INFORMATION OCH TÅRTA

I går hade “Vänerslinganrådet” genom kommunstyrelsens ordförande Jonas Sundström(s) bjudit in boende längst Vänerslingan från Örslösa – Tun till ett möte I Tuns dagcentral.
Där informerades om Trafiksituationen i Tun under tiden man bl.a byter ut huvudbanan 01/19 i sin helhet, på F7, Såtenäs.

Malin Olsson Lundqvist, kommunens utvecklingsledare inom internationalisering och landsbygd hälsade välkomnaDSC_0017

och kommunstyrelsens ordförande Jonas Sundström(s) presenterat de medverkande från kommunen och  lämnade sedan ordet till Tun och Tunbygdens Intresseförenings ordförande Clas-Göran Malm.

DSC_0026Jonas Sundström(s) Rasmus Möller(m) och Kommunens Trafikplanerare Martin Björklund.

Clas-Göran Malm informerade om den dialog som har förts mellan Tuns och Tunbygdens Intresseföreningen,  Lidköpings kommunen, Fortifikationsverket och F7, Såtenäs. Han informerade också om de fartmätningar i Tun som har gjort i samarbete med F7, Såtenäs.

DSC_0029

Därefter presenterade Lennart Johansson, Fortifikationsverket pågående projekt på F7.

Huvudbana 01/19 byts ut i sin helhet
Ny sträckning av Flottiljväg
Ny infart i söder för intransport

DSC_0032

Han informerade vidare att arbetet påbörjades hösten 2017.
Transport av material, grus och asfalt påbörjas i april – oktober 2018. Färdigställande 2018 enl. tidplan december. 2017.

Ny flottiljväg inne på F7 flottiljområde har påbörjats i januari 2018 och beräknas vara färdig juni/juli-2018.

En ny infartsväg byggs för transporter till södra delen. 

Han informerade också om de transportvägar som Fort/Skanska har fått tillstånd att använda i Tunbygden under byggnationen.

Befintliga massor kommer att användas som insynsvallar inne på Flottiljen.

Under sitt anförande var överstelöjtnant Håkan Johansson, behjälplig att svara på frågor från auditoriet gällande F7,Såtenäs.

DSC_0033

Man debatterade också under kvällen den trafikmätning som har gjort i Tun och som uppvisar alldeles för höga hastigheter genom tätorten. Man funderade hur man skall komma tillrätta med detta och vilka åtgärders som bör vidtas.

DSC_0046

Kommunstyrelsens ordförande Jonas Sundström informerade också att Vattenledningen från Lidköping – Tun kommer vara klar
“sen sommar” 2018 och att avloppsledningen som läggs samtidigt tas i bruk 2021 -22 när det nya reningsverket är byggt i Lidköping.

DSC_0019Lidköpings kommun bjöd kvällens besökare på kaffe, smörgås och…

DSC_0047…tårta med anledning av att Lidköping fick utmärkelsen Årets kommun av Hela Sverige ska Leva. DSC_0002Foto/text Raina Karlsson

VÄNERSLINGAN

Logga-Liten-Vänerslingan

I måndagskväll var Tuns hemsida inbjuden till Vänerslingans förenings styrelsemöte som hölls på Cul i Tun. Hemsidan fick bl.a  information om Vänerslingan, styrelsen och vad som är på gång i föreningen.

DSC_0104

Vänerslingans förening bildades 2012 som en samlad resurs att tillvarata och utveckla landsbygden och skärgården utmed och i anslutning till väg 2559.

5555

Samt sjövägen längs Vänerns sydvästra strand. Vänerslingan har även en prickad fritidsbåtsfarled från Svalnäs till Storeberg.

BeFunky Collage222

Förening drivs enbart av ideella krafter och alla är eldsjälar som brinner för vår bygd!

Ny ordförande i föreningen är Liselotte Eliasson

DSC_0113-001Övriga i styrelsen är Sture Eliasson, Kerstin Andersson, Lars-Göran Warmark,
Sverker Alfredsson, Urban Lundberg, Carl-Johan Nilsson och Jane Synnergren

DSC_0101DSC_0121-001

Styrelsen tog under kvällen bl.a upp de färgglada sjömärkena som finns uppsatta
utefter Vänerslingan och som kanske inte är så lätta att förstå för turister och ortsbefolkning. Styrelsen diskuterade att sätta informationstext under varje sjömärke.
På Vänerslingans hemsida finns förklaring till färgerna på sjömärkena. http://www.vanerslingan.se/

BeFunky Collage

Vänerslingans styrelse önskade också ett samarbete mellan Tun och Tunbygdens  och Vänerslingans hemsidor, som Tuns och Tunbygdens hemsida ställde sig positiv till.
Ett led i detta samarbete är att få ut information om Vänerslingan. Därför har Tuns hemsida lagt till i detta nu, VÄNERSLINGAN, under menyraden på Tunshemsida.
Sök där så kommer ni att få löpande information om vad som händer på Vänerslingan.

DSC_0122

Ordförande Liselotte Eliasson tipsade också hemsidan om lite av det som står på agendan för Vänerslingan framöver.

Här kommer några tips

Vänerslingan arrangerar tillsammans med Lidköpings fågelklubb en “Guidad fågelvandring” söndagen den 21 maj kl 8:00 i Källstorp.

057Vandrarklubben, Kinnemilen går av stapeln
den 3 sept. vid Källstorp
den 10 sept, vid kyrkan i Tun

056och den 24 sept i Gammalstorp Tun.

DSC_0035-002Det blir guidad naturvandring Hindens Rev – I istidens tecken, söndagen den 27 augusti och söndagen den 22 oktober.

DSC_0118-001

Tuns hemsida tackar Vänerslingas styrelse för informationen med ett foto över vackra Vänern och ser framemot ett givande samarbete.

366Text/ foto Raina K