ANHÖRIGAS DAG

NÄRBOENDE  TILL SKARABORGS FLYGFLOTTILJ

BeFunky-collage (1)111

Lördagen den 30 juni anordnar Skaraborgs flygflottilj anhörigas dag. Syftet är att ge anhöriga till garnisonens personal en större förståelse för flottiljens och garnisonens verksamheter. Alla enheter visar delar ur det arbete vi dagligen utför på F 7. Vi planerar för en flyguppvisning med JAS 39 Gripen.
Chefen för Skaraborgs flygflottilj bjuder in flottiljens närboende att delta vid anhörigdagen.

Program anhörigdag

09:00                  C F7 hälsar välkommen och informerar övergripande om F 7
verksamhet

10:00-15:00      Visning JAS 39 Gripe
Visning MS
Visning Demo Luft
Visning av materiel och verksamheter vid Flygbaskompaniet
Visning Tp84 Hercules

Detaljer om program och plats fås i samband med inpassering.

 Anmälan
Anhörigdagen är inte öppen för allmänheten. Vi behöver därför namn och personnummer på förbandets närboende som önskar besöka oss på anhörigdagen.
Intresserade Tun-bor anmäler namn och personnummer till f7-info@mil.se senast onsdag 20 juni.

Med vänliga hälsningar
John Lidman
Kommunikationschef

INFORMATION OCH TÅRTA

I går hade ”Vänerslinganrådet” genom kommunstyrelsens ordförande Jonas Sundström(s) bjudit in boende längst Vänerslingan från Örslösa – Tun till ett möte I Tuns dagcentral.
Där informerades om Trafiksituationen i Tun under tiden man bl.a byter ut huvudbanan 01/19 i sin helhet, på F7, Såtenäs.

Malin Olsson Lundqvist, kommunens utvecklingsledare inom internationalisering och landsbygd hälsade välkomnaDSC_0017

och kommunstyrelsens ordförande Jonas Sundström(s) presenterat de medverkande från kommunen och  lämnade sedan ordet till Tun och Tunbygdens Intresseförenings ordförande Clas-Göran Malm.

DSC_0026Jonas Sundström(s) Rasmus Möller(m) och Kommunens Trafikplanerare Martin Björklund.

Clas-Göran Malm informerade om den dialog som har förts mellan Tuns och Tunbygdens Intresseföreningen,  Lidköpings kommunen, Fortifikationsverket och F7, Såtenäs. Han informerade också om de fartmätningar i Tun som har gjort i samarbete med F7, Såtenäs.

DSC_0029

Därefter presenterade Lennart Johansson, Fortifikationsverket pågående projekt på F7.

Huvudbana 01/19 byts ut i sin helhet
Ny sträckning av Flottiljväg
Ny infart i söder för intransport

DSC_0032

Han informerade vidare att arbetet påbörjades hösten 2017.
Transport av material, grus och asfalt påbörjas i april – oktober 2018. Färdigställande 2018 enl. tidplan december. 2017.

Ny flottiljväg inne på F7 flottiljområde har påbörjats i januari 2018 och beräknas vara färdig juni/juli-2018.

En ny infartsväg byggs för transporter till södra delen. 

Han informerade också om de transportvägar som Fort/Skanska har fått tillstånd att använda i Tunbygden under byggnationen.

Befintliga massor kommer att användas som insynsvallar inne på Flottiljen.

Under sitt anförande var överstelöjtnant Håkan Johansson, behjälplig att svara på frågor från auditoriet gällande F7,Såtenäs.

DSC_0033

Man debatterade också under kvällen den trafikmätning som har gjort i Tun och som uppvisar alldeles för höga hastigheter genom tätorten. Man funderade hur man skall komma tillrätta med detta och vilka åtgärders som bör vidtas.

DSC_0046

Kommunstyrelsens ordförande Jonas Sundström informerade också att Vattenledningen från Lidköping – Tun kommer vara klar
”sen sommar” 2018 och att avloppsledningen som läggs samtidigt tas i bruk 2021 -22 när det nya reningsverket är byggt i Lidköping.

DSC_0019Lidköpings kommun bjöd kvällens besökare på kaffe, smörgås och…

DSC_0047…tårta med anledning av att Lidköping fick utmärkelsen Årets kommun av Hela Sverige ska Leva. DSC_0002Foto/text Raina Karlsson

STATISTER I ÖVNINGEN AURORA

Igår på Tun och Tunbygdens Facebooksida kallades Tunbor och övriga in för att vara statister i övningen Aurora.

DSC_0030

Det var mening att ”hungriga folkmassor” skulle gå mot avspärrningarna vid Såtenäs och tigga mat.Två personer hade tidigare under dagen varit framme vid vakten och tiggt och fått utspisning. Man ville nu se hur vakterna skulle reagera om det blev en större grupp.

DSC_0043DSC_0048

Tyvärr var det bara ett fåtal som hade hörsammat uppropet, men den lilla ”hungriga” gruppen gick med bestämda steg mot avspärrningen.

DSC_0034Det blev högljudda diskussioner men vakterna var inte villiga att ge folket mat eller låta dem tala med chefen. Det hela slutade med att de ”hungriga” fick en påse med kaffepulver??

DSC_0046DSC_0050Folket lovade då att återkomma. Kanske kan Tunborna och övriga mobilisera en större grupp denna dag och ge hemvärnssoldaterna nya prövningar.
Text/foto Raina Karlsson

ANHÖRIGASDAG

Närboende till Skaraborgs flygflottilj

FS

Lördagen den 1 juli anordnar Skaraborgs flygflottilj anhörigas dag. Syftet är att ge anhöriga till garnisonens personal en större förståelse för flottiljens och garnisonens verksamheter. Alla enheter visar delar ur det arbete vi dagligen utför på F 7. Vi planerar för två flyguppvisningar med JAS 39 Gripen.

Chefen för Skaraborgs flygflottilj bjuder in flottiljens närboende att delta vid anhörigdagen.

Program anhörigdag
09:00 C F7 hälsar välkommen och informerar övergripande om F 7 verksamhet
10:00-15:00 Visning JAS 39 Gripen
Visning MSS
Visning Demo Luft
Visning av materiel och verksamheter vid Flygbaskompaniet
Visning Tp84 Hercules

Anmälan
Anhörigdagen är inte öppen för allmänheten. Vi behöver därför namn och personnummer på förbandets närboende som önskar besöka oss på anhörigdagen.

Intresserade Tun-bor anmäler namn och personnummer till f7-info@mil.se senast tisdag 20 juni.
Med vänliga hälsningar

John Lidman
Kommunikationschef

OBS ÄNDRING AV INFORMATION

ÄNDRING
AV INFORMATION FRÅN
SKARABORGS FLYGFLOTTILJ

Väg mellan Tun och Gammalstorp/44 KOMMER INTE STÄNGAS AV!
Men det kommer däremot vara begränsad framkomlighet under angivna tider.
Trafiken kommer att kunna passera mellan Tun och väg 44, dock med kortare väntetider.
Militärpolis kommer att finnas på plats för trafikdirigering.

OBS! Arbetet imorgon den 9:e mars är inställt. På grund av väderleken har vi fått ändra på våra planer.

Det arbete vi skulle göra imorgon är istället framflyttat till måndag den 13 mars klockan 14:00-15:00. Samma förutsättningar för begränsad framkomlighet.

Onsdagen 13 mars ca 1400 – 15 00
Onsdag 15:e mars ca 10:00-11:00 ca 13:30-14:30

Vid frågor kontakta informationschef John Lidman, telefon 0708-870078.
John Lidman
Informationschef F 7
Tun och Tunbygdens foto.

SKARABORGS FLYGFLOTTILJ INFORMERAR

Väg mellan Tun och Gammalstorp/44 avstängd för genomfart.
Under torsdag 9:e mars samt onsdag 15:e mars kommer Lidköpingsvägen mellan Tun och väg 44 stängas av för genomfart. Det kommer med stor sannolikhet inte att finnas möjlighet till passage under denna tid. Vägen kommer att vara avstängd cirka en (1) timma enligt schema nedan.
Avstängingen gäller Lidköpingsvägen sträckan mellan taxilänken (utfart vid 80-skylten sydost om Tun) och norra infarten till Tomten.
Detta innebär även att möjligheten till påfart från anslutande vägar inom den avstängda sträckan inte är möjlig under delar av den aktuella timmen. Tag därför i första hand annan väg för utfart mot Tun eller väg 44.
Militärpolis kommer att finnas på plats för trafikdirigering.
Torsdag 9:e mars ca 10:00-11:00
Onsdag 15:e mars ca 10:00-11:00
ca 13:30-14:30
Vid frågor kontakta informationschef John Lidman, telefon 0708-870078.

John Lidman
Informationschef F 7image001

VIGGEN 50 ÅR

Den 8 februari firar Såtenäs flygflottilj att det är 50 år sedan Viggen-37-1 flög för första gången. Flygturen gjordes i Linköping och vid spakarna satt provflygare Erik Dahlström. Flygturen tog 43 minuter.

Saab_SF37_Viggen,_Sweden_-_Air_Force_AN1117453

Sedan dröjde det till 1973 då  F7 Såtenäs blev den första Viggen-flottiljen i Flygvapnet, då 2:a divisionen, Gustav Blå, beväpnades med AJ 37 Viggen .

bäst

Bakre raden från vänster
Kjell Öfverberg, Bengt Johansson, Herman Schultz, Ulf Sandström , Mats Karlsson
Främre raden från vänster
Bo Nyström, Kenny Bengtsson, Göran Bengtsson, Rolf Andersson, Börje Kihlman , Krister Kalin
Saknas på foto Divisionschef Alf Karlsson

Åren efter introduktionen på F7 skedde det två vingbrott och båda gångerna fick piloterna rädda sig i fallskärm.

20120511034422Den 11 juli 1974 inträffade det första. Haveriet inträffade under stridsmässig avancerad flygning i grupp. Flygplanet hade brutits sönder i luften på ca 3.000 m och fattat eld. Viggen med anropssignal ’Gustav 11’ (37011) flögs av Ola Gynäs.

DSC_0015-002

Nästa vingbalkshaveri  hände  den 6 oktober 1975.  Haveriet inträffade under skolmässig skjutning mot Hattefuran. Flygplanet bröts sönder i luften. Planet flögs av Göte Pettersson.

DRAMATISK RÄDDNING
Det blev en dramatisk räddning av piloten Göte Petersson som slog ned med sin fallskärm i vattnet, det blåste vid tillfället 15 sekundmeter och vågorna var meterhöga. När räddningshelikoptern från Såtenäs med kapten Hans Persson och flygtekniker Lars Elfving ombord kom till platsen inleddes en dramatisk kamp för att rädda flygarens liv.
Flera försök misslyckades både till följd av det hårda vädret och av att Göte Petersson blivit svårt intrasslad i linorna till fallskärmen.

Helikoptern sattes ned på en kobbe och från den fick Lars Elfving grepp i den nödställde piloten. För att överhuvud taget få upp honom i helikoptern måste man skära loss fallskärmslinorna. Men vinden tog tag i piloten som drogs ut i vattnet igen och både Elfving och Petersson slogs mot klipporna och Elfving var tvungen släppa greppet.

Man fick åter gå upp i helikoptern och från denna sänktes en räddningsele ned i vattnet. Göte Pettersson, vid det laget mycket utmattad, lyckade få in en arm i selen och drogs sedan till en kobbe av helikoptern. Nu gjorde Lars Elfving ett nytt försök att få upp honom ur vattnet men pilotens skyddsdräkt hade gått sönder då hans släpades av den hårda vinden över de vassa stenarna. Dräkten var vattenfylld och piloten omöjlig att lyfta. Elfving började då skära sönder dräkten med en kniv för att få ur vattnet.

Samtidigt kom flygteknikerna Tore Torngard och Kurt Nilsson fram till platsen med båt med vilken de gått ut från Hattefuran då kraschen inträffade. Med förenade krafter lyckades man nu få Göte Petterson in i helikoptern. Piloten fördes med ambulans till lasarettet i Lidköping där läkaren kunde konstatera att han kommit undan med några skrubbsår.

DSC_0017-004

På bild från vänster flygtekniker Lars Elfving, Viggenpilot Göte Pettersson,bakom flygtekniker Kurt Nilsson, helikopterpilot Hans Persson, och flygtekniker Tore Tongard

Ytterligare ett vingbrott inträffade på F15 bara fyra dagar efter vingbrottet på Såtenäs. Vingbrott inträffade under fingerat Rb 04-anfall i rote. 2 mil NO Hornslandet (Bottenhavet vid Hudiksvall). Piloten hoppade och undkom oskadd.

Efter denna olycka i oktober blev det flygstopp på Viggen och det sattes in stora resurser i jakten på orsak till haverierna. Nästan alla delar från de havererade plan i Vänern bärgades och expertis från flygvapnet och Saab skärskådade varje detalj.
småningom kom man fram till att det var brister i planens vingbalk som orsakade haverierna.

DSC_0027-002

I mars 1976, efter fem månaders flygstopp lyfte flygdirektör Krister Kalin  med ett Viggenplan från Såtenäs för en ca 45 minuter lång kontrollflygning över Vänern. Därmed bröts det flygstopp som gällt från den 10 oktober 1975.

DSC_0001

Från vänster på foto värnpliktig Thomas Olsson, flygdirektör Krister Kalin och flygtekniker Lars Frick

Därefter har ytterligare haverier och allvarliga tillbud ägt rum, därav tre med dödlig utgång, en fågelkollision, en kollision med vatten och i februari 1990 omkom en 22 -årig pilot vid kollisionen med marken  i Järpås. Det var det sista haveriet med Viggen på F7.

aj37-1

Viggen har under sin tid på F7 loggat nästan 76 000 flygtimmar och planen har gjort 110 000 flygpass.

Saab_AJ_37_Viggen_23

1973 ställdes AJ 37 Viggen ut på Paris Air Show. Detta flygplan levererades till Skaraborgs flygflottilj (F 7) i Såtenäs och det fanns där mellan åren 1971 – 1973. 

Därefter tjänstgjorde AJ 37 (23)  på F6 Karlsborg fram tills den totalhavererade den 10 februari 1981 på Gällsjöns is Mölltorp, cirka 7 km VNV Karlsborg. Haveriet orsakades av axelbrott i motorns växellåda. Piloten hoppade och undkom med lindriga ryggskador.
37023g_tnI oktober 1998 tog en 25-årig flygepok på F7 slut. Med en elegant defilering på himlavalvet tog den sista divisionen Viggenplan på F7 farväl av både flottiljen och Västergötland. Divisionen flög i formation över flera städer och samhällen i norra delen av landskapet innan den gick in för en sista landning.

DSC_0007

Dåvarande Flottiljchef Jan Andersson och  överste Karl-Erik Fernander som var flottiljchef när första Viggen kom till Såtenäs, tar en sista titt innan Viggeneran tar slut på Såtenäs.

DSC_0011

En efter en går Viggenplanen in för den sista landningen  på F7 och rullar fram på plattan framför den samlade publiken.

– Nu måste du le, säger Jan Andersson till sin företrädare
K-E Fernander och båda går upp i givakt. Inte lätt att le denna stund. Även piloterna som nu lyft sina plexiglashuvar står i givakt i sina cockpits.

Sedan kommer truckarna och bogserar iväg trotjänarna. Nu skall de gamla stridshästarna ersättas med JAS 39 Gripen.

Kan man känna saknad över ett stridsflygplan?
Ja, det gjorde i alla fall divisionschef Dag Kjellberg som för sista gången ledde den sista divisionen Viggenplan på F7 denna oktoberdag för 19 år sedan.
DSC_0005På fotot från vänster, Flottiljchef Jan Andersson, Divisionschef Dag Kjellberg och före detta Flottiljchef Karl-Erik Fernander.

Idag kan du njuta av en kopp kaffe medan du beskådar stridsplanet på Rastplats Viggen vid Grästorp utmed riksväg 44 i Skaraborgs län. Viggen är skänkt av Skaraborgs flygflottilj, F7 Såtenäs.

25473226

Bilder och minnen om Viggen är tagna från min klippbok
( ber om ursäkt för den dåliga kvalitet på klippen)  När jag som pilothustru tänker tillbaka på Viggentiden, minns jag att den för min del präglades av mycket oro, då vingbrott och andra haverier hörde lite till vardagen. För vår familj gick allt bra men tankarna går till våra vänner och piloter som omkom och till de anhöriga som miste son, make, sambo och far under de 50 år den var i bruk.

Klipp/text Raina Karlsson

FLYGA JULGRAN

I dag när solens sista strålar strör guld genom trädets krona på Stenkullen i Tun och sedan sakta går ner bakom Halle och Hunneberg.

dsc_0013

Har många människorna sökt sig till Stenkullen för att se
F7 Såtenäs önskar alla God Jul med sin årliga Julgransflygning.

befunky-collage

Det är med spänd förväntan man har samlats högst upp på det gamla bronsåldersröset för att ha den bästa positionen när planen (granen) flyger över.

dsc_0029

Många har också samlats nedanför Stenkullen på parkeringsplatsen

dsc_0085

Plötslig hör man muller och genom björkens grenverk ser man ett stort ufo närma sig.

dsc_0038

Nej naturligtvis är det inget ufo…. utan de efterlängtade F7 piloterna i sina silvriga svenska maskiner. De som i vanliga fall försvarar vårt land så att vi kan känna oss trygga, men som i dag genom denna fantastiska formationsflygning önska oss God Jul och tackar för det gångna året.

dsc_0042Det var en mäktig känsla som gav oss åskådare gåshud och även en spontan applåd, när de tolv planen med utfällda ställ och belysning dundrade över våra huvuden. Många förevigade också detta fantastiska ögonblick.

dsc_0069dsc_0050dsc_0062

Tun och Tunbygdens hemsida tackar alla piloter och F7 Såtenäs för den trevliga julhälsningen och
önskar F7 Såtenäs en GOD JUL!

dsc_0091Text/foto Raina Karlsson

FÖREDRAG PÅ TUNS BIBLIOTEK

I torsdags kväll hälsade Bibliotekarie  Linnea Kuster föredragshållare Raymond Andersson  och ett 40-tal åhörare välkommen till Tuns Bibliotek.

dsc_0019

Raymond Andersson höll ett intressant föredrag om
Såtenäs – gården som blev en flottilj.

dsc_0026Åhörarna fick var med  om en resa i ord och bild  från 1300-talet  fram till våra dagar.

dsc_0031Han berättade om den förste kände ägaren till godset Såtenäs, väpnaren Harald Lake och alla övriga ägare bla. släkten Posse som ägde gården i omkring 150 år.
Släkten Kylberg kom att göra godset känt i vida kretsar och den mest omtalade ägaren var Lars Wilhelm Kylberg.
Släkten Kylberg ägde godset under nästan ett sekel.

Lånat foto

Lånat foto

På 1930-talet gjorde statens myndigheter undersökningar om lämplig plats för förläggning av en flygflottilj. Efter jämförelser med andra föreslagna platser stannade regeringen till sist för Såtenäs, bl.a för att hela gården var täckdikad. Köpet kom tillstånd 1938 och köpesumman uppgick till 685.000 kronor. Ägaren av godset var då hovjägmästare Lund.
Kreatursauktionen ägde rum i april 1939, och därefter avflyttade hovjägmästaren Lund med familj till Danmark.
Därmed var Såtenäs uppgift som en av landets ledande lantbruksegendomar inom Skaraborgs län avslutad och Såtenäs nya era började nu som Flygflottilj.

Lånat foto

Lånat foto

Det första året vid Såtenäs Flygflottilj gick åt till byggverksamhet, organisations- och markutbildning. Den 1 juli 1940 invigdes flottiljen officiellt. 1941 startade flygutbildning vid flottiljens enda div. Gustav Röd. Divisionen beväpnades  med italiensktillverkade Caproni Ca. 313 som av Flygvapnet betecknas B 16.

Lånat foto

Lånat foto

Flygplanet fick dåligt rykte då det drabbades av många haverier där flertalet berodde på dålig kvalitet i tillverkningen. Här ett foto från ett haveri i Vänern utanför Såtenäs, 1941.

Lånat foto

Lånat foto

Därefter har enbart svensktillverkade krigsflygplan funnits på flottiljen Såtenäs som Saab A 21 – A 21 R,  A 29 Tunnan,  A 32 Lansen,AJ 37 Viggen och i dag flyger man med Jas 39 Gripen.

I början på mars 1965 kom den första TP 84 Hercules till Såtenäs, som därmed blev den första förbandet i Europa att använda typen.

dsc_0011

Efter ett intressant föredrag avslutades kvällen med frågestund och fika, där Tuns Bibliotek och Vuxenskolan bjöd på smörgås från
Cul i Tun.
dsc_0015

Foton/ Text Raina Karlsson

C F7 LARS HELMRICH har ordet

Blev din nattsömn störd förra helgen? Låt mig förklara varför.

dsc_0075-003

Vi försvarar Sverige och landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer – så lyder Försvarsmaktens verksamhetsidé. Sedan den 16 juni förra året har Sverige en ny försvarspolitisk inriktning. Bakgrunden är den förändrade säkerhetspolitiska situationen i Europa. Ett konkret exempel på den nya inriktningen är årets Flygvapenövning där syftet var att stärka vår nationella försvarsförmåga. Övningen genomfördes mellan den 2 och 6 september och F 7 deltog med alla sina krigsförband.

Som en följd av försvarsbeslutet 1936 etablerades Skaraborgs Flygflottilj, F 7, 1940 på Såtenäs. Beslutet föranleddes av den då negativa omvärldsutvecklingen. Sedan dess har situationen förändrats från storkrig i Europa, det Kalla kriget, tiden efter murens fall och nu återigen till ett successivt försämrat säkerhetspolitiskt klimat i Europa. Kriget i Georgien 2008, annekteringen av Krim och kriget i övriga delar av Ukraina från 2014 visar att Rysslands tröskel för militär våldsanvändning är lägre än vad vi tidigare bedömt. Närmare Sverige, i Östersjöområdet, har situationen försämrats och spänningen stigit. Vi kan återkommande konstatera att ryska stridskrafter uppträder både provocerande och vårdslöst. Som exempel kan nämnas den i media visade överflygningen av den amerikanska marinens örlogsfartyg USS Donald Cook och de återkommande ryska flygningarna i civilt luftrum utan transponder. Ryssland genomför också allt större och mer avancerade övningar samtidigt som det sker en omfattande modernisering av landets stridskrafter. Utöver utvecklingen i Ryssland finns fler parallella trender som förstärker den negativa omvärldsutvecklingen. Den stora flyktingströmmen till Europa beror på oroligheterna i Nordafrika och Mellanöstern där särskilt kriget i Syrien är problematiskt. Till det kommer de terrorhandlingar som blivit allt vanligare de senaste åren. Ytterligare en utvecklingstrend är det moderna samhällets sårbarhet mot cyberattacker. Vi har sett åtskilliga angrepp på exempelvis myndigheter i både Sverige och andra länder. Det har blivit tydligt hur känsliga kommunikationer som flygtrafik och tåg samt finansiella tjänster har blivit. Sammantaget öppnar denna sårbarhet nya angreppsvägar för den som vill angripa Sverige eller utöva påtryckningar mot oss.

Den nya inriktningen av försvaret utgår från den förändrade säkerhetspolitiska situationen. Den innebär en tydlig ominriktning till att fokusera på det nationella försvaret. Försvarspropositionen inleds med:

”Det enskilt viktigaste under försvarsinriktningsperioden 2016 t.o.m. 2020 är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och den samlade förmågan i totalförsvaret”

Försvarsmakten, Flygvapnet och F 7 har ett tydligt uppdrag. Vi ska i första hand utformas för att kunna möta ett väpnat angrepp. Tillsammans med politiska, diplomatiska och ekonomiska medel skapas en tröskel för den som vill angripa Sverige eller utöva påtryckningar med militära maktmedel. Genom att fokusera på förbandens krigsduglighet och öka vår militära förmåga stärker vi förutsättningarna att lyckas med vår grundläggande uppgift; att upprätthålla en trovärdig krigsavhållande effekt.

Den nya inriktningen påverkar i högsta grad F 7 och Såtenäs garnison. Sedan tidigare finns inom garnisonen många andra förband från Försvarsmakten, andra myndigheter och företag representerade. De bidrar med funktioner som IT, hälsovård, logistik, förnödenheter, infrastruktur, flygtrafikledning, lokalvård etcetera. Från årsskiftet skapades krigsförbandet 7.Flygflottiljen. Det är helt nytt att krigsorganisera våra flottiljer i dess helhet. Samtidigt utökades förbandets organisation och rekrytering pågår. Rent konkret innebär det att vi övar mer och planerar och förbereder oss för hur vi ska agera vid eventuella konflikter. Det gör vi i inom ramen för en större helhet där 7.Flygflottiljen, Flygvapnet och Försvarsmakten gemensamt arbetar för att stärka försvarsförmågan. På så vis kan vi möta en ytterligare försämrad omvärldsutveckling. Från och med nu i höst återupptar vi också grundutbildning av soldater på Såtenäs, något som vi inte gjort på över tio år. Jag och mina medarbetare har en planering för hur förbandets militära förmåga ska öka de kommande åren och dessutom vara omedelbart tillgängliga i händelse av en konflikt i närområdet. Det omfattar allt från rekrytering av personal, återtagande av individuella militära färdigheter, övningar och nyttjande av Såtenäs/Råda basområde. Det är också viktigt att utveckla samarbetet med andra förband i regionen och med civila aktörer inom totalförsvaret. Även här pågår arbete tillsammans med berörda parter. Under lång tid har varken Försvarsmakten eller det civila samhället ägnat någon större uppmärksamhet åt vilken robusthet samhället eller det militära försvaret har i händelse av ett angrepp. För att realisera den nya försvarsinriktningen och öka förmågan i totalförsvaret är det viktigt att det civila samhället hjälper till. Jämfört med perioden under det Kalla kriget är Försvarsmakten idag mer beroende av det civila samhällets resurser. Jag är därför angelägen om att vi utvecklar samarbetet framöver och hittar nya vägar att höja försvarsförmågan och öka hela samhällets robusthet.

En styrning i den nya försvarspolitiken är att öka förmågan till spridning av flygplan och flygunderhållsresurser inom och mellan flygbaserna. Syftet är att minska sårbarheten i händelse av ett angrepp. Därför kommer vi successivt värdera och anpassa vår verksamhet för att i större utsträckning kunna utnyttja vårt tidigare basområde runt Såtenäs och Råda. Det är bakgrunden till att vi under den nyligen genomförda Flygvapenövningen landade på Råda för första gången på många år och använde flygplansplatserna mellan Såtenäs och riksväg 44 för flygunderhåll. I Flygvapenövning deltog 3500 personer från i stort sett alla förband i Flygvapnet, men även luftvärnet, marinen och finska F-18 flygplan deltog. Övningen utspelade sig i ett nationellt scenario i en hög konfliktnivå mot en högteknologisk motståndare. Det var första gången någonsin som 7.Flygflottiljen i sin helhet och med stöd av övriga delar av garnisonen deltog i en så stor övning.

Utöver ökad militär förmåga vilar försvarspolitiken på fördjupade samarbeten med andra nationer och organisationer. För F 7 innebär det att vi även framöver ansvarar för den grundläggande utbildningen av piloter på Gripen, både svenska och utländska. Beträffande krigsförbandsutvecklingen så samövar vi med andra nationer, förutom Finland som nämnts tidigare även med Danmark, Norge och USA. Också transportflygplanet Hercules har en viktig roll i det nationella försvaret för exempelvis transport av viktiga resurser mellan olika delar av landet. Men det finns också stor efterfrågan på insatser med transportflygplan i olika konfliktområden eller vid andra katastrofer långt utanför Sveriges gränser. Den typen av verksamhet kommer vi fortsatt att delta i.

Med utgångspunkt i den nya försvarspolitiska inriktningen är Överbefälhavaren tydlig med hur han vill att Försvarsmakten ska utvecklas. Vi ska öka vår militära förmåga, vi ska skapa en effektiv organisation med ett modernt ledarskap och vi ska öka omvärldens förtroende för vår försvarsförmåga. Jag och hela förbandet jobbar med dessa frågor dagligen. Jag är mycket nöjd med hur vi presterade i Flygvapenövningen och min uppfattning är att vi kommit långt under detta år. Framöver kommer det bli fler övningar med andra förband inom Västsverige både inom och utom garnisonen. Jag känner mig stärkt i uppfattningen att vi är på rätt och vi kommer fortsätta vår strävan att utveckla 7.Flygflottiljen och Såtenäs garnison i enlighet med den politiska inriktningen och i samverkan med det omkringliggande samhället.

Om din nattsömn blev störd förra helgen så hoppas jag att du nu fått en förklaring till varför. För mig är det viktigt att F 7 är en naturlig och uppskattad del av samhället. Vi strävar efter att utöva vår verksamhet med hänsyn till våra grannar och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!
Lars Helmrich
Chef Skaraborgs Flygflottilj

Foton Raina Karlsson