PÅ TRÖSKELN TILL JUL……..

dsc_0040

Det är en dimmig och råkall söndagskväll,
utanför Tuns kyrka gnistrar marschaller som hälsar välkommen och lyser upp vägen för alla besökare till kvällens julkonsert.

dsc_0004

dsc_0042

Att gå på julkonsert hör till högtid och tradition för många och denna söndag i Tuns kyrka är inget undantag, kyrkan är fullsatt till sista plats.

dsc_0120

Under tiden man inväntar konserten fördriver vissa tiden med att kolla om det finns några Pokémon i närheten.

dsc_0046

Så hälsar kyrkoherde Ingemar Holmstrand alla de samlade välkomna och kyrkklockorna kan ringer in.

dsc_0071

Silviikören och Con Futuro inledde med Koppången

dsc_0103

som ackompanjeras av systrarna Ida Gustafsson, tvärflöjt och Elin Gustafsson elbas.

befunky-collage

Kyrkokörerna framför kända julsånger som
Dotter Sion

dsc_0074

Jul,jul 

dsc_0104

 Go tell it

dsc_0075

 This little babe   

dsc_0078

Vem väljer köld och ensamhet 

dsc_0081

Himlen i min famn
dsc_0085

The virgin Mary had a baby boy

dsc_0073

Den duktiga barnkören Skutan medverkar i flera sånger och deras sångarglädje går inte att ta miste på.

dsc_0064

dsc_0097

dsc_0016dsc_0070dsc_0063dsc_0062dsc_0068Kyrkoherde Ingemar Holmstrand håller i kvällens textläsning och aftonböndsc_0054Även församlingen har möjlighet att få sjunga med i psalm 105  Hosianna och Psalm 116 Nu tändas tusen juleljus.

dsc_0022

Körledare under kvällen är Ann Gustafsson och Per Bjelkeflo

dsc_0080dsc_0091

Körerna avslutar kvällen med Julens tid är här och The way old friends do

dsc_0087

Församlingen tackar körer, ledare och musiker med en lång applåd

fffff

för den vackra sången och musiken.

dsc_0139Varm i hjärtat och med mycket må-bra-känsla i kroppen lämnar vi Tuns kyrka denna fjärde söndag i advent och går hem för att förbereda julveckan.

Foto/text Raina Karlsson

KÖRSÅNG

Det är roligt, kreativt, socialt – och hela kroppen mår bra av det, har forskarna slagit fast, kroppen syresätts, spänningarna släpper och stresshormonerna minskar av att sjunga i kör. 

Nyfiken hur det var med den saken gjorde Tuns hemsida ett besök hos Silviikören som övar måndagskvällar i Tuns församlingshem. Denna kväll var dock något annorlunda då den först inleddes med ett årsmöte. DSC_0002-003

Ordförande i Silviikören Maria Sallander, hade innan hemsidan var på plats, klubbade igenom det mesta av årsmötets dagordning bla. omval av styrelsen och beviljad ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 

117

Silviikören  är en damkör som tillhör Södra Kållands Pastorat. Kören består av 16 medlemmar. Man övar en gång i veckan, måndagar i Tuns församlingshem. Musiken är en viktig del i kyrkan och kören medverkar ungefär 10 gånger per år i pastoratets kyrkor.
Silviikören samarbetar  även med övriga körer i pastoratet. Man sjunger både sakral och profan musik och just nu övar man inför påsken, då man i år sjunger i Örslösa, Tranum och Uvereds kyrkor. Man har också som tradition att medverkar vid valborgsmässofirande vid Stenkullen i Tun. 

DSC_0133

Ledare för kören är Per Bjelkeflo som har varit ledare för Silviikören i mer än 20 år.

BeFunky Collage

Efter kvällens årsmötesförhandingar och fika var det så dags för sångövning som börjar med “uppvärmning” av rösten.

DSC_0028-002

DSC_0029-002

Notblad delas ut till sopraner,altar och tenorer.
Ikväll är det 11 sångare som kommit till församlingshemmet.
Ida Hasselberg, Alva Sallander, Lena Karlsson,

Annika Olofsson,Marie Sandström,Åsa Schön, Carin Sjöblom,
Elsie Larm, Anna Hasselberg, Maria Sallander och Maria Eklöf

Annica

DSC_0052-001

Här är det sopranerna Lena Karlsson och Anna Hasselberg 

DSC_0086

tenorerna Maria Sallander, Marie Sandström och Annika Olofsson som tar ton.

DSC_0054-001

Altarna Åsa Schön och Maria Eklöf följer noga med i noterna och Per Bjelkeflods instruktioner.

DSC_0111

Silviikören vill gärna ha fler medlemmar.
Vill du sjunga i kör, är sångkunnig  eller kanske har sjungit i kör förut. Kom och upplev Silviikörens  gemenskap och sångarglädje. Dra dig inte för att ta kontakt med körledaren Per Bjelkeflo. perbjelkeflo@svenskakyrkan.se

DSC_0132

DSC_0140Kvällens körövning flyter på med vackra kärlekssånger, härlig stämning och många glada skratt.

DSC_0048-001Efter att ha träffat Per Bjelkeflo och Silviikören förstår jag forskarnas slutsats att man mår bra av att sjunga i kör.
För den glädje medlemmarna i Silviikören utstrålar tillsammans i sången och den fina gemenskap de har, där alla får känna sig delaktiga gör att  t.om. hemsidans “reporter” utan att ha tagit en ton känner hur stresshormonerna försvinner och jag lämnar
Tuns församlingshem med ett leende på läpparna
nynnade på “Kärleken är”.

DSC_0067-001

Tack för att jag fick komma och uppleva er sångarglädje!
text/foto Raina K

FRIELS KYRKA

En majdag i år besökte jag Friels kyrka där kyrkvärden Gudrun Carlsson mötte upp för att öppna kyrkoporten och visa mig runt i den vackra gamla kyrkan.

DSC_0166-003

DSC_0022

Kyrkan som är i gråsten och sandsten uppfördes på 1200-talet. Dess ursprungliga form finns kvar än i dag. Kyrkan eldhärjades 1612  under danskarnas fälttåg i Västergötland.

Kyrkan hade ursprungligen en klockstapel i ekvirke som senare revs när tornet av granit uppfördes 1884. En liljesten från kyrkogården finns inmurad i tornet.

DSC_0161-002

DSC_0035

 Friels kyrka har ett rikt inventarium från skilda tider.

ff

Altartavlan erhöll kyrkan 1737  men kasserades vid restaureringen 1881.
Kanske var orsaken hur B.O. Cederbom,(1827-1899) den i bygden väl kände provisorn* och handlaren i Tådene framställer altartavlan i den utförliga beskrivning av Friels kyrka inför restaureringen på 1880- talet.

Cederbom skrev:
” Altartavlan är av simpelt snickeriarbete av trä med målningar; överst Frälsaren, fritt svävande, håller en röd fana med vitt kors i handen därunder ligger två av väktarna klädda i pansar och hjälmar.Stycket mellan övre och nedre avdelningen är målat med små och illa gjorda bokstäver; ‘Han är sargad för våra missgärningar’——” 

DSC_0147-003Altartavlan ersattes då av en Kristusskulptur efter förebild av Thorvaldsen.

DSC_0107-002Men vid renoveringen 1938 kom åter altartavlan till heders. Omdömet från beskrivningen 1829, att den skulle vara “utan konstvärde”, står sig inte inför nutidens bedömning.

DSC_0083-004

Kristusskulpturen flyttades och fick sin plats på ett nyuppfört dopaltare.

DSC_0106-002bbbbDopfunten är av sandsten på ena sidan skadad men i övrigt väl bibehållen. Dopfunten är daterad till 1100-talets senare hälft vilket stämmer väl med kyrkans troliga tillkomst. 
Till dopfunten finns en dopskål av tenn från 1776 och en dopskål i silver skänkt 1917 av godsägare Jonas R. Kjellberg, Frielsberg och ett dopfat av mässing skänkt 1938 av komminister Linus Jonsson.

DSC_0150-003Predikstolen som är från 1904 har spegelfyllningar, föreställande de 4 evangelisterna med symboler, utförda av konstnär Regina Kylberg – Bobeck.
Timglaset skänktes 1780 av handelsman Eric Wennerholm, Göteborg.

DSC_0146-003PicMonkey CollageRegina Kylberg – Bobeck har även målat den vackra rullgardin som i dag hänger på södra väggen i långhuset.

DSC_0137-003

Det finns flera trädskulpturer i ek som härstammar från 1400-talets altarskåp. Gud Fader samt ett manligt helgon med turbanliknande mössa och ett kvinnligt helgon med ringlande lockar.

PicMonkey CollagewMånga vackra textilier förvaras i sakristians textilskåp.
1945 skänktes en rikt broderad mässkrud av syskonen August och Selma Nilsson, Digrid.

DSC_0120-002

Kyrkan har också under åren kompletterats med antependier och mässhakar i kyrkoårets olika färger, gåvor från föreningar och enskilda.PicMonkey Collage6

Ett  processionskors snidat i trä av Wilhelm Lund, Friel.

DSC_0149-003

Flera vackra ljuskronor finns i kyrkorummet.

DSC_0099-002DSC_0094-002

och en 7-pipig ljusstake av järn, troligen medeltid har sin plats i det vackra fönstret i sakristian

DSC_0111-002Ny orgeln anskaffades 1958, en piporgel med 8 stämmor, byggd av orgelbyggare Orvar Smedman, Lidköping. Fasaden är ritad av arkitekt Adolf Niklasson.

Friel_Friels_ka_20140320_lv_f_h1998 genomfördes en stor restaurering av Friels kyrka. Bland annat långhus och korfasaden omputsades och kalkavfärgades. Kalkmålning av golv, tak och väggar. Bänkarna målades. Utbyte av elsystem och elvärmesystem.

DSC_0154-004Kyrkan omhägnas av kyrkogården denna i sin tur är omgiven av åldriga ekar, som ger Friels kyrkogård dess särprägel.

test

Ekarna bestånd var under senare hälften av 1800- talet allvarligt hotat.

1859 skulle yttertaket till kyrkan läggas om, man funderade då på att ta virket till yttertaket genom att fälla en del av de gamla ekarna. Vid gällstämman* i november 1859 uppträdde kapten L.W. Kylberg kraftigt till ekarnas försvar “han försäkrade att låta ekarna stå under hans lifstid”.

Beslutet blev att uppskjuta reparationen av kyrkans tak som senare genomfördes 1861 utan att använda ekarna.

DSC_0025

10 år senare var det aktuellt med reparation av kyrkan invändigt och för detta önskade man använda ekarna om man planterade nya.
L.W Kylberg hade nu gått ur tiden, men sonen, direktör Ivar Kylberg protesterade. En kommitté tillsattes för att utreda frågan.

DSC_0053

Man kom fram till att bara 13 av de 31 befintliga ekarna skulle få stå kvar. Kylberg erbjöd sig då, att om man helt avstod från avverkning, lämna 13 fullgoda trän av sin vindfällda skog som bidrag till kyrkans reparation. Än en gång räddades ekarna.

DSC_0050

1881 ventilerades åter frågan men då beslöts
“ekarna å kyrkogården icke skola fällas eller gallras”

Uppenbarligen har dock avverkning skett någon gång… 

DSC_0049

När jag stänger kyrkgrinden och lämnar Friels kyrka kommer en gammal schlagertext upp i mitt huvud

DSC_0063

Under ekars djupa grönska
vid den gamla sockenkyrkan
Är det alltid lugn och frid
från vardagens strid.
Sorgsna tankar finner glömska
vid den gamla sockenkyrkan.
Ty där finns den lilla stig
där jag mötte dig.

DSC_0018

friel 2

Tack Gudrun för att du öppnade kyrkan, visade och berättade för mig om Friels historiska skatt.

Text/foto Raina K

*provisor = apotekare
*gällstämma = kallades före 1862 en sockenstämma, som var gemensam för alla de socknar som hörde till samma pastorat (gäll).