ÅRSMÖTE TUNS VÄGFÖRENING

Onsdagen den 22 mars höll Tuns Vägförening årsmöte i Tuns Dagcentral. Ett 30 tal medlemmar hade hörsammat inbjudan.
Mötet inleddes med att ordförande Mats Karlsson hälsade alla välkomna och därefter följde sedvanliga förhandlingar och val av styrelse.

DSC_0047Medlemmarna lyssnade noggrant och följde med i texten när sekreterare Torbjörn Lingvall läste upp verksamhetsberättelsen som sedan kunde läggas till handlingarna utan anmärkning.

DSC_0017

DSC_0020DSC_0018

DSC_0023

Man gick igenom kassarapport för det gångna året, beviljade ansvarsfrihet, tog upp inkomna ärenden och motioner och förrättade val av styrelse.

Tuns Vägförenings styrelse 2017
Ordförande
Mats Karlsson
Ledamot
Torbjörn Lingvall
Carl-Johan Sundberg
Gunnar Pantzar
Berth Frisell
Suppleant
Anders Lundgren
Tomas Löfberg
Sigvard Larsson
Revisor
Stefan Tiller
Olof Petersson
Revisorssuppleant
Birgitta Pantzar

DSC_0013Efter övriga frågor avslutades förhandlingarna och Tuns Vägförening bjöd på kaffe och ostfralla.

DSC_0032DSC_0028

DSC_0034Kvällen avslutades sedan med att Charlotta Malmgren höll föredrag om väder och klimat.

DSC_0033

Charlotta Malmgren arbetar som navigatör på Hercules, F7 Såtenäs men har tidigare arbetat som meteorolog bl.a som sommarvikarierande meteorolog på SVT.

BeFunky Collage

Charlotta talade på ett lättförståeligt och intressant sätt om vädersystem, hög – och lågtryck, åska, molntyper, sjöbris och landbris. Hon tog också upp väderfenomenet “snökanon” som just Tun vissa vintrar känner av.
Orsaken är att vi bor nära Vänern och fenomenet uppstår när en stor mängd kall luft strömmar ut över öppet vatten som fortfarande håller relativt hög temperatur. Temperaturkontrasten får stora mängder vatten att avdunsta och bilda moln som nästan omedelbart ger ifrån sig snö. Med vindens hjälp förs snöfallet vidare in över land där det förstärks. En snökanon kan ge ifrån sig mycket stora snömängder på kort tid.

DSC_0045

Charlotta avslutade sitt föredrag med att ta upp klimatförändringarnas konsekvens för naturmiljön och människan.
Vägföreningens ordförande tackade Charlotta Malmgren för det trevliga och givande föredraget.
Och jag tror att det blir många av åhörarna likasom Tuns hemsida som kommer att titta extra i vår och sommar efter detta molnfenomen,

Fotot lånat

Fotot lånat

helt okänt för hemsidan, men efter Charlottas information vet vi,…..Mammamoln…… var namnet.
Det är väldigt oklart hur de uppstår, men de är ofta en förvarning på dåligt väder.

Text/foto Raina K

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.