivit nästan 70% bättre än planerat till glädje för Tunbygden.

DSC_0028

Tills sist tog Clas-Göran Malm upp frågan om Tuns IK:s framtid, historien,vad gör vi och hur går vi framåt.gfr

Sedan var det dags för de nya ägarna till affären, Cecilia och Urban Lundberg att presentera sig och deras projekt CUL i TUN.logo2-300x162

PicMonkey Collage

Man berättade att bygglovet var klart och visade en skiss på hur affären och kaféet kommer att se ut. Deras målsättning är att öppna affären i slutet av mars, lagom till påsk.

DSC_0046

Ytterligare en förening  har också bildas i slutet av förra året Tunbygdens Föräldraförening och här var det sekreteraren Mattias Mohlin som berättade om föreningens mål och vad de har åstadkommit.

DSC_0056luciaDSC_0061För gruppen Tomtmark och Byggnation var det Gudrun Carlsson som redogjorde och kunde tyvärr meddela att när det gäller byggnation så är läget status quo så länge Fortverket och Såtenäs får bestämma. Utredning badplatsen i Friel hade heller inte kommit något längre.

DSC_0067

Slutligen presenterade före detta stadsträdgårdsmästare Gösta Nilsson ritningen på det nya centrumet i Tun eller Tuns park.

DSC_0071dddCentrum i Tun består idag av asfalt, busshållplats och sopstation. Där skall enligt skiss istället bli minigolfbana, träd, konstverk och sittplatser. Runt hela platsen skall en häck planteras. Enligt projektledare Tomas Aldén finns det pengar att söka men tror att det kan ta tre år innan det kan förverkligas.

DSC_0079

Landsbygdsutvecklare  Monika Andersson var imponerad av det arbete som hittills gjorts i Tun . Hon tyckte Tun var trendiga och inne. I Berlin och Bombay har invånarna tagit saken i egna händer. Nu är även Tun där sa Monika Andersson.

DSC_0087

Mötet avslutades med fika där deltagarna kunde samtala med projektledare och de olika grupperna och även komma med nya förslag för Tuns utveckling.

DSC_0093

Fin avslutning på mötet var när Cecilia Lundberg efter önskemål sjöng A cappella Route 66, för oss. 

Text/foto RainaK

BLI MEDLEM

Hej
I strävan att kunna utveckla och bibehålla service och annat i Tuns samhälle men även i bygden runt omkring har Lidköpings kommun startat och driver ett projekt i Tun, Järpås, Vinninga med syfte att utveckla landsbygden.

På stormötet i våras bildades arbetsgrupper och en av dem har nu blivit Tun Bygdens Intresseförening som skall försöka verkställa en del av alla de förslag som kom in på mötet.
OBS! det är inte för sent än att lämna in förslag och idéer.
 
Vi hoppas  att du eller din familj eller ditt företag vill vara med och stötta, och möjligen hjälpa till i, denna förening.
 
Med Vänliga Hälsningar
Clas-Göran Malm
Interimsstyrelsens Ordförande
Tun Bygdens Intresseförening
 Tuns Intresseförening
Var med och stötta Tun Bygdens Intresseförening, där vi kan hjälpas åt att marknadsföra och utveckla Tun Bygden.

 

Föreningens ändamål är att:

-Vara behjälplig i marknadsföringen av lokala entreprenörer och föreningar samt övriga lokala föreningar.
-Självständigt bedriva marknadsföring av Tun Bygden.
-Vara behjälplig vid utvecklingsarbetet av Tun bygden.
-Självständigt bedriva utvecklingsarbete av Tun bygden
-Tillvarata Tun bygdens gemensamma möjligheter och behov för att vara ett attraktivt samhälle.
-Vara religiöst och politisk obunden

Medlemsavgift
–enskild 20 kr
–familj 50 kr
–företag 300 kr
–ideell förening 100 kr
–ekonomiska föreningar 300 kr

 

Betala den avgift som passar dig bäst, glöm inte skriva dit vem som betalar! Bankgiro 5059-4522.
Du kan också betala med Swish,
Swish numer  123 514 41 18, skriv även där vem som betalar.

TUN

Text C-G Malm /foto Raina K

HÖSTGLÄDJE

DSC_0053

Det glimmar i guld och klaraste rött,
det prasslar så sakta i parken,
ty hösten är kommen och almar och lönn
de fälla nu bladen till marken:
“Så fall, våra blad, fall mjukt och lätt!

Vi väva ett täcke åt marken

DSC_0028

Så börjar en dikt av Elsa Beskow som passar  in på Tuns kyrkopark, där nu hela marken täcks av gula löv.
Bästa tiden på året?
Njaa…många tycker hösten är jobbig, det blir mörkt och grått, man saknar sommaren.
Men för människorna som bor i Tun och Tunbygden känns hösten i år ljus och positivt.
För vi kan glädjas åt att butiksfastigheten som ägdes av Lisbeth Olofsson är såld och butiksfrågan har fått en lösning.

DSC_0005

De nya ägarna Cecilia och Urban Lundberg kommer att tillträda den 4 januari 2016.
Bolagets namn är CUL i Tun AB.
Ni har säkert sett och läst det trevliga reportaget i NLT.
Tuns hemsida erfar att fastigheten kommer att renoveras och vara stängd några månader. Dock kommer leveranser som sker till de äldre fortsätta utan uppehåll. Butiken kommer åter öppnas i mars månad.
Tuns hemsida önskar Cul i Tun lycka till!

logoMen inte nog med detta, Tuns hemsida har också glädjen att berätta att på det senaste mötet med Centrumutvecklingen bestämdes att det skall bildas en Intresseförening för Tunbygden.

DSC_0014

Mötet beslöt att fem personer skall utgöra en interimsstyrelse fram tills årsmöte hålls 2016.
De fem är:

Torbjörn Lingvall, representerande Vägföreningen
Gudrun Karlsson, representerande Hembygdsföreningen
Clas-Göran Malm, representerande Mackföreningen
Johan Björnsson, representerande Föräldraföreningen
Urban Lundberg, representerande butiken i Tun

Intresseföreningen kommer att ha sitt första möte den 16 november. Tuns hemsida kommer att vara med på detta möte och kommer i fortsättning att rapportera på hemsidan om Intresseföreningens fortsatta arbete. 

DSC_0017

På tisdag den 10/11 skall hemsidan besöka huset ni ser på bilden “Rektorsbostaden”
och hälsa på Bridgegänget som spelar kort här på tisdagar. Inlägg om detta kommer senare.

DSC_0021

Ha det så gott alla som tittar in på hemsidan!
Text/foto Raina K

THOMAS ALDÉN HAR ORDET

DSC_0020

Projekt:
Centrumutveckling av landsbygden
Sammanfattning av vad som gjorts och vad som är på gång i Tun
Vid stormötet i slutet av februari i år, som var mycket välbesökt, fick vi in mer än 150 förslag och idéer! Den styrgrupp, som hade bildats inför stormötet, har sedan dess träffats en gång per månad. Gruppens första arbete var att knyta ihop alla idéer och förslag till ett hanterligt antal. Vid stormötet hade redan fem arbetsområden definierats:
Barn, skola och bibliotek
Butik
Attraktivare centrum
Utveckling av besöksnäringen
Byggnation och tomter inklusive frågan om iordningsställande av badet vid Sjövik
Engagemanget i arbetsgrupperna och styrgruppen har varit väldigt givande. Ett antal förslag har redan genomförts eller är på gång. Detta ska ses med beaktande av det arbete som nu genomförs egentligen är en förstudie! Men det är svårt att hålla tillbaka, när engagemanget är stort. Det finns inte några större pengar i projektets förstudie, men vi har ändå fått beslut om en del. Nedan redovisas en del av vad arbetsgrupperna hittills kommit fram till.
Gruppen för barn, skola och bibliotek har tagit fram en omfattande lista över projekt som man vill genomföra. Samverkan med skolan och bibliotek är en förutsättning och kontakter har tagits. Men man vill också att fler engagera sig i frågan om skolan och barnen i Tun. Därför har arbetsgruppen beslutat att bilda en föräldraförening, som gäller för alla barn i Tunbygden, från att de föds tills de slutar gymnasiet. Föreningen kommer att bildas den 19 oktober. Inbjudan kommer att gå ut i olika medier.
Ett av huvudskälen till att detta projekt kom tillstånd, var att rädda butiken i Tun. Kommunledningen har uttryckligen framfört detta till mig som projektledare. Vi vet att Bo Hultman går i pension (gjorde redan i maj månad) och att det därmed behövs en ny ägare. Vi har arbetat med flera olika spår sedan projektet startade men av olika skäl så har de fallit ifrån. Man kan verkligen tala om hopp och förtvivlan! Nu är en lösning på gång, en mycket bra lösning. Många känner redan till den, men jag vill vänta med att redogöra för detta tills allt är klart. Vi återkommer om detta både på denna hemsida och via media.
För att göra Tun attraktivare har myntats begreppet ”Det blomstrande Tun”. Det är ett stort och tidskrävande projekt, men kan genomföras i etapper. F d stadsträdgårdsmästaren i Lidköping Gösta Nilsson har fått i uppdrag att tillsammans med arbetsgruppen att ta fram ett förslag under hösten. Det arbetet kommer att påbörjas i dagarna.
Styrgruppen har diskuterat en annan placering av de containrarna. Att ha en återvinningsstation mitt i centrala Tun är inte lämpligt. En alternativ placering har utstakats och det torde finnas goda möjligheter att det blir en flyttning.
Arbetsgruppen har jobbat på och plötsligt händer saker som inte var tänkt eller planerat, nämligen att flottiljen skänker deras minigolfbana! Den är i förhållande gott skick och kommer att renoveras på KomJobb i Lidköping i vinter. Projektet kommer att finansiera detta genom medel från kommunen.
”Det blomstrande Tun” är ett stort projekt, som omfattar många olika delprojekt, men vi tror att det successivt kommer att växa fram. Det är också ett projekt som engagerar (ska engagera) många. Det kommer att bli tillfällen till detta på olika sätt, men redan nu har styrgruppen beslutat att om ett nytt stormöte i februari 2016. Vi återkommer om detta.
Arbetsgruppen för att utveckla besöksnäringen är också på gång. Den ställplats för husbilar som ställdes iordning i somras är ett exempel. Denna hemsida ett annat! Vi har också inlett ett samarbete med projektet ”Vänerslingan”. Detta är naturligt, då Tun utgör en strategisk del av slingan. Dessutom har vi många sevärdheter och besöksmål, som borde kunna få en större publik!
Vänerslingans ordförande Roland Gustafsson ingår numera i styrgruppen för att underlätta samverkan. Styrgruppen tog, vid mötet i veckan som gick, beslut att bilda en ny förening, nämligen Tunbygdens Intresseförening. Detta kommer att ske i november. Varför ytterligare en förening? Jo, det har visat sig att det behövs en förening, som kan bli medlem i Destinationsbolaget Läckö Kinnekulle, vilket i sin tur är en förutsättning att få in information på deras hemsida. Det medför också att vi kommer att få en s k infopunkt för turistinformation i eller vid butiken. Detta var en fråga som var uppe på stormötet i februari, som nu får en lösning.
Den arbetsgrupp som har det svårast uppdraget är den som arbetar för nybyggnation och framtagande av tomtmark. Det är svårt med de förutsättningar som finns men också att vi väntar på kommunens åsikt i denna fråga. Arbetsgruppen har därför också tagit i frågan om iordningsställande av badplatsen vid Sjövik. Vid stormötet i februari var frågan om ett bad i Tun mycket het så det är en angelägen fråga.
Avslutningsvis kan vi konstateras att engagemanget är stort för att utveckla Tunbygden. Denna förstudie är ett s k BID- projekt, vilket betyder att kraften, idéerna och engagemanget ska komma från människorna som bor och verka på orten. Som projektledare kan jag konstatera det är ingen brist på engagemang bland Tunborna! Tvärtom, väldigt många är inne i projektet och jag är övertygad om att än fler kommer att tycka att det är värt möda att avsätta tid för utvecklingen av sin egen bygd. Det är en tid till nästa stormöte i februari men det finns goda förhoppningar att vi till dess har kommit ytterligare en bit på väg till ett attraktivare Tun.

Thomas Aldén
Projektledare

Text /Thomas Aldén
foto/ Raina K