F7 SÅTENÄS INFORMERAR

198

Aktuellt från F 7 Såtenäs
Under åren fram till 2020 kommer F 7 gradvis och i lämplig takt att utveckla 7. flygflottiljen som krigsförband. Övriga krigsförband kopplade till Såtenäs geografiskt kommer även de att utvecklas samtidigt. Även om ambitionen nu är hög och viljan att snabbt gå framåt är stor så är det viktigt att etableringen av krigsförbanden görs i en takt som medger att flottiljen samtidigt löser andra viktiga uppgifter, som beredskap/insats och utbildning. För att få lite perspektiv på tidsförhållandena är det värt att påpeka att försvarsbeslutsperioden omfattar totalt 260 veckor. Första steget mot krigsförbandsetableringen togs redan vid årsskiftet när F 7 intog den nya beslutade organisationen. Ett annat steg togs i och med att flottiljen återigen börjat krigsplacera personalen.

DSC_0035gg-002

Nästa steg på vägen togs i mitten av april när flottiljchefen presenterade sin målbild för utvecklingen av 7. flygflottiljen. Nu pågår arbete med att skapa en plan för hur flottiljen ska nå målbilden. Det är ett dynamiskt arbete som kommer att genomsyra hela organisationen och progressionen kommer fortlöpande att följas upp. Planen kommer att bestå av ett antal handlingslinjer med innehåll som har bäring på målbilden. Summan av handlingslinjer för krigsförbanden kopplade till Såtenäs, tillsammans med handlingslinjer för rekrytering, kultur & ledarskap samt för Såtenäs garnison kommer sedan att utgöra F 7:s förändringsplan för tiden 2016 till 2020.

DSC_0077 I slutet av april stod flottiljen värd för ett regionalt NOAK-möte. NOAK är en förkortning för Nätverk Officer Anställd Kvinna. NOAK-mötet samlade cirka hundra kvinnliga och även några manliga kollegor. Jämställdhet är en självklar del av Försvarsmaktens värdegrund och en viktig del av myndighetens kulturella utveckling framöver. Lika möjligheter att kunna påverka och vara delaktig i samhället och Försvarsmakten är en rättighet. Det finns även ett nyttoperspektiv med jämställdhet direkt kopplat till breddad rekryteringsbas och till Försvarsmaktens överlevnad som en attraktiv och modern arbetsgivare.

DSC_0037

I april 2015 upptäcktes sprickbildningar i asfaltens ytskikt på en av start- och landningsbanorna på F 7 Såtenäs. Det är den bana som går i nord, sydlig riktning och är den bana flottiljen oftast använder. Sprickbildningarnas utbredning har under tiden sedan de upptäcktes kontinuerligt följts upp för att hålla kontroll på om och hur läget förändras.DSC_0119F 7 konstaterar att sprickbildningarna under tiden fram till nu har förändrats och beslut fattades därför att stänga den aktuella banan för flygtrafik från 2016-04-18 och tillsvidare. Start- och landningsbanan som går i nord, sydlig riktning är ungefär 60 år gammal och ett intensivt arbete pågår nu i samverkan med Försvarsmaktens högkvarter och Fortifikationsverket för att få till stånd en plan för att renovera banan.

DSC_0081
Hur länge banan i nord, sydlig riktning kommer att vara stängd för flygtrafik går inte att uttala sig om i nuläget. Man kan dock konstatera att den sannolikt kommer att vara det under relativt lång tid framöver. Först när projektplanen för renoveringsarbetet är framtagen vet flottiljen mer om tidsåtgången för arbetet och när det ska genomföras.
När banan i nord, sydlig riktning är stängd kommer samtliga starter och landningar att ske på den bana som går i öst, västlig riktning. Det kommer att innebära en förändrad ljudbild för boende i flottiljens närområde. F 7 kommer att eftersträva att göra så liten påverkan som möjligt, men väder, vind och olika flygoperativa avvägningar kan potentiellt medföra att verksamheten kan uppfattas som störande.

Text. Informationschef  F7, Henrik Gebhardt
Foto. Raina Karlsson ,Tuns hemsida

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.