VÄNERSLINGANRÅDET

Status

Tuns Intresseförening
Det var möte i rådet idag, mycket dålig uppslutning från alla, jag var nästan själv?
Mötet var digitalt, frågor som vi pratade om:
Vattnet i Tun, där kommer mer info senare.
Trafiken, vägen till Örslösa kommer repareras, från Örslösa till stan läggs ny beläggning nästa år. Åtgärder för att sänka hastigheten i Tun kommer i ett åtgärdsprogram de närmaste åren.
Ny huvudman för fritidsgården kommer beslutas innan jul, det blir kultur och fritid.
Kommunens översiktsplan för Tun, diskussion om möjligheten att bygga i Tun togs upp, kommunen kommer kalla till möte om detta.
Vänerslinganrådet kommer delas på så att Tun får ett eget möte.
Information och protokoll från mötena finns på kommunens webb med adress enligt nedan.
Clas-Göran Malm
ordf. Tunbygdens Intresseförening

https://lidkoping.se/kommun-och-politik/politik/lokal-demokratiutveckling/vanerslinganradet/

VÄNERSLINGAN

Logga-Liten-Vänerslingan

I måndagskväll var Tuns hemsida inbjuden till Vänerslingans förenings styrelsemöte som hölls på Cul i Tun. Hemsidan fick bl.a  information om Vänerslingan, styrelsen och vad som är på gång i föreningen.

DSC_0104

Vänerslingans förening bildades 2012 som en samlad resurs att tillvarata och utveckla landsbygden och skärgården utmed och i anslutning till väg 2559.

5555

Samt sjövägen längs Vänerns sydvästra strand. Vänerslingan har även en prickad fritidsbåtsfarled från Svalnäs till Storeberg.

BeFunky Collage222

Förening drivs enbart av ideella krafter och alla är eldsjälar som brinner för vår bygd!

Ny ordförande i föreningen är Liselotte Eliasson

DSC_0113-001Övriga i styrelsen är Sture Eliasson, Kerstin Andersson, Lars-Göran Warmark,
Sverker Alfredsson, Urban Lundberg, Carl-Johan Nilsson och Jane Synnergren

DSC_0101DSC_0121-001

Styrelsen tog under kvällen bl.a upp de färgglada sjömärkena som finns uppsatta
utefter Vänerslingan och som kanske inte är så lätta att förstå för turister och ortsbefolkning. Styrelsen diskuterade att sätta informationstext under varje sjömärke.
På Vänerslingans hemsida finns förklaring till färgerna på sjömärkena. http://www.vanerslingan.se/

BeFunky Collage

Vänerslingans styrelse önskade också ett samarbete mellan Tun och Tunbygdens  och Vänerslingans hemsidor, som Tuns och Tunbygdens hemsida ställde sig positiv till.
Ett led i detta samarbete är att få ut information om Vänerslingan. Därför har Tuns hemsida lagt till i detta nu, VÄNERSLINGAN, under menyraden på Tunshemsida.
Sök där så kommer ni att få löpande information om vad som händer på Vänerslingan.

DSC_0122

Ordförande Liselotte Eliasson tipsade också hemsidan om lite av det som står på agendan för Vänerslingan framöver.

Här kommer några tips

Vänerslingan arrangerar tillsammans med Lidköpings fågelklubb en “Guidad fågelvandring” söndagen den 21 maj kl 8:00 i Källstorp.

057Vandrarklubben, Kinnemilen går av stapeln
den 3 sept. vid Källstorp
den 10 sept, vid kyrkan i Tun

056och den 24 sept i Gammalstorp Tun.

DSC_0035-002Det blir guidad naturvandring Hindens Rev – I istidens tecken, söndagen den 27 augusti och söndagen den 22 oktober.

DSC_0118-001

Tuns hemsida tackar Vänerslingas styrelse för informationen med ett foto över vackra Vänern och ser framemot ett givande samarbete.

366Text/ foto Raina K

STENKULLENS VÄNNER

En ny förening
STENKULLENS VÄNNER
har sett dagens ljus i Tun. 

Stenkullen, som har skötts av Tuns Vägförening, har från årsskiftet bildat en egen förening, Stenkullens vänner.

fb bild

Föreningen har till ändamål att vårda och synliggöra bronsåldersröset i Tun, kallat Stenkullen.

DSC_0043-004

samt gravhögen från yngre järnålder invid Tuns kyrka.

DSC_0071006

Hålla besöksparkering, vandringsstigar i anslutning till fornminnena och omliggande grönytor klippta och i god ordning. 

DSC_0038

Ansvara för Valborgsmässofirandet vid Stenkullen med tillhörande Majbrasa.

BeFunky Collage

Fram till årsmötet som kommer att hållas på Tuns Dagcentral onsdagen den 29 mars kl.18:00 har följande Interimsstyrelsen bildats. 

Ordförande Mats Karlsson
Sekreterare Elisabeth Gustavsson
Kassör Carl-Johan Sundberg
Ledamot
Raymond Gustavsson och Bertil Jern
Suppleant Anne – Louise Jern och Raina Karlsson

025

Du kan bli medel i föreningen genom att betala en medlemsavgift på 20 kronor till föreningens Bankgiro 121-8965
( just nu adress Tuns vägförening fram till årsmötet)

Ange namn, e-mailadress och telefonnummer på talongen för de personer som önskar bli medlemmar i föreningen.

Har du frågor om den nya föreningen kan du vända dig till
ordförande Mats Karlsson Tel.070-328 10 49

ladda ned

Föreningen har också en Facebook sida HÄR
Stenkullens Vänner, följ föreningen gärna där!

Foto/text Raina Karlsson

TUNSBYGDENS INTRESSEFÖRENING VANN

001

Miljö- och klimatutskottet har utsett  vinnare av Lidköpings kommuns pris för hållbar utveckling 2016.

Priset går till Tun Bygdens Intresseförening

Tuns-Intresseförening1

MOTIVERING:

Detta är en nybildad intresseförening som arbetar aktivt för att ta tillvara ortens möjligheter och göra den till en bra plats att bo och leva i. De stärker samverkan mellan allt från skolan till omsorgen om de äldre och värnar om företagen och det övriga föreningslivet. Genom att utveckla den lokala servicen och öka de lokala aktiviteterna minskar man behovet av att resa ut ur byn. Genom samverkan vill man skapa ett socialt- ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle.

Det var tolv föreningar som var nominerade till kommunens pris hållbar utveckling 2016.

De som gjorde upp om utmärkelsen var Esplanadteatern, Kampsportakademin Lidköping IF, Korpen Lidköping, Lidköping – Barnens stad, Lidköpings Biodlarförening, Lidköpings Dataförening, Lidköpings Röda kors, Naturskyddsföreningen, Pingstkyrkans Second Hand, Samarbetskommitén funktionsnedsättning Lidköping, Tunbygdens Intresseförening och Villa Lidköping BK

Och det var alltså Tun Bygdens Intresseförening som tog hem priset.

Hållbarhetspriset, instiftat 2015, är en hedersutmärkelse och en ekonomisk uppmuntran med en prissumma på 20 000 kronor. På våren delas det ut till en ideell förening och på hösten till ett företag som har gjort något särskilt för hållbar utveckling.

Priset delas ut i samband med Nationaldagsfirandet 6 juni, som börjar klockan 15:00 på Dina-scenen, Lidköping.

Vi hoppas att Tunborna besöker Dina-scenen
den 6 juni och följer prisutdelningen.
Prisutdelare är ordförande i Miljö- och klimatutskottet Kajsa Ezelius.                    

FÖRBEREDELSER

Ikväll har medlemmar i Tunbygdens Intresseföreningen förberett 
aktiviteter utanför affären i Tun i samband med att CUL i TUN invigs i morgon, lördag.

DSC_0031Tält har satts upp där Tuns alla föreningar kommer att finnas och berätta för intresserade om sina olika verksamheter.

BeFunky Collageddd Clas-Göran och Inger Malm hjälptes åt att ordna en fiskdamm för barnen

BeFunky Collage

Ung som gammal hjälpte till i förberedelserna,
här är det Agnes Björnson som ser till att glasskylten kommer på plats, en nog så viktig detalj.

BeFunky Collageqq Clas-Göran fixar på ett fiffigt sätt en trottoarpratare

DSC_0085-001och Lisbeth” Bettan” Olofsson textar snyggt den viktiga tiden för invigningen

DSC_0109-001

 medan Johan Björnson och Roger Olofsson ser till att allt blir rätt.

DSC_0107-001DSC_0111-001

Detta är vad Tunmacken bjuder på!

DSC_0117-001

 Vi ses vid affären i morgon klockan 10.00!

Text/foto Raina K

GRANNSAMVERKAN

DSC_0040-001Kontaktombud i Tuns Grannsamverkan träffades i onsdagskväll över en kopp kaffe i Tuns Dagcentral. Där presenterades nya kontaktombud, uppdateringar om grannsamverkan och information om den nya appen TRYGVE.

DSC_0041

DSC_0045

DSC_0043

Tuns Grannsamverkan har funnits sedan hösten 2007 och huvudkontakombud är Mats o Raina Karlsson.
Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområdet.

TRYGVE en app för samverkan mellan grannar

screen322x572 (1)

Trygve är en en kostnadsfri och reklamfri app till smarta telefoner och ett hjälpmedel till att få ut snabba meddelande till medlemmar i grannsamverkansgrupper. Appen är utvecklad med stöd av Polis, grannsamverkaransgrupper,myndigheter, fastighets- och försäkringsbolag. Den har som enda syfte att förebygga brottslighet och öka trivseln i våra närområden – allt för att grannsamverkan skall fungera bättre.

Denna nya teknik ger oss möjlighet till att t.ex. vid en händelse, snabbt få ut ett meddelande till våra grannar – eller till större områden – snabbare än av vi skulle kunna hinna ringa, skicka mail etc. Du skulle
t ex kunna tala om för grannarna i slutet på gatan, att du sett någon underlig person köra runt och kolla in husen där ni bor, innan bilen hunnit fram till slutet av samma gata! Samma meddelande skulle dessutom kunna nå hela kvarteret fem gator bort på samma tid! Grannsamverkan skulle säkert kolla in den aktuella bilen och göra de som finns i bilen uppmärksammade på att de är iakttagna, vilket kanske inte känns så lustigt för dem!

Men med rätt inställning på din smarttelefon blir meddelande också signalsatt, dvs. du får en ”push signal” som talar om att någon vill nå dig omgående.

Oavsett om det gäller dig själv eller dina nära och kära, så finns det troligen tillfällen när du skulle vilja känna dig tryggare. I Trygve finns ett Trygghetslarm som är enkelt att använda  som passar bra om du är ute sent på kvällen, kör bil på ensliga vägar eller är ensam hemma och något händer dig, då kan du aktivera larmet och omedelbart skickas larmet till närbelägna Trygve-användare som ser din position och kan komma till hjälp.

Hemsidan rekommenderar att ni kikar in på webbsidan www.trygve.se där ni kan läsa mer om funktioner och hur det fungerar!

screen322x572 (2)För den som tycker att detta är en bra och intressant sak, ta gärna hem appen på App Store eller Google Play – sök på ” Trygve”.
Ni som bor i Tun och grannbyarna runt Tun rekommenderar hemsidan att ni under GRUPPER  söker på

Tuns Grannsamverkan och går med i den gruppen.
Tryck på den gröna remsan där det står: Förfrågan om att gå med

DSC_0146-002

Det är givetvis inget tvång att ansluta sig till Trygve, utan bara en rekommendation.

Text/foto Raina K

ÅRSMÖTE TUNS VÄGFÖRENING

Tuns vägförening höll onsdagen den 30 mars
årsmöte i Tuns Dagcentral.

Ett 35 tal fastighetsägare deltog i sedvanliga årsmötesförhandlingar.

DSC_0005Ledamot i valberedningen Margaretha Ohlsson presenterar valberedningens förslag på omval av ordinarie ledamöter i Tuns vägförening. 

DSC_0006

Mötet diskuterade bl.a bortforslande av felparkerad bil på kommunens tomt, bevattning av blomsterlådor, uppsättning av adventsgran.
Styrelsen i Tuns vägföreningen kunde också glädjas åt beröm från fastighetsägare för den tidiga sopningen av våra gator i Tun.
Ett trevligt vårtecken.

DSC_0004

Ordförande Mats Karlsson tackade för visat intresse, avslutade årsmötet och bjöd till fika.
Efter fikat informerade ställföreträdande chef på F7
överste Marcus Björkgren om vad som händer och kommer att hända på Skaraborgs flygflottilj F7 framöver.

DSC_0020

Han informerade om att F7 från 2016 är återigen ett krigsförband i samtliga ingående delar.  Att man på sikt skall helrenovera start och landningsbana 01/19.

DSC_0009

Han berättade också att Såtenäs flotilljområde är ett militärtskyddsobjekt.

250px-Swedish_protected_compound_sign

Församlingen lyssnade och ställde sedan frågor om tillträde till flottiljen, skyddsobjek, omdragning av vägar, hur det går med flottiljens båtplatserna för civila och om flygverksamheten runt och över Tun.

DSC_0017

Vägföreningens ordförande tackad överste Marcus Björkgren för informationen.

DSC_0022Text/foto Raina K

ÅRSMÖTE TUNBYGDENS HEMBYGDSFÖRENING

Söndagen den 13 mars höll Tunbygdens hembygdsförening årsmöte i Tuns dagcentralen.

DSC_0009

Mötet samlade ett 30 tal deltager.

DSC_0013

DSC_0008

Förenings ordförande Tommy Johansson öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.

DSC_0012

Kent-Olof Olsson valdes till mötesordförande och Berth Frisell till sekreterare.

DSC_0034

Kent-Olof Olsson sammanfattade verksamhetsberättelsen och föreningens kassör Birgitta Pantzar redogjorde för bokslutet. Revisionsberättelsen lästes upp och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

DSC_0144Mötet beslutade att man bibehåller årsavgiften 70 kronor.

DSC_0030Därefter förrättades omval av föreningens ordförande,
fem styrelseledamöter, revisorer och valberedning.

DSC_0026

Man tog också upp förslag till verksamhet såsom tipspromenader, vårutflykter,bygdevandring, Kylbergsafton, temakvällar, grillkvällar eller tunnbrödskvällar.

DSC_0002

 Under fikat såldes lotterier som senare resulterade i ett antal glada vinnare.

BeFunky CollageVINNARE

Därefter sjöng och spelade Cecilia Lundberg, CULITUN stämningsfulla visor. 

BeFunky CollageSÅNG

Hon började med Ovan regnbågen och fortsatte med  Barbro Hörbergs  vackra visa Med ögon känsliga för grönt.
Cecilia fortsatte med ett flertal kärlekssånger som bl.a.
För kärleks skull, Det vackraste, Håll mitt hjärta, Älska mig och Kärleken.

De närvarande blev berörda och lyssnade andäktigt  till Cecilias vackra sång.

ssss

Ordförande Tommy Johansson tackade Cecilia Lundberg för den vackra sången och som därmed satte punkt för årsmötet.

DSC_0167text/foto Raina K

FMK ÅRSMÖTE 2016


Logo_relief

Mötet var förlagt till restaurang Matbiten på Såtenäs, en mycket bra plats för lite större möten.

IMG_0080-2
Först så var det mycket glädjande att vi var så pass många, 70 medlemmar hade hörsammat kallelsen och kom till mötet. Flera gamla kompisgäng hade tagit mötet som tillfälle att träffas, både de som arbetar och har arbetat på bilverkstaden, ett stort gäng från transportflygenheten med flera.
Mötet hölls utan några större konstigheter, tack till valberedning och revisorer som gjort ett bra jobb.
Efter mötet bjöd föreningen på Tacos och kaffe med kaka, tack till Pia och Maria som även sålde några glas vin och öl.
Till kaffet underhöll Cecilia från CULITUN med fantastisk musik som underhöll oss samtidigt som tillfälle gavs att prata i kompisgängen.
Hela “gänget” från BILALLT var inbjudna och Fredrik informerade om deras företagsförnyelse. Den gamla BILALLT:s verksamhet med bildelsförsäljning har flyttat till platsgatan, 3-400 meter över Läckö vägen. (kör mot Läckö ta första vägen höger efter cirkulationsplatsen. I den gamla BILALLT lokalen finns idag MOTORMEK som är mer inriktat mot försäljning och service av Jetski, Fyrhjulingar, Mopeder mm.
Efter kaffet var det sedvanligt närvaro lotteri med ett fantastiskt prisbord, nästan alla fick ett pris med sig hem.
IMG_0079-1
Sponsorer av årets lotteri
DSC_0180 DSC_0181Text/foto Clas-Göran Malm