TUNSBYGDENS INTRESSEFÖRENING VANN

001

Miljö- och klimatutskottet har utsett  vinnare av Lidköpings kommuns pris för hållbar utveckling 2016.

Priset går till Tun Bygdens Intresseförening

Tuns-Intresseförening1

MOTIVERING:

Detta är en nybildad intresseförening som arbetar aktivt för att ta tillvara ortens möjligheter och göra den till en bra plats att bo och leva i. De stärker samverkan mellan allt från skolan till omsorgen om de äldre och värnar om företagen och det övriga föreningslivet. Genom att utveckla den lokala servicen och öka de lokala aktiviteterna minskar man behovet av att resa ut ur byn. Genom samverkan vill man skapa ett socialt- ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle.

Det var tolv föreningar som var nominerade till kommunens pris hållbar utveckling 2016.

De som gjorde upp om utmärkelsen var Esplanadteatern, Kampsportakademin Lidköping IF, Korpen Lidköping, Lidköping – Barnens stad, Lidköpings Biodlarförening, Lidköpings Dataförening, Lidköpings Röda kors, Naturskyddsföreningen, Pingstkyrkans Second Hand, Samarbetskommitén funktionsnedsättning Lidköping, Tunbygdens Intresseförening och Villa Lidköping BK

Och det var alltså Tun Bygdens Intresseförening som tog hem priset.

Hållbarhetspriset, instiftat 2015, är en hedersutmärkelse och en ekonomisk uppmuntran med en prissumma på 20 000 kronor. På våren delas det ut till en ideell förening och på hösten till ett företag som har gjort något särskilt för hållbar utveckling.

Priset delas ut i samband med Nationaldagsfirandet 6 juni, som börjar klockan 15:00 på Dina-scenen, Lidköping.

Vi hoppas att Tunborna besöker Dina-scenen
den 6 juni och följer prisutdelningen.
Prisutdelare är ordförande i Miljö- och klimatutskottet Kajsa Ezelius.                    

KUNDUNDERSÖKNING

Denna kundundersökning har ni fått i era postlådor i veckan.
CCI20160404
I vår strävan att få till de bästa förutsättningarna för CULITUN och för oss som bor i Tun har Tunbygdens Intresseförening startat och genomför en marknadsundersökning om vilken service vi vill att CULITUN skall ha från POSTNORD.
Undersökningsbladet önskar vi att alla fyller i och lämnar in SNARAST, senast nästa vecka till CULiTUNs postlåda.
 
Tuns Intresseförening  kommer sedan att redovisa denna undersökning för POSTNORD på något sätt.
Vi som bor i Tun måste tala om vilken service vi vill ha annars får vi den inte!
 
Tun Bygdens Intresseförening
Clas-Göran Malm
0708-869815
0510-80756
clas-goran.malm@tun.nu

STORMÖTE I TUN

001

Snart har det gått ett år sedan förra stormötet i Tun och projektet “Centrumutveckling på landsbygden” startade. Styrgruppen och de olika arbetsgrupperna som tillsattes för ett år sedan skulle under stormötet redovisa vad som gjorts eller inte gjorts.

DSC_0017

Ett 50-tal innevånare som hade hörsammat inbjudan hälsades välkomna av projektledare Tomas Aldén som också presenterade vad som skulle hända under kvällen, förra stormötet och hur man har jobbat med projektet under året.

DSC_0031

BeFunky Collage

Först ut var ordförande i Tunbygdens nybildade Intresseförening och tillika ordförande i Tun Macken, Clas -Göran Malm.

DSC_0011

Han redovisade om Tunbygdens Intresseförening och deras framtida uppgifter och mål.

DSC_0036

Han berättade också att Tun Mackens drivmedelsförsäljning har blivit nästan 70% bättre än planerat till glädje för Tunbygden.

DSC_0028

Tills sist tog Clas-Göran Malm upp frågan om Tuns IK:s framtid, historien,vad gör vi och hur går vi framåt.gfr

Sedan var det dags för de nya ägarna till affären, Cecilia och Urban Lundberg att presentera sig och deras projekt CUL i TUN.logo2-300x162

PicMonkey Collage

Man berättade att bygglovet var klart och visade en skiss på hur affären och kaféet kommer att se ut. Deras målsättning är att öppna affären i slutet av mars, lagom till påsk.

DSC_0046

Ytterligare en förening  har också bildas i slutet av förra året Tunbygdens Föräldraförening och här var det sekreteraren Mattias Mohlin som berättade om föreningens mål och vad de har åstadkommit.

DSC_0056luciaDSC_0061För gruppen Tomtmark och Byggnation var det Gudrun Carlsson som redogjorde och kunde tyvärr meddela att när det gäller byggnation så är läget status quo så länge Fortverket och Såtenäs får bestämma. Utredning badplatsen i Friel hade heller inte kommit något längre.

DSC_0067

Slutligen presenterade före detta stadsträdgårdsmästare Gösta Nilsson ritningen på det nya centrumet i Tun eller Tuns park.

DSC_0071dddCentrum i Tun består idag av asfalt, busshållplats och sopstation. Där skall enligt skiss istället bli minigolfbana, träd, konstverk och sittplatser. Runt hela platsen skall en häck planteras. Enligt projektledare Tomas Aldén finns det pengar att söka men tror att det kan ta tre år innan det kan förverkligas.

DSC_0079

Landsbygdsutvecklare  Monika Andersson var imponerad av det arbete som hittills gjorts i Tun . Hon tyckte Tun var trendiga och inne. I Berlin och Bombay har invånarna tagit saken i egna händer. Nu är även Tun där sa Monika Andersson.

DSC_0087

Mötet avslutades med fika där deltagarna kunde samtala med projektledare och de olika grupperna och även komma med nya förslag för Tuns utveckling.

DSC_0093

Fin avslutning på mötet var när Cecilia Lundberg efter önskemål sjöng A cappella Route 66, för oss. 

Text/foto RainaK

BLI MEDLEM

Hej
I strävan att kunna utveckla och bibehålla service och annat i Tuns samhälle men även i bygden runt omkring har Lidköpings kommun startat och driver ett projekt i Tun, Järpås, Vinninga med syfte att utveckla landsbygden.

På stormötet i våras bildades arbetsgrupper och en av dem har nu blivit Tun Bygdens Intresseförening som skall försöka verkställa en del av alla de förslag som kom in på mötet.
OBS! det är inte för sent än att lämna in förslag och idéer.
 
Vi hoppas  att du eller din familj eller ditt företag vill vara med och stötta, och möjligen hjälpa till i, denna förening.
 
Med Vänliga Hälsningar
Clas-Göran Malm
Interimsstyrelsens Ordförande
Tun Bygdens Intresseförening
 Tuns Intresseförening
Var med och stötta Tun Bygdens Intresseförening, där vi kan hjälpas åt att marknadsföra och utveckla Tun Bygden.

 

Föreningens ändamål är att:

-Vara behjälplig i marknadsföringen av lokala entreprenörer och föreningar samt övriga lokala föreningar.
-Självständigt bedriva marknadsföring av Tun Bygden.
-Vara behjälplig vid utvecklingsarbetet av Tun bygden.
-Självständigt bedriva utvecklingsarbete av Tun bygden
-Tillvarata Tun bygdens gemensamma möjligheter och behov för att vara ett attraktivt samhälle.
-Vara religiöst och politisk obunden

Medlemsavgift
–enskild 20 kr
–familj 50 kr
–företag 300 kr
–ideell förening 100 kr
–ekonomiska föreningar 300 kr

 

Betala den avgift som passar dig bäst, glöm inte skriva dit vem som betalar! Bankgiro 5059-4522.
Du kan också betala med Swish,
Swish numer  123 514 41 18, skriv även där vem som betalar.

TUN

Text C-G Malm /foto Raina K

Info. Arbetsgrupp Boende

 

DSC_0026

 

 

 

 

 

Arbetsgrupp Boende har kommit igång med sitt arbete och sammankallande Gudrun Carlsson kommer med följande information.

  • Skrivelse till F7 angående nyttjande badplats
  • Frågor (se nedan ) till Lidköpings kommun som har möte 20 april
  • Mattias Molin skriva till Västtrafik om bussförbindelser västerut.

 

Från Tunbygdens utvecklingsgrupp – Boende.

Frågeställningar till Lidköpings kommun angående byggnation och utveckling av Tunbygden som bostadsort.

Först frågan som främst berör boendet för äldre;
Det finns s.k. pensionärslägenheter i Tun; en del är handikappanpassade men det återstår några; När kommer de att rustas upp?
Trapporna till ”tvåorna” behöver byggas bort; När?
De ettor som finns i Tun har periodvis varit svåruthyrda då de är ganska små; Finns det planer på att bygga ihop två lägenheter till rymligare tvåor?
För drygt ett år sen var det möte i Tun om trygghetsboende som sen resulterade i en enkät till hushåll i postnummer 530 30- området. Har det kommit in många svar och vad sade de? Fanns det ett intresse för trygghetsboende i Tuns centrum?

Så bostäder för yngre och barnfamiljer;
Vi tror att det finns ett behov av hyreslägenheter för både yngre som sätter sitt första bo och för barnfamiljer. Att bygga hus är dyrt idag och genom att många jobbar på F7 och kanske inte tänker eller har möjlighet att bo kvar länge så kan det finnas ett intresse för att hyra sin bostad i Tun med omnejd. Hur ser kommunen på möjligheten att släppa fram hyresbostäder på tomter som är obebyggda eller idag har ett bostadshus som kanske i framtiden säljs och där bygga ut till fler bostäder?
Finns det byggbara tomter i Tun som inte har tagits i anspråk?
Hur är det med det omtalade byggstoppet i Tun? Gäller det eller kan det lämnas dispens för bygge med moderna byggnormer där ljudisolering ingår?
Finns bygglovet kvar för de tomter som en gång togs fram placerade nordost om skolan? (det gärde som idag gränsar till skoltomten mot Friel).

Fråga angående Hemvården i Tun
Det ryktas att den hemvårdsgrupp som idag finns i Tun skall flyttas till Örslösa och ha sin utgångspunkt där. Detta ser vi mycket allvarligt på. Det vore att utarma bygden och dessutom orsaka onödigt mycket bilresande. Varför har denna fråga väckts? Vad ligger bakom den?
Genom den överenskommelse som kommunerna gjorde med landstinget 1992, i dagligt tal benämnt ”ädelreformen” så försvann den distriktssjuksköterska som fanns stationerad i Tun till Ågårdsskogens vårdcentrum. Detta var en klar försämring för de boende här ute, nu tvingas man in till stan för blodtryckskoll, omläggningar, suturtagningar och annat som sköttes på plats förut. Vi vet att de som behöver mycket hjälp/vård skrivs in i hemvården men den som då och då behöver lite hjälp tillfälligt drabbas av den här förändringen. Nu har det gått över tjugo år och vi har en annan debatt om närhet och lokal service, då tycker vi att frågan kan väckas om en distriktssköterska med sin bas i Tun.

Det kom upp en fråga på stormötet om möjligheten att odla på kommunal mark, alltså någon typ av kolonilott, den som bor i hyreslägenhet kanske också vill odla för egen del. Gruppen kom på att en tomt, lokalt benämnt Klockarvallen, där man idag inte får bygga hus och kommunen klipper gräset där. Nu undrar vi kan det finnas en möjlighet att utnyttja den till annat än gräsodling? Om intresse finns.

 

Nästa möta med arbetsgrupp Boende blir den 31 mars i Tuns Lanthandel kl.18.30