BISVÄRM ÖVER TUN

I går var det inte reaplan som svärmade över Tun utan bin. Det var en bidrottning som hade lämnat sitt samhälle och tagit med sig hälften av sina bin. Att bina svärmar är artens naturliga sätt att föröka sig och fortleva. Nu letade hon ny bostad. Efter en runda över vår trädgård satte sig bina i en gemensam klunga (svärm) på en gren i grannens spireahäck. Därifrån skickade sedan svärmen ut spejarbin för att hitta en ny bostad.

DSC_0122 (3)Nu blev det bråttom för mig och min man att speja efter någon biodlare som kunde ta hand om svärmen innan spejarbina kom tillbaka och klungan lämnade busken. Jag skickade ut ett meddelande i Safeland och där fick jag omedelbart tips om en biodlare i grannbyn Friel. Efter ett telefonsamtal var snart biodlaren hos oss i full mundering och med en låda.

DSC_0143 (2)

Han ställde lådan under grenen och skaka till på grenen och vips ramlade svärmen ned i lådan.

DSC_0135 (2)
En spännande och lyckad dag för oss och säkert också för bina. Ni undrar kanske hur det gick för spejarbina? Jo, de kom tillbaka på kvällen och satte sig i en mindre svärm på grenen där drottningen hade suttit. Biodlaren fick åter göra en tur till Tun och hämta även denna svärm som sedan lyckligt kom tillbaka till sin drottning och kupa. Han berättade också att den infångade drottningen och hennes stab var snälla bin, de hade snällt promenerat från lådan ned i sin nya bostad (bikupan) och där redan etablerat sig. /text-foto Raina K

VILDSVIN SKÄNDAR GRAVAR

DSC_0176-002

Under den senaste tiden har Friels kyrkogård haft besök av vildsvins  som förstört gravdekorationer på flera gravar.

DSC_0167-003

Den vackra kyrkogården inramas av stora ekar och ekollon är enligt experter rena raketbränslet för vildsvin. Vildsvinet är perfekt anpassade för det och det bästa foder de kan få.

DSC_0063

I sitt bökande och iver att få tag i ekollon har de förstört  flera gravdekorationer på kyrkogården.

DSC_0002

DSC_0055DSC_0060DSC_0016

DSC_0051

Vildsvin har varit ett bekymmer en längre tid i Tunbygden och många trädgårdar har haft besök av djuren.

DSC_0065

Stammen ökar stadigt och därför är det tillåtet att jaga vildsvin nästan hela året men det är svårt att jaga dem, vildsvin är intelligenta, skygga och nattaktiva.

600

Tuns hemsida önska jaktlagen i bygden lycka till med att hålla nere stammen av vildsvin så att vi slipper få våra trädgårdar uppgrävda och kyrkogårdar skändade.

Foto/text Raina Karlsson

FRIELS KYRKA

En majdag i år besökte jag Friels kyrka där kyrkvärden Gudrun Carlsson mötte upp för att öppna kyrkoporten och visa mig runt i den vackra gamla kyrkan.

DSC_0166-003

DSC_0022

Kyrkan som är i gråsten och sandsten uppfördes på 1200-talet. Dess ursprungliga form finns kvar än i dag. Kyrkan eldhärjades 1612  under danskarnas fälttåg i Västergötland.

Kyrkan hade ursprungligen en klockstapel i ekvirke som senare revs när tornet av granit uppfördes 1884. En liljesten från kyrkogården finns inmurad i tornet.

DSC_0161-002

DSC_0035

 Friels kyrka har ett rikt inventarium från skilda tider.

ff

Altartavlan erhöll kyrkan 1737  men kasserades vid restaureringen 1881.
Kanske var orsaken hur B.O. Cederbom,(1827-1899) den i bygden väl kände provisorn* och handlaren i Tådene framställer altartavlan i den utförliga beskrivning av Friels kyrka inför restaureringen på 1880- talet.

Cederbom skrev:
” Altartavlan är av simpelt snickeriarbete av trä med målningar; överst Frälsaren, fritt svävande, håller en röd fana med vitt kors i handen därunder ligger två av väktarna klädda i pansar och hjälmar.Stycket mellan övre och nedre avdelningen är målat med små och illa gjorda bokstäver; ‘Han är sargad för våra missgärningar’——” 

DSC_0147-003Altartavlan ersattes då av en Kristusskulptur efter förebild av Thorvaldsen.

DSC_0107-002Men vid renoveringen 1938 kom åter altartavlan till heders. Omdömet från beskrivningen 1829, att den skulle vara “utan konstvärde”, står sig inte inför nutidens bedömning.

DSC_0083-004

Kristusskulpturen flyttades och fick sin plats på ett nyuppfört dopaltare.

DSC_0106-002bbbbDopfunten är av sandsten på ena sidan skadad men i övrigt väl bibehållen. Dopfunten är daterad till 1100-talets senare hälft vilket stämmer väl med kyrkans troliga tillkomst. 
Till dopfunten finns en dopskål av tenn från 1776 och en dopskål i silver skänkt 1917 av godsägare Jonas R. Kjellberg, Frielsberg och ett dopfat av mässing skänkt 1938 av komminister Linus Jonsson.

DSC_0150-003Predikstolen som är från 1904 har spegelfyllningar, föreställande de 4 evangelisterna med symboler, utförda av konstnär Regina Kylberg – Bobeck.
Timglaset skänktes 1780 av handelsman Eric Wennerholm, Göteborg.

DSC_0146-003PicMonkey CollageRegina Kylberg – Bobeck har även målat den vackra rullgardin som i dag hänger på södra väggen i långhuset.

DSC_0137-003

Det finns flera trädskulpturer i ek som härstammar från 1400-talets altarskåp. Gud Fader samt ett manligt helgon med turbanliknande mössa och ett kvinnligt helgon med ringlande lockar.

PicMonkey CollagewMånga vackra textilier förvaras i sakristians textilskåp.
1945 skänktes en rikt broderad mässkrud av syskonen August och Selma Nilsson, Digrid.

DSC_0120-002

Kyrkan har också under åren kompletterats med antependier och mässhakar i kyrkoårets olika färger, gåvor från föreningar och enskilda.PicMonkey Collage6

Ett  processionskors snidat i trä av Wilhelm Lund, Friel.

DSC_0149-003

Flera vackra ljuskronor finns i kyrkorummet.

DSC_0099-002DSC_0094-002

och en 7-pipig ljusstake av järn, troligen medeltid har sin plats i det vackra fönstret i sakristian

DSC_0111-002Ny orgeln anskaffades 1958, en piporgel med 8 stämmor, byggd av orgelbyggare Orvar Smedman, Lidköping. Fasaden är ritad av arkitekt Adolf Niklasson.

Friel_Friels_ka_20140320_lv_f_h1998 genomfördes en stor restaurering av Friels kyrka. Bland annat långhus och korfasaden omputsades och kalkavfärgades. Kalkmålning av golv, tak och väggar. Bänkarna målades. Utbyte av elsystem och elvärmesystem.

DSC_0154-004Kyrkan omhägnas av kyrkogården denna i sin tur är omgiven av åldriga ekar, som ger Friels kyrkogård dess särprägel.

test

Ekarna bestånd var under senare hälften av 1800- talet allvarligt hotat.

1859 skulle yttertaket till kyrkan läggas om, man funderade då på att ta virket till yttertaket genom att fälla en del av de gamla ekarna. Vid gällstämman* i november 1859 uppträdde kapten L.W. Kylberg kraftigt till ekarnas försvar “han försäkrade att låta ekarna stå under hans lifstid”.

Beslutet blev att uppskjuta reparationen av kyrkans tak som senare genomfördes 1861 utan att använda ekarna.

DSC_0025

10 år senare var det aktuellt med reparation av kyrkan invändigt och för detta önskade man använda ekarna om man planterade nya.
L.W Kylberg hade nu gått ur tiden, men sonen, direktör Ivar Kylberg protesterade. En kommitté tillsattes för att utreda frågan.

DSC_0053

Man kom fram till att bara 13 av de 31 befintliga ekarna skulle få stå kvar. Kylberg erbjöd sig då, att om man helt avstod från avverkning, lämna 13 fullgoda trän av sin vindfällda skog som bidrag till kyrkans reparation. Än en gång räddades ekarna.

DSC_0050

1881 ventilerades åter frågan men då beslöts
“ekarna å kyrkogården icke skola fällas eller gallras”

Uppenbarligen har dock avverkning skett någon gång… 

DSC_0049

När jag stänger kyrkgrinden och lämnar Friels kyrka kommer en gammal schlagertext upp i mitt huvud

DSC_0063

Under ekars djupa grönska
vid den gamla sockenkyrkan
Är det alltid lugn och frid
från vardagens strid.
Sorgsna tankar finner glömska
vid den gamla sockenkyrkan.
Ty där finns den lilla stig
där jag mötte dig.

DSC_0018

friel 2

Tack Gudrun för att du öppnade kyrkan, visade och berättade för mig om Friels historiska skatt.

Text/foto Raina K

*provisor = apotekare
*gällstämma = kallades före 1862 en sockenstämma, som var gemensam för alla de socknar som hörde till samma pastorat (gäll).

FRIEL

Idag tar hemsidan med er på ett besök i grannbyn Friel.
Friel ligger 3 km nordost Tun. När vi lämnar Tun ser vi åkrarna sträcker ut sig i landskapet.

Vi färdas på den slingrande och natursköna turistvägen
“Vänerslingan” som går genom Friels kyrkby och fortsätter sedan mot Lidköping.

DSC_0015

Vi passerar hus och gårdar, på avstånd kan vi se Friels kyrktorn . Strax innan  Friels by känner vi  honungsdoft och ser ett böljande rapsfält som välkomnar oss in i byn.

DSC_0028

Här fanns före laga skifte ett tjugotal gårdar sammanträngda på ett område runt kyrkan. Fortfarande finns flera av dessa gårdar kvar på sina ursprungliga tomtplatser och ger alltjämt intryck av en gammaldags kyrkby.

DSC_0040DSC_0071-005Vi rundar kyrkmuren och Friels kyrka.
Kyrkan kommer hemsidan skriva om i ett senare inlägg.DSC_0174-002

Mitt emot kyrkan ligger “Klockarns” ett litet hus med ett rum och kök. Den siste som bodde där på 1940-talet var Wilhelm Johansson med fru och fyra barn. Wilhelm körde mjölk med sin lastbil medan fru Johansson skötte hem och barn men också poststationen som fanns i det lilla huset.

DSC_0081

Här hördes förr sorl och stoj från bygdens barn, huset ni ser på fotot här nedan var byskola ända fram till Tuns nya skola var klar. Skolbyggnaden blev därefter bygdegård på 1950-talet. Bygdegården är ombyggd invändigt men exteriört är den i stor sett som under skoltiden.

DSC_0169Från bygdegården går en väg mot sjön, Nolgatan, från början ett “fädrev”PicMonkey Collage

Vägen går rakt norr ut. Vi färdas på den slingrande byvägen som kantas av maskrosor och lummig grönska. Många av husen efter vägen gömmer sig liksom bakom lövverket och kikar fram lite blygt här och var….

DSC_0045

Vi närmar oss Sjövik, en oas där det råder stillhet och ro.

DSC_0054

Här tar Frielsborna båten som ligger förtöjd vid bryggan på en kvällstur för att kanske uppleva Sjövik från ett annat håll eller så tar de ett dopp vid badplatsen en varm sommardag.

DSC_0062

Tillbaka till Friels kyrkby tar vi oss vidare till Högesten, en liten by i byn, där det finns flera hus, ett var förr bostad åt den indelte soldaten,
ett soldattorp bekostades av roten. Torpet skulle enligt stadgarna vara 8 x 4 meter och sju stockar högt ( ca 2 meter). Åtskilliga av soldattorpen finns kvar efter att indelningsverket upphörde 1901 och används idag mest som sommartorp.

DSC_0099Där finns också en gammal smedja bevarad.
Att arbeta i smedjan var att utsätta sig för värme och höga ljud många timmar om dagen. Arbetet var också mycket tungt. Slagen från hammaren medförde att många fick hörselskador när de blev äldre.

DSC_0089Verktygen som fanns i smedjan kan du numera se på Hembygdsmuseet i Tun.

DSC_0095

På 1940 -talet togs det stora mängder grus ur den grusås som finns på Högesten. Gruset kördes till Såtenäs där man höll på att anlägga Såtenäs flygflottilj.
Det har bildas stora dammar i grusåsen och i den största är det populärt att bada.

DSC_0081Just denna dag upplever hemsidan något trolsk över vattnet och skogen vid grustaget.

DSC_0073DSC_0083

Vi vänder tillbaka mot Tun, lämnar ett litet paradis och en stunds andhämtning i tillvaron.

DSC_0036

Hemsidan tackar Gudrun Carlsson för all informationen om Friel.

/Raina K